>

SAP ZET VOLGENDE STAP IN SOA STRATEGIE

Versie 7.1 SAP NetWeaver Process Integration combineert uiteenlopende applicaties tot naadloos werkende services

’s-HertogenboschSAP heeft versie 7.1 van SAP NetWeaver Process Integration (SAP NetWeaver PI) vrijgegeven voor gebruik door alle klanten. SAP NetWeaver PI is een belangrijke softwarecomponent binnen SAP’s aanbod van SOA middleware en bestaat o.a. uit een Enterprise Services Repository, Registry, Enterprise Services Bus, Business Process Management en SOA management tools. Met deze SOA middleware, krijgen IT professionals de beschikking over een op open standaarden gebaseerd platform om integratie tussen bedrijfssystemen en processen te ondersteunen.

Met SAP NetWeaver PI borduurt SAP voort op het succes van de enkele jaren geleden gelanceerde SAP NetWeaver Exchange Infrastructure. NetWeaver PI ondersteunt de integratie van systemen binnen een bedrijf, alsmede het ontsluiten van legacy applicaties op basis van services. Tevens maakt het efficiënte communicatie met externe business partners mogelijk.

De nieuwe versie van SAP NetWeaver PI beschikt over fundamentele, bedrijfsbrede SOA technologie waaronder een Enterprise Services Repository (ESR) en de UDDI 3.0 compliant Services Registry. De ESR voorziet in een uitgebreide metadata repository die fungeert als een centrale component bij het inrichten van een servicegeoriënteerde architectuur. Deze metadata repository wordt uitgeleverd met standaard content die gebaseerd is op SAP’s best practice procescomponenten binnen o.a. ERP, CRM en SCM. Daarnaast staat hij open voor eigen definities door ISV’s en klanten. Hierdoor is het voor klanten mogelijk om binnen hun servicegeoriënteerde architectuur centraal objecten te beheren, waaronder procesmodellen, integratiescenario´s, service interfaces (Enterprise Services), Global Data Types (CCTS gebaseerd), Interface Mappings en Executable Integration Processes (BPEL). Uiteraard ondersteunt de nieuwe versie essentiële web services standaarden en zorgt de software voor aanzienlijke prestatieverbeteringen.

Het algemeen beschikbaar komen van de software volgt na een succesvolle introductie- en testfase bij zo’n 40 klanten. Zij werken reeds geruime tijd met de nieuwe productversie en tonen zich zeer tevreden over de nieuwe functionaliteit.