>

SAP breidt functionaliteit SAP NetWeaver uit

Samenwerking met Visa maakt uitgaven op corporate niveau inzichtelijk

´s-HertogenboschTijdens de CeBIT 2004 introduceert SAP de nieuwste versie van het integratie- en applicatieplatform SAP NetWeaver 2004. De verschillende componenten en functionaliteiten binnen dit platform zijn volledig op elkaar afgestemd. SAP NetWeaver maakt het realiseren van een Enterprise Services Architecture (ESA) mogelijk. Dit is de blauwdruk van SAP voor service-georiënteerde architecturen. Dit stelt bedrijven in staat flexibeler om te gaan met hun bedrijfsstrategie, sneller te reageren op marktontwikkelingen en IT-kosten terug te dringen.

Op de CeBIT is ook bekendgemaakt dat SAP gaat samenwerken met Visa. Koppeling van SAP NetWeaver en Visa Commercial Format (VCF) maakt uitwisseling mogelijk van ongekende hoeveelheden data tussen Visa en SAP ERP-systemen. Hierdoor kunnen gegevens over uitgaven van een onderneming automatisch in het bedrijfssysteem worden verwerkt en gecontroleerd.

Real-time bedrijfsvoering
SAP NetWeaver 2004 biedt één platform waarbinnen de verschillende componenten en functionaliteiten volledig op elkaar zijn afgestemd. Om dit mogelijk te maken zijn verschillende nieuwe functies toegevoegd:

  • Integratie van RFID-data met SAP: door op real-time basis bedrijfsprocessen aan te sturen, kunnen bedrijfsbeslissingen sneller en beter worden genomen.
  • SAP Business Intelligence: door nieuwe mogelijkheden op het gebied van onder meer business planning en simulatie toe te voegen, is meer business intelligence in de onderneming beschikbaar.
  • SAP Enterprise Portal: door de SAP Enterprise Portal uit te breiden voor internationaal portalgebruik, zijn er meer mogelijkheden. Zo kunnen gebruikers door nieuwe kennismanagement-mogelijkheden naadloos navigeren door verschillende documenten. Ook zijn de samenwerking in projectgroepen en de samenwerking op real-time basis vereenvoudigd.
  • SAP Exchange Infrastructure: door de nieuwe embedded business proces engine voor aansturing van het berichtenverkeer kunnen ook bedrijfsprocessen buiten de eigen onderneming worden aangestuurd.
  • SAP Web Application Server: door de naadloze link tussen ABAP en Java is de
    SAP Web AS de beste applicatieserver voor op SAP gebaseerde systemen. SAP Web AS is de basis voor alle SAP NetWeaver componenten.

  • SAP Mobile Infrastructure: door geautoriseerde updates, een centrale alertdienst en verbeterde ontwikkel- en debuggingmogelijkheden is de betrouwbaarheid van de mobiele infrastructuur toegenomen.
  • SAP Master Data Management: de nieuwe generatie master data hub ondersteunt synchronisatie, harmonisatie en syndicatie van gegevens van de ene applicatie naar de andere.
  • SAP Composite Application Framework: door toepassing van dit framework is vereenvoudiging van de ontwikkeling van samengestelde applicaties mogelijk.

SAP NetWeaver succesvol
In ruim één jaar tijd heeft SAP NetWeaver bewezen de grootste bedrijven in de wereld te kunnen ondersteunen. Een recent voorbeeld is de Wereldbank, één van de grootste organisaties die actief is in de ondersteuning van ontwikkelingslanden. De Wereldbank zet SAP Netweaver in om de IT-kosten van de organisatie te verlagen en de productiviteit te verhogen. De Wereldbank verwacht door de keuze voor een webgebaseerd open platform integratie met de verschillende landen en externe partijen te verbeteren. De activiteiten van de Wereldbank hebben onder meer betrekking op het bouwen van scholen en gezondheidscentra, het aanleggen van watervoorziening en elektriciteit, het voorkomen van verspreiding van ziektes, milieuprojecten, het creëren van een beter investeringsklimaat en de verhoging van de efficiency in de publieke sector. De Wereldbank heeft hiervoor contact met meer dan honderd landen.