>

IT komende vijf jaar belangrijkste succesfactor voor de publieke sector

EIU-onderzoek wijst IT aan als essentieel onderdeel bij de verandering van overheidsmanagement te midden van sociale verschuivingen en politieke wijzigingen

´s-HertogenboschBijna 800 directieleden van overheidsinstellingen geven aan dat snelle aanpassing aan veranderingen én een verbetering van de servicekwaliteit door de inzet van IT hen tot 2010 meer voordeel zullen bieden dan de uitbreiding met nieuwe diensten en distributiekanalen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Economist Intelligence Unit (EIU). De steeds snellere sociale, politieke en technologische veranderingen brengen met zich mee dat overheidsinstellingen zich in de toekomst meer moeten richten op burgers en bedrijven en zakelijker moeten zijn. Daarnaast moeten zij slimmer omgaan met technologie. Overheidsinstellingen zullen flexibele technologische oplossingen inzetten om snel te kunnen veranderen en zo de uitdagingen van krimpende budgetten en stijgende verwachtingen op het gebied van dienstverlening en transparantie het hoofd te kunnen bieden.

De EIU voerde een wereldwijd onderzoek uit onder directieleden in 23 landen. Het onderzoek ‘Business 2010: The Public Sector Embracing the Challenge of Change’ is gesponsord door SAP en is te downloaden op www.eiu.com.

De mate waarin een organisatie in staat is nieuwe bedrijfsmodellen en IT-innovatie in te zetten, wordt één van de grootste indicatoren voor succes in de toekomst. De belangrijkste resultaten uit het onderzoek:

 • Grotere focus op de kwaliteit van diensten voor burgers. Bijna negentig procent van de managers denkt dat burgers snellere en nauwkeuriger diensten verwachten tussen nu en 2010. Aangezien technologie de meeste impact heeft op organisaties, zullen managers zich tot IT-oplossingen richten en hun medewerkers trainen om aan de behoeften van burgers te voldoen.
 • Eisen op het gebied van transparantie. In 2010 verwachten burgers meer informatie, zowel over de diensten die ze afnemen als over de waarde van de openbare investering. Directeuren van overheidsinstellingen verwachten een toename van de hoeveelheid informatie die direct beschikbaar wordt voor de burger. Daarnaast verwachten ze dat burgers meer terug verwachten van de investeringen in IT, zowel op sociaal als financieel vlak.
 • Partnerschappen tussen overheid en bedrijfsleven, het lenen van ‘best practices’. Directeuren van overheidsinstellingen menen dat het lenen van ‘best practices’ van het bedrijfsleven één van de beste manieren is om hun organisatie te laten veranderen tussen nu en 2010. Nauwkeurige en up-to-date informatie binnen en buiten de grenzen van de organisatie zal een centrale rol gaan spelen bij het opzetten van partnerschappen tussen overheden en bedrijfsleven, maar ook bij samenwerking tussen overheidsinstellingen.
 • Sneller aanpassen. Snel reageren op veranderingen is volgens directeuren van overheidsinstellingen één van de belangrijkste uitdagingen. De manier waarop overheidsinstellingen opereren, wordt net zo belangrijk als wat ze doen. Nieuwe bedrijfsmodellen voor overheidsinstellingen zijn essentieel voor het verbeteren van de kwaliteit van diensten; een strategische prioriteit voor overheidsinstellingen.
 • De human resource-uitdaging. Hoe organisaties IT inzetten en de acceptatie ervan door medewerkers worden twee van de grootste uitdagingen voor de overheid in 2010. Acceptatie en het doorbreken van weerstand tegen organisatieverandering vormen hierbij belangrijke onderdelen. Dit kan worden opgelost door zowel jongere als oudere medewerkers te betrekken bij de vraag ‘hoe wil je werken?’.
 • Verschillende dimensies in ROI. Het inzetten van business cases wordt bij overheidsinstellingen steeds gebruikelijker om grote kapitaalinjecties te rechtvaardigen. Het gaat hierbij niet alleen om de traditionele ROI (return on investment), maar volgens de respondenten de komende vijf jaar ook om de sociale en politieke ROI.

  “Overheidsinstellingen in veel landen hebben technologie goed ingezet om hun diensten te verbeteren”, zegt Denis McCauley, director of global technology research, Economist Intelligence Unit. “Maar voor flexibiliteit en snelheid moet IT verankerd zijn in de gehele organisatie, inclusief de backoffice. Dit zal tot en met 2010 een groot beroep doen op de vaardigheden van managers en medewerkers bij overheidsinstellingen.”

  Over de Economist Intelligence Unit

  De Economist Intelligence Unit is de business information-tak van The Economist Group, uitgever van The Economist. Een netwerk van meer dan vijfhonderd analisten bekijkt en voorspelt voortdurend de politieke, economische en zakelijke situatie in 195 landen. De Economist Intelligence Unit helpt ondernemers bij het maken van betere zakelijke beslissingen door op tijd betrouwbare en onpartijdige analyses te leveren van wereldwijde markttrends en business strategieën.

  Over SAP for Public Sector

  SAP for Public Sector levert complete oplossingen waarmee overheidsinstellingen hun resultaat kunnen verbeteren en verantwoorden en de efficiëntie en transparantie van hun processen kunnen vergroten. Tegelijkertijd kunnen zij hiermee beter tegemoetkomen aan de behoeften van de burger en bedrijven. Met meer dan 1.050 klanten in zeventig landen is SAP toonaangevend leverancier van enterprise business solutions voor de overheid.