Az SAP segít a kormányzati szerveknek megmérni IT-projektjeik politikai, társadalmi értékét és megtérülését

Az SAP és a Center for Technology in Government nyilvánosságra hozták a kormányzati ROI mérését segítő kezdeményezés első eredményeit

Helsinki, FinnországPennsylvania állam, valamint az osztrák és az izraeli kormány az elsők között határozták meg SAP-beruházásaik gazdasági, társadalmi és politikai értékét

Az SAP AG (NYSE: SAP) és a University at Albany (State University of New York) részeként működő Center for Technology in Government (CTG) ma bemutatott új módszertana segít a kormányoknak a puszta pénzügyi mérőszámokon túlmutatva, pontosabban meghatározni IT-beruházásaik értékét. A CTG által kidolgozott és az SAP által támogatott új módszertan a “Public ROI” nevet viseli. A Public ROI (Public ROI – Public Return on Investment, a kormányzati beruházás megtérülése) jól szemlélteti, miként lehet a kormányzati szektorban teremtett érték mérése során túllépni a puszta költségmegtakarításon, és kimutatni azokat a kormányzati működés integritása és átláthatósága terén jelentkező előnyöket, amelyek pozitív hatását az érintettek – a választópolgárok és a politikusok egyaránt – széles körben élvezik.

A bejelentés részeként az SAP és a CTG beszámoltak annak az öt esettanulmánynak az első eredményeiről, amelyet különböző szövetségi és állami kormányszervekkel készítettek a témában. A vizsgált szervezetek: Pennsylvania állam; Ausztria szövetségi kormánya; Izrael kormánya; a kanadai Service New Brunswick; és a State of Washington Digital Archives. Az SAP és a CTG az érintett szervezetekkel közösen megvizsgálta, hogyan készítettek elő és bonyolítottak le jelentős IT-beruházásokat, különös tekintettel a folyamatban keletkező kormányzati értékre. Az öt esettanulmány elemzése alapján a kormányzati beruházások megtérülésének két fontos forrását sikerült azonosítani:

  • A kormányzati működés javulása nyomán keletkező társadalmi érték;
  • A kormányzati (kormányzat-állampolgárok, kormányzat-vállalatok) interakciók során közvetlenül személyeknek, csoportoknak vagy a szélesebb nyilvánosságnak nyújtott előnyökből eredő érték.

Miközben a kormányok működésük hatékonyságának és átláthatóságának javítására törekszenek, a kormányzati szervezeteknek olyan módszerre van szükségük, amellyel a számszerűsíthető, pénzügyi vonatozású eredményekre (pl. a tranzakciós költségek csökkenése vagy kiiktatása) koncentráló, hagyományos benchmarkokon túlmutatva, tágabb összefüggésben is meg tudják határozni az elért megtérülést. Az esettanulmányok eredményeit és főbb megállapításait az SAP abban a globális kezdeményezésben is felhasználja, amellyel az IT-projektek megtérülésének kiszámításához kívánja hozzásegíteni a kormányzati szervezeteket.

“A projekt legfőbb célja a társadalmi megtérülés oly módon történő mérése, amely hiteles, meggyőző és messzemenően releváns a kormányzat beruházási döntései szempontjából” – mutatott rá Anthony Cresswell, a Center for Technology in Government igazgatóhelyettese és a fehérkönyv egyik fő szerzője. “A ROI-mérés módszereinek többsége kizárólag pénzügyi illetve gazdasági mérőszámokra koncentrál. A fehérkönyvünkben ismertetett szemlélet ennél jóval tágabb, kiterjedtebb körben vizsgálja azokat a területeket, ahol az IT-beruházások képesek értéket teremteni az állampolgárok vagy éppen az egész társadalom számára.”

“Mivel a kormány non-profit szervezet, a kizárólag pénzügyi jellegű ROI-mérések lehetőségei ebben az esetben korlátozottak. Az ilyen értékelések ugyanis nem adnak komplett képet a teljesítményről” – magyarázta Andrea Di Maio, a Gartner kutatásokért felelős alelnöke. “A kormányzati ROI-méréseknek az IT-ráfordítások fizikai és immateriális hatását is vizsgálniuk kell, mégpedig többféle – pénzügyi, társadalmi és politikai – szempontból.”

