>

Haag Wonen krijgt met nieuw bedrijfsinformatiesysteem van SAP meer grip op bedrijfsprocessen

Den Haag / ´s-HertogenboschHaag Wonen heeft als eerste woningcorporatie in Nederland een bedrijfsinformatiesysteem van SAP in gebruik genomen. Daarmee krijgt de organisatie meer grip op alle bedrijfsprocessen, kan ze efficiënter werken en kosten besparen. De woningcorporatie wil de vrijkomende middelen vooral gaan inzetten om de leefbaarheid in Haagse wijken te bevorderen.

Het nieuwe bedrijfsinformatiesysteem biedt Haag Wonen veel voordelen ten opzichte van het oude NCCW BIS-systeem, dat de meeste andere corporaties nog gebruiken. Het nieuwe systeem heeft een gebruikersvriendelijker en eenvoudiger gebruikersinterface. Tevens levert het meer en actuelere managementinformatie op voor alle niveaus in de organisaties. Met SAP is eenvoudig en direct te analyseren wat goed of fout gaat, en waar dus aanpassingen nodig zijn. Ook kan een medewerker een klant nu doorgaans sneller en beter helpen. Alle relevante gegevens zijn direct op het beeldscherm te zien over de huur, betalingen en klachten.

Haag Wonen is de eerste woningcorporatie in ons land die een nieuw integraal bedrijfsinformatiesysteem door SAP heeft laten ontwerpen. Het systeem is functioneel, compleet en gebruikersvriendelijk en sluit het best aan bij de bedrijfsprocessen van de woningcorporatie. Een grote verandering ten opzichte van het oude systeem is dat SAP het proces van de verhuur niet als spil ziet waar alle andere bedrijfsprocessen omheen zijn ingericht. In het nieuwe systeem is het bedrijfsproces verhuur een onderdeel van het totaal.

Door de eensgezinde inzet van SAP, externe partners en de Haag Wonen-medewerkers is het gelukt om het project binnen een jaar op te leveren. Directeur Vastgoed en Ontwikkeling Annius Hoornstra verwacht dat andere corporaties het voorbeeld van Haag Wonen zullen volgen. “De druk in de woningbouwsector om steeds efficiënter te werken, is namelijk groot. Alle corporaties willen bedrijfsprocessen verbeteren en versnellen. Ze zullen erachter komen dat het met hun huidige bedrijfsinformatiesysteem niet lukt.”

Over Haag Wonen

Haag Wonen is een van drie grote Haagse woningcorporaties en verhuurt zo’n 23.500 woningen en 2.500 bedrijfsruimten. Haag Wonen biedt bovenal passende huisvesting aan mensen die hierin zelf niet of moeilijk kunnen voorzien. De woningcorporatie zet zich in voor de beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen met een goede kwaliteit. Haag Wonen vat haar taak breed op als het gaat om goed samen wonen in een omgeving om trots op te zijn.
Bezoek ook: www.haagwonen.nl