>

Vernieuwing core banking-systemen noodzakelijk voor toekomstige groei banken

Amsterdam / ´s-HertogenboschWereldwijd onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Accenture en SAP, maakt duidelijk voor welke uitdagingen banken staan en bewijst dat banken de strategie achter hun basissystemen en architectuur moeten heroverwegen

Banken zijn wereldwijd steeds ontevredener over hun verouderende banking-systemen en maken plannen om hun IT-architectuur te vernieuwen om zo de concurrentie het hoofd te kunnen blijven bieden. Dat is een conclusie van een wereldwijd onderzoek dat is mogelijk gemaakt door Accenture en SAP. De resultaten van het onderzoek zijn bekendgemaakt op Sibos 2005, het toonaangevende jaarlijkse forum voor de financiële wereld, dat plaatsvindt in Kopenhagen, Denemarken.

Zeventig procent van de ondervraagde managers bij banken gaf aan dat vooral gebrek aan flexibiliteit het succes van hun core banking-activiteiten in de weg staat. Bijna de helft van de ondervraagde managers zei ook dat de hoge beheerkosten en het gebrek aan systeemintegratie een belemmering kunnen vormen om concurrerend te blijven. Om deze situatie aan te pakken, maakt een aanzienlijk deel van de ondervraagde banken plannen om binnen vijf jaar de bancaire kernapplicaties te vervangen. Dit geldt voor 30 procent van de banken in Europa, voor meer dan 35 procent in Azië en voor meer dan 20 procent in Noord-Amerika.

“Overal ter wereld blijkt het onderhoud van core banking-systemen een grote last voor IT-afdelingen van banken,” zegt Octavio Marenzi, CEO, Celent. “Zware concurrentie en de noodzaak om bij te blijven met nieuwe producten en de relatie met klanten te versterken, motiveren banken om hun IT-architectuur de komende tien jaar aandachtig te heroverwegen en opnieuw vorm te geven.”

SAP en Accenture zijn in 2003 een samenwerking aangegaan voor de financiële dienstensector. Onlangs lieten zij gezamenlijk een onderzoek uitvoeren met als titel ‘Redefining Core Banking’. Hierin wordt gekeken naar de huidige status van de core banking-systemen, de impact hiervan en naar de plannen voor vernieuwing. Het uitgebreide wereldwijde onderzoek brengt de meningen bijeen van hooggeplaatste business managers en IT-managers bij banken en van medewerkers bij bankfilialen die de banking-systemen daadwerkelijk gebruiken.

Bijna 1.500 bankiers wereldwijd deden mee aan het onderzoek; zij vertegenwoordigen 43 van de top-100 banken. Het onderzoek omvatte banken van verschillende omvang in Europa (40 procent), Azië (30 procent) en Noord-Amerika (30 procent). Voor het onderzoek werden core banking-systemen omschreven als het geheel van IT-onderdelen waarmee banken hun financiële producten en diensten beheren, zoals klantgegevens, depositorekeningen, leningen, hypotheken, betalingstransacties en creditcards.

Ook bankfiliaalmedewerkers worden bij hun dagelijkse werk geconfronteerd met de tekortkomingen van de kernsystemen. In het onderzoek onder bankfilialen geven medewerkers aan voor welke problemen zij dagelijks staan en de invloed daarvan op hun klantcontacten:

