>

Flexibiliteit is grootste concurrentievoordeel financiële dienstverleners

Technologische innovaties en veranderende klantbehoeften vragen om flexibele bedrijfsmodellen

´s-HertogenboschUit een recent onderzoek van de Economist Intelligence Unit (EIU) blijkt dat topmanagers in het bank- en verzekeringswezen van plan zijn in de komende vijf jaar hun manier van bedrijfsvoering te heroverwegen. Redenen hiervoor zijn onder meer de veranderende behoeften van klanten en de technologische innovatie. Het snel kunnen aanpassen van bedrijfsmodellen is daarom een belangrijke voorwaarde voor het behalen van concurrentievoordeel in de komende jaren. Het onderzoek, ‘Business 2010: Financial Services; Embracing the Challenge of Change’, is uitgevoerd onder bijna 600 topmanagers van financiële dienstverleners in 23 landen in Europa, Amerika en Azië en is gesponsord door SAP.

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn:

  • Meer dan zestig procent van de managers denkt dat nieuwe bedrijfsmodellen essentieel zijn voor het behalen van concurrentievoordeel. In het verleden richtten financiële dienstverleners zich vooral op het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Nu heroverwegen zij deze strategie. Technologie gaat een belangrijke rol spelen bij het aanpassen van hun bedrijfsmodellen, zodat zij tegemoet kunnen komen aan de eisen van klanten en wetten.
  • Compliancy is het motto. Wetten en regels, zoals Basel II en de Sarbanes-Oxley Act, maken dat bedrijven anders moeten rapporteren over financiële resultaten, en hun kapitaal en risico anders moeten beheren. De gevolgen hiervan zijn naar verwachting het grootst in de verder ontwikkelde financiële markten.
  • De concurrentie neemt toe als gevolg van fusies en overnames. Driekwart van alle respondenten geeft aan dat consolidatie binnen de sector in 2010 een grotere bedreiging zal vormen dan het toetreden van nieuwe spelers op de markt.
  • Technologische innovatie wordt essentieel. Ongeveer 84 procent van de financiële dienstverleners gelooft dat technologie van essentieel belang zal zijn voor de mate waarin hun bedrijf bedrijfsmodellen kan aanpassen en nieuwe strategieën kan implementeren.
  • Technologische ontwikkelingen hebben de meeste invloed op customer services. Meer dan zeventig procent van de respondenten geeft aan dat klantgebonden activiteiten en productontwikkeling de gebieden zijn waarop IT in 2010 het meeste invloed zal hebben. Daarnaast worden nauwkeurig en up-to-date databeheer als belangrijkste beïnvloeders gezien van de mate waarin een bedrijf kan innoveren. Banken en verzekeraars gaan tools inzetten voor het beheren van data en het uitvoeren van analyses. Door het gedrag van hun klanten te voorspellen en nieuwe verkoopmogelijkheden te herkennen kunnen ze de relatie met deze klanten verbeteren.

“Banken en verzekeraars heroverwegen nu hun bedrijfsmodellen en zetten technologie in om hun concurrentiepositie de komende vijf jaar te behouden”, zegt Thomas Balgheim, senior vice president, Financial Services, SAP. “Het onderzoek toont ons een glimp van de toekomst van de financiële dienstverlening. Duidelijk wordt dat een flexibele IT-infrastructuur, waarmee snel kan worden gereageerd op veranderingen in eisen van klanten en regels, onmisbaar is. SAP’s strategie van innovatieve bedrijfsprocessen op het flexibele en open SAP NetWeaver-platform helpt financiële dienstverleners bij deze veranderingen.”

“Grip op technologie is essentieel wanneer financiële dienstverleners hun bedrijfsmodellen aanpassen aan de toekomstige eisen”, zegt Denis McCauley, director of global technology research, Economist Intelligence Unit. “Maar even belangrijk wordt de grip op informatie: de taak van IT wordt het leveren van nauwkeuriger, up-to-date en relevante informatie binnen de hele organisatie.”

Het onderzoek ‘Business 2010: Financial Services; Embracing the Challenge of Change’ is te downloaden.

Over de Economist Intelligence Unit

De Economist Intelligence Unit is de business information-tak van The Economist Group, uitgever van The Economist. Een netwerk van meer dan vijfhonderd analisten bekijkt en voorspelt voortdurend de politieke, economische en zakelijke situatie in 195 landen. De Economist Intelligence Unit helpt ondernemers bij het maken van betere zakelijke beslissingen door op tijd betrouwbare en onpartijdige analyses te leveren van wereldwijde markttrends en business strategieën.

Over SAP for Banking

SAP for Banking biedt een geïntegreerde oplossing voor het beheren van de complete bankomgeving, van hoogvolume transactionele bankprocessen en het beheren van klantrelaties tot financiële verslaggeving, kostenbeheer en analyse van winstgevendheid en risico’s. Met meer dan 550 klanten in zestig landen wereldwijd, helpt SAP for Banking financiële instellingen transacties en relaties professioneel te beheren, snel marktmogelijkheden te identificeren en te exploiteren en eenvoudig nieuwe producten op maat te maken voor de behoeftes van individuele klanten. Meer informatie.

Over SAP for Insurance

SAP for Insurance is een brancheoplossing waarmee verzekeraars kosten in de hand kunnen houden en nieuwe mogelijkheden herkennen. Tegelijkertijd versterken zij de loyaliteit van hun klanten met applicaties die in stappen kunnen worden geïmplementeerd in overeenstemming met de doelen, prioriteiten en beschikbare bronnen van het bedrijf. Met ongeveer vierhonderd klanten in 45 landen wereldwijd koppelt deze oplossing de kernprocessen van verzekeraars naadloos aan klantgerichte functies en backoffice-activiteiten, van het eerste klantencontact en het beheer van polissen en producten, tot het beheer van vorderingen, uitbetalingen en claims. Meer informatie.