>

SAP helpt klanten op weg naar servicegeoriënteerde architectuur

´s-HertogenboschSAP heeft een nieuw programma opgesteld waarmee organisaties hun IT-omgeving kunnen omvormen naar een servicegerichte architectuur (SOA) op basis van webservices. Hiermee kunnen ze sneller en beter reageren op veranderende behoeften binnen hun organisatie en in de markt. Het SAP Enterprise Services Architecture (ESA) Adoption Program biedt een geformaliseerde, vierstaps benadering met een combinatie van software en diensten.

Organisaties hebben een flexibele IT-infrastructuur nodig om hun bedrijfsprocessen continu en snel te kunnen aanpassen en om te kunnen innoveren. SAP introduceerde in 2003 de ESA als blauwdruk voor het realiseren van een servicegerichte architectuur. Het biedt op services gebaseerde, organisatiebrede oplossingen en flexibele infrastructuren waarmee organisaties hun bedrijfsvoering en IT-omgeving beter op elkaar kunnen afstemmen. Het ESA Adoption Program verdeelt de overstap naar ESA in de volgende vier stappen:

  1. Workshops volgen om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van ESA en de kosten die hieraan zijn verbonden.
  2. Een ‘roadmap’ op maat opstellen op basis van de individuele behoeftes van de klant.
  3. De oplossing implementeren en ingebruiknemen.
  4. De waarde van de ESA veiligstellen bij het effectief doorvoeren van veranderingen.
  5. SAP biedt gebruikers voor elke stap een reeks in de praktijk geteste diensten, zoals tools, templates, voorbeelden en workshops op maat. Er worden workshops gegeven over ESA en SAP NetWeaver, total costs of ownership, de roadmap voor realisatie van ESA en operationele sessies voor het beheren en beveiligen van een ESA.

    Het ESA Adaption Program is een uitbreiding op de softwareoplossingen van SAP op basis van SAP NetWeaver. SAP NetWeaver vormt de basis voor het geleidelijk overstappen naar een op services gebaseerde benadering, zowel voor SAP als niet-SAP klanten. Daarnaast biedt het een reeks krachtige tools voor productiviteitsverhoging, bedrijfsanalyses en het inzetten van integratietechnologieën die de operationele kosten verlagen en de flexibiliteit vergroten. SAP helpt klanten met een evolutionaire in plaats van een revolutionaire overstap naar een op services gebaseerde aanpak. SAP oplossingen zijn namelijk al service-enabled doordat ze zijn gebouwd op het SAP NetWeaver-platform. Bestaande tools, applicaties en platforms worden daarom niet vervangen. Daarnaast blijft SAP NetWeaver zich verder ontwikkelen tot een Business Process Platform met eenvoudig te gebruiken business services en een infrastructuur voor het inzetten en beheren van zakelijke diensten en het realiseren van samengestelde applicaties.

    “SOA initiatieven kunnen het begin zijn van een fundamentele verandering in de manier waarop organisaties hun softwareomgeving ontwikkelen, inzetten en beheren”, zegt Sandra Rogers, directeur van SOA and Web Services Research, IDC. “Voor het optimaliseren van bedrijfsprocessen en IT-middelen zijn opleiding, coördinatie en ondersteuning binnen de hele organisatie noodzakelijk. Een SOA optimaal benutten kan alleen wanneer organisaties inzicht hebben in de complexe onderlinge afhankelijkheid van IT-componenten en hier gebruik van maken.”