  • Medewerkers van bankfilialen besteden bijna veertig procent van hun dag aan klantgerelateerde backoffice-taken in plaats van aan klantcontacten. Filiaalmedewerkers in Azië gaven aan dat zij 48 procent van hun tijd besteden aan backoffice-taken. Bij Noord-Amerikaanse en Europese banken besteden medewerkers ook een aanzienlijk deel van hun tijd aan backoffice-taken: respectievelijk 36 procent en 34 procent.
  • Bankfiliaalmedewerkers waren het erover eens dat responstijd (38 procent) en integratie van verschillende applicaties (38 procent) bovenaan de lijst te verbeteren zaken staan. Responstijd werd vooral belangrijk gevonden in Europa (50 procent), terwijl integratie van verschillende applicaties het belangrijkst was in Azië (41 procent) en Noord-Amerika (38 procent).
  • Vijftig procent van de bankfiliaalmedewerkers was het erover eens dat regelmatige en ongewenste vertraging de meest voorkomende verwerkingsproblemen zijn. Andere verwerkingsproblemen zijn inconsistente klantgegevens en het niet begrijpen van de behoeften van de klant.
  • De meningen over de beste manier om de service voor bestaande klanten te verbeteren waren wereldwijd verdeeld. Vierenvijftig procent van de respondenten uit Azië zei dat de service aan bestaande klanten te verbeteren is door beter te weten wat klanten willen. Daarentegen zei 55 procent van de respondenten in Europa en 41 procent in Noord-Amerika dat ze meer tijd voor de klant nodig had.

Wereldwijde behoefte aan flexibiliteit en integratie
Ondervraagde managers gaven twee belangrijke redenen voor de inflexibiliteit van de systemen. Allereerst zijn oude systemen niet gebouwd op de juiste technologie voor toekomstige groei. Daarnaast zijn systemen in de loop van de jaren steeds aangepast, wat heeft geresulteerd in complexe systemen die vrijwel onaanpasbaar zijn en duur in onderhoud. Wereldwijd besteden medewerkers bij bankfilialen meer dan veertig procent van hun tijd aan backoffice-taken. Hiermee identificeert het onderzoek niet alleen de problemen van de managers bij banken, maar ook de uitdagingen waarvoor de bankfiliaalmedewerkers zich gesteld zien in hun dagelijkse werk.

“Dit onderzoek toont de noodzaak voor toonaangevende banken om hun interne activiteiten te vereenvoudigen en zichzelf te voorzien van bancaire systemen op basis van een flexibele, robuuste, toekomstgerichte IT-architectuur die servicegericht is,” vertelt Jean-Marc Ollagnier, global managing partner van Accenture’s Financial Services Solutions group. “Zo’n architectuur op basis van componenten vervangt onnodig complexe IT-systemen, waardoor IT optimaal aansluit bij het bedrijfsmodel. Daarnaast zorgt deze architectuur ervoor dat banken in de toekomst flexibel zijn bij ‘sourcing’-vraagstukken.”

Een andere belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat business managers en IT-managers verschillende verwachtingen hebben van de waarde die een core banking-systeem moet hebben voor een bank. Negenendertig procent van de business managers wil een systeem dat zich richt op productinnovatie, terwijl IT-managers op de eerste plaats een systeem willen dat de kosten verlaagt (40 procent).

Kosten
Het was geen verrassing dat bijna de helft van de ondervraagde managers kosten als één van de belangrijke knelpunten van hun core banking-systemen noemde. Het onderzoek bracht aan het licht dat banken de helft van hun gehele IT-budget besteden aan de kernsystemen. Een groot deel van deze uitgaven gaat naar ontwikkelwerk voor het realiseren van nieuwe productfunctionaliteit of systeemmogelijkheden van de kernsystemen. In Azië besteden banken 70 procent van de budgetten voor core banking-systemen aan het onderhoud daarvan.

“Wereldwijd moeten banken hun core banking-systemen ‘future proof’ maken met een flexibele omgeving die hen in staat stelt zich aan te passen aan en te reageren op onvoorziene toekomstige veranderingen en vooruitgang binnen de branche,” zegt Thomas Balgheim, senior vice president of financial services, SAP. “De bankwereld is het industriële tijdperk ingestapt, vergelijkbaar met de verandering die producenten jaren geleden hebben doorgemaakt. Met de voordelen die moderne core banking-systemen bieden, kunnen banken geld besparen, kunnen medewerkers zich weer op de klant richten en hem de producten en het prijsniveau bieden die hij nodig heeft.”

