>

SAP en IDS Scheer integreren proces-management en bedrijfssoftware

´s-HertogenboschSAP AG en IDS Scheer AG hebben een overeenkomst gesloten voor het maken van een uitgebreide oplossing voor Business Process Management (BPM). Het ARIS procesplatform van IDS Scheer wordt geïntegreerd in SAP NetWeaver, een open integratie- en toepassingsplatform, om bedrijven te voorzien van een uitgebreide BPM-oplossing en van een volledig geïntegreerd procesplatform. Voor het eerst zullen SAP klanten in staat zijn de modellering en optimalisatie van bedrijfsprocessen te combineren met de fysieke configuratie en de uitvoering daarvan.

SAP en IDS Scheer gaan de sterke punten van hun technologie-oplossingen bundelen om de volledige levenscyclus van bedrijfsprocessen te omvatten; van ontwerp en configuratie tot implementatie en uitvoering, en de controle van complete processen. Met het aangaan van dit samenwerkingsverband volgt SAP een duidelijke strategie: een uitgebreide oplossing die – vanaf de allereerste fase in de ontwikkeling van software – gebruik maakt van modelleringonderdelen om een directe band te creëren tussen het model en de uitvoerende software.

De in SAP NetWeaver geïntegreerde BPM-oplossing omvat vier onderdelen. Het eerste onderdeel betreft de vrije visuele modellering van processen, het tweede de configuratie van deze processen. Het derde onderdeel betreft de uitvoering van processen, met controle- en waarschuwingsfuncties evenals gebeurtenisbeheer. Het vierde onderdeel – procescontrole – betreft de analyse en visualisatie van belangrijke statistische gegevens, aan de hand waarvan de klant de efficiëntie en effectiviteit kan controleren van bedrijfsprocessen die worden uitgevoerd met behulp van SAP software. De integratie van het ARIS procesplatform van IDS Scheer in SAP NetWeaver maakt – voor het eerst – mogelijk dat de modellering en optimalisatie van bedrijfsprocessen worden gecombineerd met de configuratie en uitvoering van processen.

Als onderdeel van SAP NetWeaver biedt de BPM-oplossing een modelleringomgeving met een uniform gegevensmodel en een archief, dat geschikt is voor alle modelleringgegevens met betrekking tot bedrijfsprocessen en technologie. De modelleringomgeving biedt diverse weergaven van processen, zoals UML-diagrammen (Unified Modeling Language) en SAP oplossingsschema’s in SAP Exchange Infrastructure (SAP XI).

“Business Process Management is een integraal onderdeel van softwareoplossingen”, aldus Peter Zencke, lid van de raad van bestuur van SAP. “Het voordeel van deze integratie voor onze klanten is duidelijk: een bedrijf kan het model voor zijn processen snel wijzigen en beschikt onmiddellijk over de vereiste software-implementatiemethoden. Door deze eigenschap kunnen zij sneller reageren op veranderingen.”

“Procesmanagement en standaardsoftware stonden tot nu toe altijd volledig los van elkaar,” zei Prof. August-Wilhelm Scheer, oprichter en voorzitter van de supervisory board van IDS Scheer. “Daar is nu een einde aan gekomen dankzij de integratie van het ARIS procesplatform in SAP NetWeaver. De nadruk ligt nu op de bedrijfsprocessen van klanten in plaats van op de softwaretechnologie.”

“Dankzij deze samenwerking worden de ARIS methoden en hulpmiddelen standaard opgenomen in het SAP NetWeaver-platform,” aldus Wolfram Jost, lid van de Executive Board van IDS Scheer. “Dit houdt ongekende groeimogelijkheden in voor IDS Scheer binnen het wereldwijde afzetgebied van SAP.”