>

SAP standaard voor uitvoering vernieuwde business strategie DSM

´s-HertogenboschDSM heeft besloten de IT-strategie voor strategische bedrijfsprocessen uit te breiden naar de nieuwe business Nutritional Products, het vroegere Roche Vitamins. Deze strategie houdt in dat DSM kiest voor een vergaande gestandaardiseerde IT-ondersteuning van bedrijfsprocessen. Ook ondersteunt het de strategische koerswijziging die DSM de afgelopen jaren heeft gemaakt om van producent van bulkchemicaliën te veranderen naar producent van ‘specialties’ in ‘performance materials’ en ‘life sciences’. Dankzij een vergaande standaardisatie in deze bedrijfsprocessen heeft de invoering van de nieuwe DSM-strategie snel en efficiënt plaatsgevonden. De keuze van DSM voor SAP heeft hierin in belangrijke mate bijgedragen.

Van de 53 ERP-systemen bij DSM zijn er momenteel tien over, één per business group, die allemaal dezelfde SAP inrichting als standaard hebben. Deze vereenvoudiging van bedrijfs-processen (order-to-cash, purchase-to-pay, financiële administratie en verslaglegging en onderhoud van productiefaciliteiten) biedt DSM vele voordelen. Zo leidt de toegenomen eenvoud tot een hogere snelheid van de bedrijfsprocessen, wat leidt tot zo’n tien tot twintig procent lagere kosten per jaar. Ook het tijdsbestek dat nodig is voor het versneld kunnen afsplitsen of integreren van bedrijfsonderdelen, evenals het aansluiten van klanten en toeleveranciers op de business infrastructuur van DSM, is drastisch ingekort.

“Gebrek aan standaardisatie binnen de IT-infrastructuur kan een serieus probleem zijn voor een bedrijf als DSM”, aldus Jo van den Hanenberg, CIO van DSM. “Met de introductie van een plug-and-play-infrastructuur en een zo ver mogelijk doorgevoerde standaardisatie onder andere op het niveau van bedrijfsprocessen heeft SAP een duidelijke meerwaarde voor DSM gecreëerd.”

Inmiddels werkt een groot aantal van de business groups van DSM op basis van de nieuwe SAP inrichting en ligt het scenario klaar voor iedere nieuwe acquisitie. De inbedding van de nieuwe DSM-structuur bij DSM Nutritional Products zal binnen achttien maanden worden gerealiseerd.