>

All-in-One Partner Council en SAP starten Masterclass voor professionals in het MKB

´s-HertogenboschSAP start in maart 2006 met de tweede Masterclass, dit keer speciaal gericht op ambitieuze professionals voor het MKB. Deze Masterclass is een initiatief van de All-in-One Partner Council, een overlegorgaan voor SAP partners in het MKB, en wordt ondersteund door SAP Nederland. Aan het einde van de Masterclass zijn de deelnemers gecertificeerde SAP professionals en kunnen zij aan de slag bij één van de zes deelnemende mySAP All-in-One partners. Er is plaats voor dertig deelnemers.

Met dit initiatief reageert de All-in-One Partner Council in samenwerking met SAP Nederland op de stijgende behoefte aan SAP professionals binnen het MKB. Daarnaast willen beide partijen een impuls geven aan de specifieke adviesvaardigheden waaraan binnen dit segment behoefte is. De regie over de Masterclass is in handen van de All-in-One Partner Council. De opzet van het programma is totstandgekomen door nauwe samenwerking tussen de partners en SAP Nederland. Ook ondersteunt SAP Nederland de werving van de kandidaten voor deze Masterclass.

De Masterclass is bedoeld voor mensen met twee à drie jaar werkervaring binnen het MKB op minimaal HBO-niveau. Het gaat om een brede opleiding die nauw aansluit op de behoeften van bedrijven in het MKB. Daarbij staat het inrichten van templates op basis van geïntegreerde bedrijfsprocessen centraal. Naast een algemene opleiding op het gebied van mySAP All-in-One is er een verdieping op drie verschillende functionele clusters: financiën, logistiek en productie. De theoretische vaardigheden worden vervolgens in de praktijk gebracht tijdens een stage van drie weken. De Masterclass neemt in totaal negen weken in beslag. Meer informatie is te vinden op www.sap.nl/wanted.

Initiatiefnemer vanuit de All-in-One Partner Council is Boudewijn Bijleveld, directeur van BBIT Consulting BV. Bijleveld: “Door het succes van mySAP All-in-One in de verschillende marktsegmenten kampen de partnerbedrijven met een tekort aan implementatiecapaciteit. In de Partner Council ontstond al snel het idee voor een speciale training voor nieuwe aanwas, specifiek gericht op mySAP All-in-One implementaties in het MKB. Zowel het programma als de kandidatendoelgroep zijn toegesneden op het MKB. Zo kennen de trainingen een brede procesoriëntatie, zijn ze sterk hands-on gericht en zijn ze speciaal opgezet voor mensen met een goede, passende opleiding en enkele jaren relevante werkervaring in het MKB. We verwachten veel van de Masterclass. Ook denken we dat het niet bij één groep zal blijven. De vraag vanuit de groeiende gemeenschap van mySAP All-in-One partners is groot en het Masterclass-programma leent zich uitstekend voor herhaling.”

Over All-in-One Partner Council

De All-in-One Partner Council is een overlegorgaan voor SAP partners die actief zijn binnen het MKB en zich richten op het ontwikkelen en in de markt zetten van oplossingen op basis van mySAP All-in-One. Het doel van het overlegorgaan is het actief uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van ICT-oplossingen voor het MKB in het algemeen en op het gebied van SAP oplossingen in het bijzonder. De All-in-One Partner Council bestaat uit 2B Interactive, BBIT Consulting, Getronics PinkRoccade, Inter Access, mYuice en de PHOBOS Groep. De leden zijn met mySAP All-in-One actief in verschillende marktsegmenten binnen het MKB en hebben gemeenschappelijke belangen op het gebied van marktpositionering, de samenwerking met SAP en, zoals blijkt, werving en training van SAP consultants voor het MKB.