Az SAP és a TechniData a REACH piacon

Az SAP® REACH Compliance enyhíti a REACH direktíva regisztrációs, anyaghasználati, felügyeleti, logisztikai együttműködési és jogi eljárásai miatt jelentkező üzleti problémákat

Newtown Square, Pennsylvania, USAAz SAP AG (NYSE: SAP) és a TechniData AG (SAP fejlesztőpartnere) bejelentette az SAP® REACH Compliance piaci megjelenését. Ez a termék a piac legátfogóbb szoftveralkalmazása, amelynek feladata, hogy segítse az európai REACH-direktíva (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals: vegyi anyagok nyilvántartása, értékelése és engedélyezése) betartásával kapcsolatos feladatok elvégzését.
A REACH a gyártó és az importőr vállára teszi a vegyi anyagokkal, termékekkel és fogyasztói felhasználással kapcsolatos biztonság szavatolásának terheit. A vegyipari, fogyasztói termékeket előállító, malomipari, olaj- és gázipari, gyógyszergyártó és más feldolgozóipari gyártóknak tilos olyan anyagokat forgalomba hozniuk az Európai Unióban, amelyek nem felelnek meg a törvény előírásainak.

Az SAP REACH Compliance az egyetlen olyan önálló szoftvermegoldás, amely a REACH-direktívával kapcsolatos minden kötelezettség betartását támogatja, továbbá zökkenőmentesen integrálható a jelenlegi vállalati erőforrás-tervezési, szállítóilánc-kezelési, illetve az SAP® Environment, Health & Safety alkalmazásokkal. Az SAP és a TechniData alkalmazása a vegyipari biztonsági felmérések és biztonsági jelentések elkészítésére szolgáló külső gyártós szoftverek, valamint a szabványos EU REACH adatcsere-formátumok (például az IUCLID 5 megoldás) használatát is támogatja.

Az SAP REACH Compliance legfontosabb szolgáltatásai:
Anyag- és használatfelügyelet

  • Kezeli az adatokat és nyomon követi az anyagokat az egyes előkészítési, gyártási és előfeltétel-dokumentumokban, például a vegyipari biztonsági felmérésekben, biztonsági jelentésekben és a kibővített anyagbiztonsági adatlapokon.
  • Értékeli az aktuális REACH állapotot, nyomon követi az egyes anyagok mennyiségét egy adott jogi személy esetében vagy figyeli az anyagokat egy több jogi személyt összefogó társulás szintjén, azonosítja és kiigazítja a megfelelési hiányosságokat.

Szállítói lánc együttműködés

  • Elektronikus információcsere a REACH-szabályozással kapcsolatos szállítóilánc-kommunikációban érintett összes eljárásnál, ennek részeként anyagbiztonsági adatlapok és kérdőívekre épülő kommunikáció a használati és szabadba kerülési helyzetekhez.
  • A szállítói és vásárlói kommunikációs adatok (például hogy hogyan használ fel egy ügyfél egy terméket) nyomkövetése szabadba kerülési példahelyzetek kidolgozására az anyagokkal kapcsolatban, illetve követő tevékenységek kezdeményezése a határidők és az üzleti partnerek válaszai alapján.

REACH jogi eljárásfelügyelet

  • Szervezi és figyeli a hatósági eljárásokat, például a regisztrációt, a bejelentést és az engedélyezést.
  • Együttműködő dokumentumkezelést biztosít a külső és a belső csoportok számára a regisztrációfelügyelet elősegítésére, az üzleti folyamatok átláthatóságának, megbízhatóságának és valós idejű követhetőségének fenntartására.
  • Tervek készíthetők a részletes anyagkezelés és a teljes anyagválaszték szintjén a költségek kézben tartásához, valamint a REACH-hatóságokkal folytatott tevékenység koordinálása, az anyagok sikeres regisztrálása az engedélyek megszerzése érdekében.

“Azzal, hogy egyetlen integrált megoldást kínálunk a REACH-szabályozás betartásához, jelentősen csökkenti a cégek megfelelési költségeit és a bevezetési időt” – mondta Franz Hero, az SAP AG vegyipari részlegének alelnöke. – “Az egyre fokozódó globális verseny és az exponenciálisan növekvő gazdasági nyomás miatt a cégek nem engedhetik meg maguknak, hogy lassítsanak a szabályozások megkövetelte üzleti átalakuláshoz.”