>

Ziekenhuizen breiden inzet SAP uit naar patiënt- en zorgprocessen

´s-HertogenboschVier grote Nederlandse ziekenhuizen hebben met SAP een contract afgesloten voor het volledig integreren van hun primaire zorgprocessen met hun bestaande SAP omgeving. Het Rode Kruis Ziekenhuis (Beverwijk), Ziekenhuis Amstelland (Amstelveen), Waterlandziekenhuis (Purmerend) en het Orbis Medisch en Zorgconcern (verschillende vestigingen in Zuid-Limburg) hebben hiervoor alle modules van i.s.h. med afgenomen; de klinische oplossing voor SAP for Healthcare. Ze beschikken hiermee over functionaliteit die zowel is toegespitst op de werkzaamheden bij verschillende medisch specialismen, als op eenduidigheid van patiënteninformatie tussen de verschillende disciplines, onder meer met behulp van het elektronisch patiënten dossier (epd). Integratie met de al in gebruikzijnde mySAP ERP oplossing voor ondersteunende processen, zoals inkoop, logistiek, HRM en financiën, maakt dat de ziekenhuizen optimaal kunnen reageren op de snelle ontwikkelingen in de zorgmarkt.

Victor Krul, voorzitter van de Vereniging van SAP Gebruikende Ziekenhuizen, is zeer verguld met deze ontwikkeling. “Het is een vervolgstap om gezamenlijk het epd-traject in te gaan. Zo kunnen we ervoor zorgen dat patiënten in ieder ziekenhuis eenzelfde traject doorlopen. Samenwerking tussen ziekenhuizen is enorm belangrijk, omdat we te maken hebben met behoorlijk kapitaalintensieve projecten. Bovendien levert het gezamenlijk ontwikkelen een beter resultaat. Verder laten we met de oplossing van SAP zien dat we met standaardisering meer bereiken, dan wanneer je als ziekenhuis je eigen uniciteit voorop zet.”

Een aantal van deze genoemde ziekenhuizen gebruikt al enige tijd modules van i.s.h. med, de software die door het Duitse softwarehuis GSD is ontwikkeld. De ziekenhuizen zijn hierover zo tevreden dat zij hebben besloten het volledige pakket SAP for Healthcare toe te gaan passen. Hierdoor is integratie mogelijk van het volledige zorgproces, van patiëntenregistratie en diagnosebehandelcombinatie (DBC) tot aan ontslag uit het ziekenhuis en facturatie. Het gaat om oplossingen voor OK, radiologie, polikliniek, verpleging, transport et cetera. De integratie maakt het mogelijk om het complete zorgproces van de patiënt af te dekken. Voorbeeld is de i.s.h. med workflowmodule pathways. Met deze module worden ‘best practices’ vastgelegd in zogenoemde klinische paden. Dit voorbeeld maakt een belangrijk voordeel duidelijk, namelijk de kwaliteitsverbetering van de informatievoorziening. Geen papieren overdracht van patiënteninformatie en een informatievoorziening die het zorgproces ondersteunt en bewaakt, verminderen immers de kans op fouten.

“Door voor onze oplossing te kiezen bewijzen deze ziekenhuizen dat zij, net als SAP, de patiënt centraal stellen”, aldus Jo Bollen, Director Healthcare van SAP Nederland. “Met zorgpaden ingebouwd in SAP wordt de logistiek geoptimaliseerd. Er wordt gewerkt volgens het one-stop-shop-principe. Een cliënt kan zo veel mogelijk in één dag al zijn onderzoeken krijgen en hoeft niet verschillende keren terug te komen. Waar mogelijk is het dus in één dag geregeld. Door eenmalige invoer bij de bron door de professionals zelf zijn na het spreekuur de zaken geregeld en is de administratie bij. De uiteindelijke tijdwinst is groot, niet alleen voor de cliënten, maar ook voor de dokters.”