>

Gerenommeerde internationale banken en SAP geven richting aan IT binnen de sector

Het nieuwe Industry Value Network for Banks definieert enterprise services voor banken; uitkomsten bepalen de eerste branchespecifieke processen binnen SAP’s Business Process Platform

´s-HertogenboschSAP is gestart met het Industry Value Network for Banks dat is bedoeld voor topmanagers uit de bankwereld en voor IT-architecten. Binnen dit netwerk worden samen met SAP bankspecifieke enterprise services gedefinieerd om zo een service oriented architecture (SOA) bij banken mogelijk te maken. Hiermee bevestigt SAP zijn leidende rol bij het leggen van de basis voor de transformatie richting een SOA binnen de bancaire wereld. Toonaangevende banken uit diverse landen in de wereld, waaronder ABN-AMRO, ING, Absa, Barclays, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Credit Suisse, Deutsche Postbank en de Standard Bank, hebben besloten aan dit initiatief deel te nemen. Op basis van de gedefinieerde services en SAP’s portfolio van oplossingen voor banken, zal SAP het eerste branchespecifieke banking process platform ter beschikking stellen aan klanten, ISV’s en partners.

Het Industry Value Network for Banks heeft de taak om enterprise services te definiëren die een brug slaan tussen de bestaande financiële systemen en de nieuwe generatie oplossingen voor banking.

Het nieuwe netwerk stelt zich tot doel om halverwege 2006 te komen met een ‘repository’ van de belangrijkste services en zal daarbij richtlijnen bieden voor het creëren van een flexibele en dynamische IT-omgeving. Uitgangspunt van deze aanpak is dat zowel banken als SAP zich verzekerd zien van een geleidelijke, stapsgewijze transformatie naar een nieuwe generatie oplossingen. Bovendien worden banken geholpen om nieuwe functies en services te integreren in hun bestaande IT-omgevingen. “We verwachten dat het Industry Value Network for Banks met de cross-bankingdefinitie van diensten een belangrijke stap zet in de richting van het flexibeler maken van onze bestaande SOA”, vertelt Stephan Murer, hoofd IT-architect, Credit Suisse.

“Terwijl banken en IT-leveranciers bezig zijn hun architectuur flexibeler en dynamischer te maken, zien ze tegelijkertijd de noodzaak van het vastleggen van definities en diensten binnen hun technologische road map. Dat stelt ze in staat om het aanbod van IT-leveranciers makkelijker opnieuw te gebruiken, interoperabel te maken en te integreren in hun bestaande IT-landschappen”, aldus Jim Hagemann Snabe, general manager, Industry Solutions, SAP AG.

Industry Value Networks en Enterprise Preview System voor ISV’s en klanten

De activiteiten van het Industry Value Network for Banks vormen een aanvulling op het in het voorjaar van 2005 bekendgemaakte ESA Preview System. In dit systeem toont SAP als eerste meer dan 500 definities voor de meest algemeen gebruikte enterprise services. Het ESA Preview System geeft klanten, partners en ISV’s de mogelijkheid om enterprise services uit te proberen en bij te dragen aan de definitie en de verdere ontwikkeling van oplossingen. De eerste 500 diensten zijn inmiddels ook volledig gedocumenteerd terug te vinden op de website van het SAP Developer Network (sap.sdn.com) dat een open omgeving biedt voor discussies over onder meer de definitie van verschillende services.

De SAP Industry Value Networks zijn voor het eerst geïntroduceerd in september 2005. Deze netwerken richten zich op belangrijke knelpunten bij klanten die alleen zijn op te lossen door gezamenlijk innovaties te ontwikkelen die door het hele ecosysteem worden gedragen. Omdat deze oplossingen gebruikmaken van ESA, zullen enterprise services gebruikt gaan worden als de gemeenschappelijke taal om groei mogelijk te maken voor zowel klanten als partners. SAP biedt transparantie door de deelnemers van het programma een serie branchespecifieke oplossingen aan te bieden die de toegevoegde waarde van samenwerking en de toekomstige en huidige focuspunten van de oplossingen van SAP onderstrepen.

Over SAP for Banking

SAP for Banking is een branchespecifieke oplossing die de oplossingen binnen de mySAP Business Suite combineert met branchespecifieke functionaliteit, zodat kan worden voldaan aan de unieke vragen die leven bij financiële instellingen. Aan meer dan 600 klanten in zestig landen wereldwijd biedt SAP for Banking een geïntegreerde set tools en geautomatiseerde processen waarmee ieder facet van de front- en backoffice van de bankomgeving is te managen, van hoge volume transacties en CRM tot financiële verwerking, kostenbeheersing en omzet- en risicoanalyses. Gebaseerd op de open architectuur van het SAP NetWeaver integratie- en applicatieplatform, ondersteunt SAP for Banking financiële instellingen om hun transacties en relaties zodanig te managen dat ze mogelijkheden in de markt kunnen herkennen en benutten en snel nieuwe producten kunnen ontwikkelen voor specifieke vragen van hun klanten (meer informatie).