>

Retailbanken voldoen niet aan hun eigen verwachtingen, zo blijkt uit nieuw onderzoek

De meeste banken ontwikkelen bijna identieke groeistrategieën, maar schieten tekort wat betreft hun ambities voor klantgerichtheid; 46 procent vindt haar huidige IT-infrastructuur een strategisch nadeel; Verwachte verschuiving naar standaardplatforms en een servicegerichte architectuur.

’s-HertogenboschBijna acht van de tien ondervraagde retailbanken streven gelijksoortige groeistrategieën na en hebben dan ook nauwelijks mogelijkheden om zich van de concurrentie te onderscheiden, zo blijkt uit een nieuwe wereldwijde enquête. Banken blijken onvoldoende in staat om deze strategieën uit te nutten door een goed inzicht in hun klanten, en bemerken een verschuiving in de richting van standaardplatforms en een servicegeoriënteerde architectuur als onderdeel van de oplossing voor dit probleem. Dit is de uitkomst van de enquête “Global Retail Banking Benchmark”, uitgevoerd door de European Financial Management & Marketing Association (EFMA) en SAP AG (NYSE: SAP).

Het onderzoek onder 366 bankiers van 180 retail banken in 44 landen bracht aan het licht dat een van de sleutels tot succes ligt in het overtreffen van de concurrentie op het gebied van bedrijfsinformatie en flexibiliteit van de bedrijfsvoering via betere toepassing van flexibele en schaalbare IT-systemen. De bevindingen van de jaarlijkse enquête, die voor de vierde keer werd gehouden, werden gepresenteerd op de EFMA-conferentie, onlangs gehouden in Lissabon, Portugal.

“Banken moeten bij zichzelf te raden gaan waarom ze niet aan hun verwachtingen van drie jaar geleden hebben voldaan,” aldus Patrick Desmarès, uitvoerend directeur van EFMA. “Nu acht van de 10 banken dezelfde strategie nastreven kan alleen een voorsprong op de concurrentie worden behaald als initiatieven ter verbetering van klantinformatiesystemen ook effectief worden benut. Deze jaarlijkse onderzoeken leiden tot discussie en debat in de branche en op internationaal vlak, en het is goed om te zien dat het onderzoek elk jaar meer effect sorteert.”

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat bankdirecteuren nog steeds op zoek zijn naar manieren om waarde te halen uit het verzamelen, analyseren en ontsluiten van relevante informatie over klanten en klantsegmenten. In vergelijking met de resultaten van eerdere enquêtes hebben banken echter nog lang niet het resultaat bereikt dat ze op dit tijdstip verwacht hadden te bereiken:

  • Bij de enquête in 2003 verwachtte 57 procent van de retailbanken dat ze in 2007 regelmatige en consistente analyses van klantgegevens zouden uitvoeren. Dit is echter maar bij 20 procent het geval
  • Uit het huidige onderzoek bleek dat slechts 14 procent van de banken beweerde gebruik te maken van alle mogelijkheden van klantsegmenteringsstrategieën, een stijging van slechts zeven procent vergeleken met 2004

Als basis voor business intelligence-initiatieven zullen de meeste geënquêteerde banken zowel interne systemen als standaardsoftware blijven gebruiken, zo blijkt uit het meest recente onderzoek. Het percentage banken dat voornamelijk standaardsoftware gebruikt zal de komende drie jaar daarbij stijgen van 11 procent naar 27 procent. Uit de enquêteresultaten bleek ook:

  • Een stijging van het percentage deelnemers dat hun huidige IT-infrastructuur als strategisch nadeel zag naar 46 procent, vergeleken met 36 procent in 2004
  • In het eerste jaar van de enquête verwachtten praktisch alle banken een vorm van automatisering van klantinterfaces. Echter, in de enquête van dit jaar meldde echter slechts 60 procent van de banken verbeteringen op dit gebied. De rest vermeldde onduidelijke of helemaal geen automatisering
  • Bijna 80 procent van de banken bemerkt een verschuiving naar standaardplatforms, als gevolg van ontwikkelingen op het gebied van servicegeoriënteerde architectuur en strengere voorschriften

“Deze onderzoeken en onze uitgebreide samenwerking met EFMA bieden waardevolle inzichten in de veranderende behoeften van de banksector. Ze onderstrepen het toenemend leiderschap en branchedeskundigheid van SAP, waardoor we ons in de unieke positie bevinden om branchespecifieke oplossingen aan te bieden aan banken en andere financiële instellingen over de hele wereld,” aldus Thomas Balgheim, adjunct-directeur, Banking, SAP AG. “De uitkomsten van dit onderzoek en onze continue dialoog met klanten tonen de waarde die wij mogelijk maken door infrastructurele verbeteringen middels een enterprise Service Oriented Architecture (eSOA). Banken leggen hiermee een platform voor hun bedrijfsprocessen waarmee ze zich differentiëren in de markt en sneller kunnen groeien.”

SAP en de EFMA hebben samengewerkt aan talloze onderzoeken naar retailbanken. Het eerste gezamenlijke onderzoek werd in maart 2003 gepubliceerd. Daarbij begonnen EFMA en SAP in 2005 aan een rondreis door Europa, het Midden-Oosten en Afrika om managers te ontmoeten en de problemen te bespreken die van invloed zijn op klanten, distributiekanalen, producten en dienstverlening in de financiële sector.

De oplossing SAP for Banking, met meer dan 600 klanten in 60 landen, is een geïntegreerde set applicaties en voorgedefinieerde, geautomatiseerde processen die alle bankprocessen omvatten – van betalingsverkeer in hoge volumes en het beheer van klantrelaties tot financiële administratie, kostenbeheersing en winstgevendheids- en risicoanalyses. Meer informatie vindt u op www.sap.com/banking

Het onderzoek

De methodiek voor dit onderzoek is gebaseerd op “The Global Retail Banking Tracker”, een op internet gebaseerd programma dat het beste is in haar categorie. Bezoek voor meer informatie over de enquête: www.efma-sap.info. Bezoek voor meer informatie over EFMA: www.efma.com

De European Financial Management & Marketing Association

De European Financial Management & Marketing Association is een non-profitorganisatie met als leden uitsluitend banken en financiële dienstverleningsorganisaties in Europa. De EFMA streeft naar innovatie in de bank- en financieringswereld door debat en discussie te bevorderen in een omgeving waar geen druk wordt uitgeoefend door commerciële concurrentie. Via vergaderingen en een open uitwisseling van informatie bevordert EFMA de dialoog en de samenwerking onder haar leden, en biedt een forum voor de erkenning van en het onderzoek naar beste werkwijzen.

De EFMA wordt gefinancierd via contributie en inkomsten uit evenementen en diensten. Met de contributie van de leden wordt een reeks diensten gefinancierd die uitsluitend voor leden zijn bestemd. Dankzij de inkomsten van ondersteuningsactiviteiten kan de organisatie deze contributie laag houden. Deze oorspronkelijke regeling waarborgt de neutraliteit van de EFMA, voorkomt dat er op programma’s en activiteiten commerciële druk wordt uitgeoefend en garandeert een kwaliteitsnorm voor de programma’s die door de leden zeer wordt gewaardeerd. De trouw van EFMA-leden, meer dan driekwart van de grootste banken in Europa, is het bewijs van haar effectiviteit in de uitvoering van deze missie. Meer informatie vindt u op www.efma.com