>

Logistieke dienstverleners stimuleren groei van handel met China

UtrechtChina is hét land voor groei in de internationale handel en logistieke dienstverleners spelen hierbij een belangrijke rol. Dit is een van de voornaamste conclusies uit de elfde jaarlijkse Third-Party Logistics Study die onlangs werd uitgevoerd door het Georgia Institute of Technology, Capgemini, DHL en SAP. Het onderzoek biedt een strategisch overzicht van het wereldwijde gebruik van logistieke dienstverleners.

Uit het onderzoek blijkt dat 53% van de respondenten zijn activiteiten in China verder wil uitbreiden. Daarbij gaat het vooral om het importeren en exporteren van eindproducten (51%), uitbesteding van productie aan derden (47%) en het opzetten van eigen productiefaciliteiten (41%). Opvallend is dat de verwachtingen om producten af te kunnen zetten in China inmiddels de omvang van de export evenaart. De overgrote meerderheid van de ondervraagden geeft aan zich door hun bestaande logistieke dienstverleners te laten ondersteunen bij de grote logistieke uitdagingen die gepaard gaan met de uitbreiding in China.

“De forse uitbreidingsplannen in China betekenen niet alleen dat logistieke dienstverleners zullen profiteren van de toename van het transport van en naar China, maar ook dat zij een belangrijke bijdrage leveren aan die groei”, aldus Erik van Dort, die als hoofd van de sector Distributie bij Capgemini verantwoordelijk is voor de logistieke dienstverleners markt. “Het aanboren van een nieuwe markt gaat met veel uitdagingen gepaard, daarom roepen veel bedrijven de hulp in van hun logistieke partners.” Na China zijn India en Rusland de landen die het vaakst genoemd worden wanneer het gaat om uitbreiding van de activiteiten naar nieuwe markten.

Uitdagingen

De klassieke logistieke diensten, zoals transport, opslag en douane-inklaring, worden het vaakst uitbesteed. 3PL-gebruikers betitelen de relatie met hun logistieke dienstverleners in meerderheid als succesvol. De Nederlandse respondenten zijn hierbij overigens gemiddeld wel iets kritischer dan hun collega’s elders in de wereld. Groei is er in de uitbesteding van logistieke retourstromen en de afhandeling van transportfacturen.

Naast tevredenheid wordt ook uitdrukking gegeven aan de wens om een aantal punten ter verbetering. De respondenten geven aan een continue verbetering van de service en IT-mogelijkheden te verwachten. Gebruikers eisen een proactievere aanpak van hun leveranciers en willen een breed pakket aan vaardigheden zien, zowel tactisch als strategisch. John Langley van het Georgia Institute of Technology legt uit: “3PL-klanten hebben veelal hoge verwachtingen van wereldwijde logistieke dienstverleners, vooral op het gebied van integratie van de keten en het gebruik van informatietechnologie. Het merendeel van de klanten wil dat de logistieke sector hierin leiding neemt. Uit de ervaringen blijkt echter dat er op dit gebied verbetering nodig is.”

Ontevredenheid IT

Uit het onderzoek blijkt tevens een dalende tevredenheid over de IT-ondersteuning die 3PL’s hun klanten bieden. Hoewel de tevredenheid voorgaande jaren al geleidelijk afnam, wordt dit jaar een nieuw dieptepunt bereikt. Slechts 35% van de gebruikers geeft aan tevreden te zijn met de IT van hun logistieke dienstverlener. Deze daling is reden voor ongerustheid, zeker omdat 92% van alle respondenten vindt dat IT niet mag ontbreken in de expertise van een logistieke dienstverlener.

“Informatietechnologie is belangrijk voor de evolutie van de huidige 3PL-businessmodellen naar toekomstige modellen”, aldus Scott Sykes, Supply Chain Principal van SAP. “Alle modellen hangen aan elkaar maar vergen tevens allemaal een andere strategie en kijk op IT. Het wordt dus nog belangrijker dat één geïntegreerd IT-platform verschillende businessmodellen ondersteunt en helpt bij het stroomlijnen van de activiteiten, het realiseren van de financiële en strategische doelstellingen en het voldoen aan de verwachtingen van de klanten.”