A Public ROI módszertan
A fenti esettanulmányok és a kapcsolódó kutatások eredményeit a CTG által készített fehérkönyv ismerteti. Ez a dokumentum felvázolja a kormányzati ROI mérésének tágabb kereteit és ezzel kapcsolatban ajánlásokat fogalmaz meg. A kormányzati IT-projektek nagyságrendjének és komplexitásának változó jellege miatt maga a Public ROI keretrendszer is elég átfogó tartalommal bír, és így – az egyszerű honlaptervezéstől a teljes kormányzati szervezetre kiterjedő informatikai rendszer bevezetéséig – gyakorlatilag bármilyen informatikai beruházásra alkalmazható. A szállítósemleges elemzési folyamat az IT-beruházás általános értékelésével indul, majd egymást követő “lefúrásokkal” azonosítja azokat a konkrét mérőszámokat és módszereket, amelyek alkalmasak a megtérülés meghatározására és dokumentálására. A mérőszámok vagy a közvetlen szolgáltatásnyújtás előnyeit azonosítják, vagy olyan kompozit mérőszámok, amelyek több tényező (pl. költségmegtakarítás, a szolgáltatás színvonalának javulása, hatékonyabb folyamatok, nagyobb állampolgári bizalom stb.) együttes hatását értékelik.

A benchmarkok sorozatára épülő Public ROI keretrendszer alkalmas arra, hogy a kormányzat demonstrálja megbízhatóságát az állampolgárok felé, bizonyítsa a közösségi programok kedvező hatását az érintett vállalatok számára és elősegítse a beruházásokhoz szükséges anyagi források összegyűjtését. A társadalmi és a politikai megtérülés az objektív teljesítménynormák teljesítésében is segíti a kormányzatot, mivel tükrözi az állampolgároknak nyújtott “többdimenziós” előnyöket.

Pennsylvania állam
Pennsylvania állam Integrated Enterprise System (IES) rendszerének bevezetése kezdettől fogva jóval több volt egyszerű technológiai projektnél. A felső szintű kormányzati vezetők teljes mellszélességgel kiálltak az integrált vállalatirányítási szoftver (ERP) mellett, és ennek nyomán sikerült a főbb államigazgatási feladatokhoz kiépíteni azt a technikai infrastruktúrát és megteremteni azokat a nagyvállalati szintű normákat, amelyekre szükség volt az állampolgároknak kínált érték növeléséhez. Az állam vezetése 1999 elején két különálló, ám szorosan összefüggő beszerzési eljárást indított el. Az egyik az ERP-szoftver megvásárlását célozta, a másik keretében pedig azt a rendszerintegrátor céget kívánták kiválasztani, amely eredményesen segítené a kormányzati hivatalok átállását az új, ERP-alapú üzleti információs rendszerre. Kétezer júniusában az SAP-t hirdették ki győztesnek a szoftvercsomag szállításáért folyó versenyben, ugyanazon év decemberében pedig szerződést kötöttek a KPMG Consulting rendszerintegrációs céggel a meglévő integrált központi rendszerről az SAP-szoftverre történő átállás megtervezésére és kivitelezésére. A szoftverszállításra és a tanácsadásra kötött három éves szerződés összértéke 51 millió dollár volt, amelyre Pennsylvania állam 2001-es költségvetésében elkülönítették a szükséges forrásokat.

2001 eleje és 2004 közepe között 53 állami intézménynél vezették be az öt üzleti funkciót támogató ERP rendszert – köztük a kormányzó közvetlen fennhatósága alatt álló 49 szervezetnél.

A bevezetés után hamarosan érezhetően javult a kormányzati működés, és ez a folyamat még ma is tart. Az infrastruktúra által nyújtott képességek az alapvető közigazgatási funkciók mellett, más területeken is értékes lehetőségeket kínálnak.

Pennsylvania állam már megkezdte e lehetőségek kiaknázását. Az IES infrastruktúra kormányzati megtérülése mindenekelőtt az alapvető közigazgatási funkcióknál jelentkező közvetlen javulás. Az infrastruktúra ezenkívül más szolgáltatási területeken is lehetővé teszi a back office működés továbbfejlesztését, ily módon javítva az állampolgároknak nyújtott szolgáltatások színvonalát. Az állam vezetése nemrégiben megtette az első lépéseket ebbe az irányba: felállította az ERP rendszer még teljesebb hasznosításához szükséges intézményi struktúrát és szabályozási hátteret.

Ausztria szövetségi kormánya
Az osztrák szövetségi kormányzat költségvetés-készítési és könyvviteli rendszerének fejlesztésére indított projekt a korábban négy helyszínen működő, 85 különálló könyvviteli egység konszolidálását célozta. Az osztrák kormány az SAP zászlóshajójának számító integrált vállalatirányítási rendszert, a mySAP™ ERP-t választotta a költségvetési és könyvelési folyamatait támogató elektronikus ügyvitel konszolidálására. A könyvelési rendszer bevezetésére annak a nagyszabású programnak a részeként került sor, amelynek keretében a kormány az SAP technológiája segítségével kívánja átalakítani, átszervezni és konszolidálni jogi és irányítási stratégiáit, továbbá a kormányzati működés minden szintjén meghonosítani a modern számviteli és költségvetés-készítési normákat.

