>

Onderzoek Business 2010: bedrijfsmodel steeds belangrijker

Wereldwijde top van het bedrijfsleven ziet informatietechnologie de komende vijf jaar steeds meer als concurrentiefactor die snelheid van uitvoering bedrijfsstrategie en innovatie bepaalt

´s-HertogenboschBedrijven zullen de komende vijf jaar steeds meer belang hechten aan nieuwe bedrijfsmodellen in plaats van aan nieuwe productlijnen. Om de concurrentie voor te blijven, is het belangrijk dat bedrijven zich meer gaan richten op de manier van bedrijfsvoering en de mate waarin die snel is aan te passen. IT speelt hierbij een belangrijke rol en is steeds vaker een concurrentiemiddel in plaats van een manier om de kosten terug te brengen. Dit zijn de belangrijkste resultaten van een wereldwijd onderzoek – ‘Business 2010: Embracing the challenge of change’ – onder topmanagers in het bedrijfsleven en de publieke sector. De Economist Intelligence Unit ondervroeg in opdracht van SAP vierduizend topmanagers in 23 landen over hun verwachtingen ten aanzien van trends in hun bedrijfstak voor de komende vijf jaar.

Zestig procent van de managers gaf aan consolidatie als een grotere bedreiging te zien dan nieuwe spelers op de markt. Daarnaast behoorde een snelle en flexibele reactie óp, en snelle executie en invoering ván strategie en innovatie bij 68 procent van de topmanagers tot de top-drie van grootste managementuitdagingen. Om deze uitdaging aan te kunnen gaan, gaf 54 procent van de respondenten aan het belangrijker te vinden snel nieuwe businessmodellen te kunnen implementeren, dan nieuwe productlijnen op te zetten.

“Om in 2010 succesvol te zijn, zullen bedrijven flexibel, open, snel en meer gericht op samenwerking moeten zijn,” zegt Henning Kagermann, CEO van SAP AG. “Bedrijven richten zich de komende jaren steeds nadrukkelijker op hun kernactiviteiten en zullen zich nog verder gaan specialiseren. Ze zijn daarbij steeds meer afhankelijk van een geïntegreerd netwerk van partners en toeleveranciers. Alleen zo kan worden voldaan aan de vraag van de klant naar meer flexibiliteit en gemak. De inrichting van het bedrijfsmodel is hierbij essentieel. IT zal voor bedrijven van strategisch belang zijn om efficiënt en kosteneffectief te zijn en om zich snel aan te passen aan de vraag van de klant. We bevinden ons in het volgende automatiseringsstadium. IT wordt direct verbonden aan de bedrijfsvoering en wordt ingezet om concurrentievoordeel te behalen en is steeds minder een middel om kosten te reduceren.”

“Het onderzoek toont aan dat de manier waarop bedrijven IT gebruiken, bepaalt of zij flexibel, open, coöperatief en snel kunnen zijn en of ze in staat zijn hun werkwijze snel te veranderen”, legt Denis McCauley, directeur Global Technology Research, Economist Intelligence Unit, uit. “Managers lijken hierbij opnieuw te geloven in de kracht van technologie.”

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn:

  • Bedrijven willen en moeten hun klanten beter begrijpen. Het identificeren van veranderingen in het gedrag en de behoeften van klanten wordt genoemd als de meest significante uitdaging als het gaat om effectieve innovatie van producten en diensten.
  • Aanpassingsvermogen en innovatie hebben de hoogste strategische prioriteit. Ruim een derde van de respondenten ziet het vermogen om zich snel te kunnen aanpassen aan veranderingen als de belangrijkste managementprioriteit voor de langere termijn. Van de respondenten hecht achttien procent de grootste waarde aan de innovatiesnelheid.
  • Diversificatie is ‘uit’, specialisatie is ‘in’. De respondenten verwachten dat de competitie de komende vijf jaar zal toenemen. Drie van de vijf respondenten noemt consolidatie als de grootste bedreiging. De overige vrezen het meeste van nieuwkomers afkomstig uit opkomende markten. De druk van zowel de boven- als de onderkant van de markt, zorgt er voor dat zestig procent van de bedrijven zich richt op het verbeteren van bestaande producten en diensten.
  • IT wordt een concurrentiewapen. Meer dan tachtig procent van de respondenten geeft aan dat IT van het grootste belang is voor hun organisatie bij het doorvoeren van veranderingen die nodig zijn om adequaat te reageren op de vele uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd. Meer dan zestig procent ziet IT als een concurrentiewapen in plaats van een manier om de kosten te verlagen.
  • Het vertrek van gekwalificeerd personeel is een grote zorg. Bijna de helft van de respondenten ziet het binnenhalen van goede mensen als de belangrijkste uitdaging op personeelsgebied. Een zelfde percentage ziet het vertrek van personeel naar de concurrentie als belangrijkste bedreiging van de integriteit van intellectueel eigendom.
  • Beloning moet nauwer zijn verbonden aan prestaties. Binnen alle regio’s vindt de overgrote meerderheid van de respondenten dat beloningen op directieniveau nauwer verbonden moeten zijn aan de prestaties. Daarnaast denkt 82 procent dat de waarde van een merk in toenemende mate verbonden zal zijn aan ‘good governance’.

Het onderzoek ‘Business 2010: Embracing the challenge of change’ is gratis te downloaden vanaf http://www.penb.nl/sap/eiu.htm.