Prijs & kwaliteit

Uit het onderzoek blijkt ten slotte dat prijs nog steeds de belangrijkste factor is bij het kiezen van een logistieke dienstverlener (87%), op de voet gevolgd door de kwaliteit van ‘tactische, operationele logistieke diensten’ (85%). Nederlandse logistieke managers wijken op dit punt af van hun collega’s in de meeste andere landen. Kwaliteit van tactische diensten is het belangrijkste criterium (93%) gevolgd door de prijs (87%). Ulrik Topp, hoofd marketing van DHL: “Steeds meer klanten zijn gevoelig voor de prijs, maar verlangen tegelijk een hoge kwaliteit. Om succes te hebben als logistieke dienstverlener moet je met beide aspecten rekening houden en bovenal een meerwaarde creëren voor de klanten”.

De enquête die ten grondslag ligt aan de 3PL-studie werd dit jaar ingevuld door 1430 leidinggevenden op het gebied van logistiek en toelevering, een stijging van 31% ten opzichte van vorig jaar. Ongeveer een derde van de respondenten (515) was afkomstig uit Noord-Amerika, 257 respondenten waren afkomstig uit de regio Asia-Pacific (82 uit China), 341 uit Europa en 82 uit Zuid- en Latijns-Amerika. Workshops met logistiek managers in de Verenigde Staten, Europa en Azië leverden aanvullende inzichten. Dit alles is verwerkt in het rapport dat gratis te downloaden is via: www.3plstudy.com.

Over Capgemini

Capgemini levert aantoonbaar toegevoegde waarde aan de prestaties van zijn klanten in een groot aantal branches. Dit gebeurt met een compleet en innovatief aanbod van consulting-, technology- en outsourcingdiensten. Daarbij werkt de onderneming op een onderscheidende manier samen met haar klanten aan het behalen van snellere, betere en meer duurzame resultaten: de Collaborative Business Experience. Deze innovatieve samenwerking krijgt vorm door een sterk netwerk van technologie-partners, bewezen methoden en hulpmiddelen en een sterk op samenwerking gerichte mentaliteit in de dagelijkse praktijk. Hiermee helpt Capgemini organisaties om nieuwe groeistrategieën te ontwikkelen en de mogelijkheden van technologie optimaal te benutten. Capgemini heeft wereldwijd ongeveer 61.000 medewerkers in dienst. De organisatie realiseerde in 2005 een omzet van 6,954 miljard euro. Meer informatie is beschikbaar op www.nl.capgemini.com.

Over Georgia Institute of Technology

Het Georgia Institute of Technology, een in Atlanta gevestigde universiteit, staat vooraan op het gebied van logistiek en de toeleveringsketen. Via zijn School of Industrial and Systems Engineering (ISyE) en het Supply Chain and Logistics Institute (SCLI) speelt ‘Georgia Tech’ in op de behoefte aan goede logistieke opleidingen. De universiteit heeft een volwaardige Executive Masters in International Logistics (EMIL), een Supply Chain Executive Forum en een Leaders in Logistics Research Program. Inbreng van over de hele wereld wordt mogelijk gemaakt via The Logistics Institute Asia-Pacific, een samenwerkingsprogramma met de nationale universiteit van Singapore. Kijk voor meer informatie op www.isye.gatech.edu en www.tli.gatech.edu. Op www.tli.gatech.edu/scef vindt u meer informatie over het Supply Chain Executive Forum van Georgia Tech.

Over DHL

DHL is wereldwijd marktleider in de internationale sector voor expreszendingen en logistiek en is gespecialiseerd in het bieden van innovatieve en klantgerichte oplossingen vanuit één enkele bron. DHL biedt expertise op het gebied van expreszendingen, vrachtvervoer door de lucht en over water, transport over land, logistieke oplossingen op contractbasis, evenals internationale postdiensten, gecombineerd met een wereldwijde dekking en een gedegen kennis van de plaatselijke markten. Het internationale netwerk van DHL verbindt wereldwijd meer dan 220 landen en gebieden. 285.000 werknemers leggen zich toe op het bieden van snelle en betrouwbare diensten die uitstijgen boven de verwachtingen van de klanten. DHL is een merk van Deutsche Post World Net. De groep had in 2005 een omzet van 45 miljard euro. Kijk voor meer informatie op www.dhl.com.