>

‘Uitgebalanceerde’ ondernemer behaalt dubbele winst

Onderzoek toont relatie tussen bedrijfssucces en type ondernemerschap aan

´s-HertogenboschHeliview Research en SAP hebben in samenwerking met de Week van de Ondernemer een gezamenlijk onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen het succes van een bedrijf en type ondernemerschap van de directeur. Het onderzoek is uitgevoerd onder 420 MKB-directeuren van bedrijven met 5 tot 100 medewerkers uit de sectoren bouw, industrie, zakelijke dienstverlening, handel, transport en logistiek. De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat ‘uitgebalanceerde’ ondernemers dubbele winst behalen: niet alleen zijn hun bedrijven succesvoller dan die van hun collega-ondernemers, ook werken zij in verhouding minder uren. Daardoor kunnen zij bijvoorbeeld meer tijd aan privé-activiteiten besteden. ‘Uitgebalanceerde’ ondernemers zijn bovendien minder reactief in hun bedrijfsvoering.

Uit het onderzoek blijkt dat verschillende typen ondernemers verschillende kenmerken hebben:

  • De ‘uitgebalanceerde’ ondernemer werkt gemiddeld 45 uur per week, heeft gemiddeld 31 overleguren per week, besteedt in hoge mate werk aan derden uit en maakt bovengemiddeld gebruik van ERP- en CRM-applicaties.
  • De ‘controlerende’ ondernemer werkt gemiddeld 61 uur per week – waarvan gemiddeld zes in het weekend -, neemt zelden een pauze, overlegt 34 uur per week en vindt van zichzelf dat hij meer tijd moet besteden aan strategie en relatiebeheer.
  • De ‘delegerende’ ondernemer werkt gemiddeld 46 uur per week, werkt zelden tijdens vakanties, is vaker in loondienst, heeft gemiddeld 30 uur per week overleg en denkt meer succes te krijgen als hij meer tijd besteedt aan zijn klanten en product- en dienstontwikkeling.
  • De ‘interveniërende’ ondernemer werkt gemiddeld 65 uur per week, is relatief veel bezig met problem-shooting, vergadert zeer vaak buiten werktijd, besteedt in beperkte mate werk uit aan derden en maakt ondergemiddeld gebruik van ERP- en CRM-applicaties.

De effectiviteit en het succes van de deelnemende organisaties zijn onder meer gemeten op de variabelen omzet, groei en inzet van ICT bij bedrijfsprocessen. Er is ook gekeken naar organisatiestructuur, werkverdeling en organisatieontwikkeling in FTE’s. Daarbij is een duidelijk verband aangetoond tussen type ondernemerschap en effectiviteit en succes van de organisatie.

De belangrijkste verschillen op het gebied van een succesvolle bedrijfsvoering zijn er tussen de ‘uitgebalanceerde’ ondernemer en de ‘interveniërende’ ondernemer. Met name doordat de ‘uitgebalanceerde’ ondernemer structureel minder tijd aan ad-hoc overleg en ‘problem-shooting’ kwijt is, heeft hij een positievere omzetverwachting en beschikt hij vaker en sneller over de juiste stuurinformatie (onder meer door het gebruik van ERP- en CRM-software). Daarnaast besteedt hij meer activiteiten uit en kent hij een betere balans tussen werk en privé. Standaardisering van bedrijfsprocessen en structurering van organisatieprocessen zorgen er bovendien voor dat de ‘uitgebalanceerde’ ondernemer meer tijd aan acquisitie en klanten kan besteden dan zijn ‘interveniërende’ collega’s.

Over Heliview

Heliview is opgericht in 1983 en heeft zich sindsdien ontwikkeld tot marktleider op het gebied van business-to-business informatie. Heliview levert enerzijds informatie aan de aanbodzijde (marktonderzoek) en anderzijds aan de vraagzijde (congressen). Er zijn ongeveer 100 enthousiaste professionals werkzaam die de gehele Benelux bedienen.

Heliview Research is een onafhankelijk full-service business-to-business marktonderzoeksbureau, gespecialiseerd in onderzoeken op het gebied van ICT, HRM, finance, mobiliteit en kantoorartikelen. Zij voert zowel multi-client als single-client onderzoek uit en is daarmee een one-stop shopping-point voor alle marktgerelateerde vragen. Andere activiteiten van Heliview zijn conferences, trainingen en portals. Kijk voor meer informatie over de activiteiten van Heliview op www.heliview.com