>

Universiteit Maastricht kiest voor SAP Student Lifecycle Management

Studenteninformatiesysteem van SAP maakt efficiënt, effectief en concurrerend werken mogelijk

Maastricht / ’s-HertogenboschDe Universiteit Maastricht gaat SAP Student Lifecycle Management implementeren. De applicatie ondersteunt de volledige loopbaan van de student binnen de instelling, is gebaseerd op specificaties van universiteiten en hogescholen uit alle werelddelen en is specifiek gemaakt voor toepassing binnen de Nederlandse markt. Het systeem houdt rekening met het sterk toegenomen gebruik van internet en de veranderende regelgeving vanuit de overheid. Zowel voor leerlingen, docenten als de instellingen is efficiënter en effectiever werken hierdoor mogelijk.

De Universiteit Maastricht heeft in een eerder stadium de strategische keuze gemaakt voor SAP om de verschillende administratieve processen te stroomlijnen. Zij zetten dit stroomlijnproject nu voort door te kiezen voor SAP’s studenteninformatiesysteem SAP Student Lifecycle Management, dat naadloos aansluit op het business process platform SAP NetWeaver. Bestuurlijke verantwoording en veranderende wet- en regelgeving zijn voorbeelden van ontwikkelingen die door SAP’s studenteninformatie- en administratiesysteem eenvoudig beheerst kunnen worden en die effectiever, efficiënter en concurrerender werken mogelijk maakt.

Mark Arts, Projectleider van het project bij Universiteit Maastricht: “Ons doel was simpel: we willen met dezelfde hoeveelheid ondersteunend personeel de groei van het aantal studenten aankunnen. SAP Student Lifecycle Management sluit perfect aan op onze strategische keuze voor de oplossingen van SAP gebaseerd op een servicegeoriënteerde bedrijfsstructuur.”

Over SAP Student Lifecycle Management

Na een zorgvuldige inventarisatie van de gewenste functionaliteiten ontwikkelde SAP de oplossing SAP Student Lifecycle Management voor de sterk verschillende administratieve processen en verschillende onderwijsmodellen over de gehele wereld. Omdat de applicatie de volledige loopbaan van de student binnen de instelling ondersteunt is gekozen voor de naam Student Life Cyle. Het systeem is ook toegespitst op de wensen uit Nederland, een voorbeeld hiervan is Studielink. Studielink is een landelijk systeem waarmee studenten zich digitaal kunnen inschrijven voor een opleiding aan een universiteit of hogeschool.
SAP Student Lifecycle Management maakt deel uit van SAP’s portfolio voor Hoger Onderwijs en Onderzoek. Andere onderdelen binnen dit portfolio zijn: toelage- en fondsmanagement en relatiebeheer.

Over Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM) is de jongste universiteit van Nederland en is met haar 11.500 studenten en ruim 3.000 medewerkers nog steeds groeiende. De UM heeft in zowel binnen- als buitenland naam gemaakt met haar innovatieve onderwijsmodel, vooruitstrevende onderzoek en internationale oriëntatie.