Realisatie van systeemvernieuwing
Een zeer groot deel van de ondervraagde IT-managers vertelde dat zij een uit componenten opgebouwde, servicegeoriënteerde architectuur ziet als belangrijkste kenmerk van de toekomstige IT-infrastructuur. Hoewel respondenten verschillende antwoorden gaven op de vraag naar hun gewenste architectuur, hebben slechts enkelen een technologisch ontwikkelpad klaar liggen. Het grootste deel van de ondervraagde banken heeft echter wel een duidelijke mening over hoe de gewenste core banking-systemen moeten worden gerealiseerd. Negenenveertig procent van de IT-managers en 50 procent van de business managers gaf aan dat de gewenste systemen zouden worden geïmplementeerd per productlijn; 28 procent van de IT-managers en 29 procent van de business managers neemt hiervoor functionele gebieden als uitgangspunt.

Onderzoeksmethode
Het onderzoek is uitgevoerd door Celent, een onderzoeks- en adviesbureau dat zich richt op de financiële dienstensector, en door Novametrie, een Europees onderzoeksbureau dat is gespecialiseerd in onderzoeken in de financiële branche. Celent interviewde managers in Noord-Amerika en Azië. Novametrie interviewde Europese managers en medewerkers bij bankfilialen over de hele wereld. Accenture en SAP sponsorden deze twee parallel uitgevoerde, wereldwijde onderzoeken, die plaatsvonden van maart tot juli 2005. Hierbij werden de huidige status, de impact ervan en de transformatie van core banking-systemen in zeventien landen onderzocht. Daarbij trad de European Financial Management and Marketing Association (EFMA) op als operationeel sponsor. Het managersonderzoek richtte zich op 147 senior managers van 70 banken. Hiervan was 45 procent IT-manager en 55 procent business manager. Het filiaal-onderzoek ondervroeg 1.300 bankfiliaalmanagers en -medewerkers. Het grootste deel van de onderzoeksresultaten komt van de top-100 banken wereldwijd.

Samenwerking Accenture en SAP
In september 2003 zijn SAP en Accenture een samenwerkingsverband aangegaan voor de financiële dienstensector. Zo bieden zij banken en verzekeraars een effectievere en minder risicovolle manier om te groeien en te transformeren, met een gezamenlijk ontwikkelteam en verkoopkanaal, geïntegreerde oplossingen en diensten, innovatieve levering en zeer efficiënte implementatie. Met dertig jaar ervaring met het leveren van innovatieve, zakelijke oplossingen aan meer dan duizend toonaangevende financiële dienstverleners, werken Accenture en SAP samen om verzekeraars en banken te helpen hun visie op een open en op standaarden gebaseerde architectuur te realiseren.

Over Accenture
Accenture is een wereldwijd bedrijf voor management consulting, technology services en outsourcing. Het werkt met zijn klanten samen om hen te helpen hun ambities te realiseren en tastbaar resultaat te leveren. Dankzij diepgaande kennis van de markt, een wereldwijd netwerk én bewezen ervaring in consulting en outsourcing, kan Accenture de juiste mensen, vaardigheden, allianties en technologieën inzetten. Vanuit meer dan 110 kantoren verspreid over 48 landen werken ruim 115.000 medewerkers, van wie meer dan 1.600 in Nederland. De wereldwijde omzet bedraagt 13,67 miljard dollar over het fiscaal jaar dat eindigde op 31 augustus 2004. Zie ook www.accenture.com en www.accenture.nl.

Over SAP for Banking
SAP for Banking biedt een geïntegreerde oplossing voor het beheren van elk aspect van de frontoffice en backoffice van banken, van core banking-processen, bancaire transacties met een hoog volume en CRM tot financiële verslaglegging, kostenbeheersing en analyses van winst en risico’s. Met meer dan 550 klanten in zestig landen wereldwijd helpt SAP for Banking financiële instellingen professioneel transacties en relaties te beheren, snel marktmogelijkheden te benutten en eenvoudig nieuwe producten aan te passen aan de specifieke behoeften van individuele klanten. Meer informatie is te vinden op www.sap.com/netherlands/banking/.