“A Public ROI módszertan alkalmazásával a könyvviteli szervezetnél közvetlenül jelentkező költségcsökkentés és hatékonyságjavulás mellett, más területeken is ki tudtuk mutatni az ERP-projekt előnyeit” – nyilatkozta Christian Ihle, a Számviteli és Kontrolling Osztály vezetője. “Jobb pénzügyi információk birtokában átláthatóbbá, és ezen keresztül igazolhatóbbá, az emberek számára elfogadhatóbbá tudjuk tenni a kormányzati költségvetést és kiadásokat. Ráadásul a hatékonyabb kormány jobb minőségű szolgáltatások nyújtására képes. Az új módszertannal ezeket a társadalmi és politikai jellegű ROI-tényezőket is kommunikálni tudtuk az érintettek felé.”

Izrael kormánya
Izrael kormányának Merkava projektje egy többéves stratégiai terv része, amelyet 2002-ben Ariel Sharon miniszterelnök így jellemzett: “Az e-Government projekt annak a kormányzati törekvésnek a kifejeződése, hogy a társadalmi és gazdasági célok megvalósítását ösztönözve vezessünk be működésünkben modern stratégiai rendszereket. Meggyőződésünk, hogy ez az infrastruktúra egy jobb jövőt szolgál, és ez a jövő valójában már el is érkezett.”

Az izraeli kormány a mySAP ERP segítségével a teljes közigazgatási szervezet pénzügyi, logisztikai és HR komponenseit átalakítja annak érdekében, hogy megvalósulhasson a belső működés, valamint az állampolgároknak nyújtott előnyök és szolgáltatások továbbfejlesztésére alkalmas, korszerűbb, szabványos kormányzati működés.

“A Merkava projektben a felhasznált erőforrások és az elért megtérülés jobb összekapcsolására fogjuk használni a Public ROI módszertant” – fejtette ki Jichak Cohen, az izraeli pénzügyminisztérium főkönyvelő-helyettese és informatikai felelőse. “A Public ROI módszertannal ellenőrizzük a Merkava projekt céljainak teljesülését és valósítjuk meg a kormányszervektől elvárt életciklus-kezelést az IT-projekteknél.”

“Bár a pénzügyi mutatószámok továbbra is fontos szerepet játszanak az üzleti tervezésben, számos olyan egyéb tényezőt is figyelembe kell vennünk, amelyek hozzájárulnak az állami intézmények szervezeti küldetésének teljesítéséhez, például a kívánt szolgáltatási szint és biztonság eléréséhez” – mutatott rá Tom Shirk, az SAP Global Public Services elnöke. “A Public ROI kezdeményezés nagyszerű eredményekkel szolgált azoknak a valós problémáknak az azonosításában és értékelésében, amelyeket a kormányzatok a technológia segítségével kívánnak megoldani. Örömmel segítünk még több kormányzati intézménynek az ügyfelei, adófizetői és a többi érintett részére nyújtott érték kimutatása és növelése terén.”

Szerkesztők figyelmébe
Az SAP és a Center for Technology in Government illetékes képviselői szeptember és október folyamán számos konferencián és egyéb rendezvényen vesznek részt az alábbi helyszíneken: Helsinki; Bangalore; London; Egyesült Államok; Amsterdam; Párizs; Barcelona; Szingapúr és Sanghaj. Érdeklődés esetén az alábbi kapcsolattartókon keresztül lehet interjúkészítési időpontot egyeztetni.

A Public ROI kezdeményezés
Az SAP Global Public Services vezetésével 2005 májusában elindított Public ROI kezdeményezés keretében az SAP ügyfelei, a kormányzati működés elismert szakértői, és a világ neves szervezeteinek tanácsadói közösen dolgoznak azon, hogy a főbb szükségleteket, kihívásokat, kutatási területeket és elképzeléseket feltérképezve, általánosan elfogadott módszert dolgozzanak ki a kormányzati szférában végrehajtott beruházások megtérülésének elemzésére. A kormányzati IT-beruházások állampolgároknak nyújtott előnyeit vizsgáló első öt esettanulmány, valamint a kormányzati ROI mérésére alkalmas általános keretrendszert bemutató fehérkönyv a következő címről tölthető le: http://www.ctg.albany.edu/projects/proi.


Az SAP for Public Sector megoldásról

Az SAP for Public Sector átfogó alkalmazásaival a kormányok és az állami intézmények továbbfejleszthetik pénzügyi működésüket, növelhetik folyamataik hatékonyságát és átláthatóságát, valamint javíthatják az állampolgároknak nyújtott szolgáltatások színvonalát. A 70 országban több mint 1320 kormányzati ügyfelet kiszolgáló SAP a közszférában használt nagyvállalati szintű üzleti alkalmazások vezető szállítója.
További információ: http://www.sap.com/solutions/industry/publicsector/.