>

Vrije Universiteit kiest voor SAP Student Lifecycle Management

AmsterdamDe Vrije Universiteit Amsterdam (VU) zet de komende jaren SAP Student Lifecycle Management in als basiscomponent voor haar onderwijslogistiek. De universiteit wil hiermee een betere ondersteuning bieden aan studenten en docenten, die past bij de huidige ontwikkelingen binnen het universitair onderwijs.

De VU maakt al jaren gebruik van SAP voor onder anderen de financiële processen en personeelsadministratie. “De keuze om SAP ook te gaan inzetten in het onderwijsdomein is tot stand gekomen na een uitgebreid selectietraject in de afgelopen maanden. Hierbij zijn ook alternatieven uitgebreid onderzocht. De VU kiest voor SAP omdat dit systeem het beste voldoet aan de gestelde eisen en uitstekend past bij de informatiearchitectuur van deze universiteit”, aldus Marcel Groenenboom, Director Sales van SAP Nederland.

Dit SAP studentinformatiesysteem wordt wereldwijd door universiteiten en hogescholen ingezet en binnen Nederland op dit moment ook door de Universiteit Maastricht ingevoerd. De geïntegreerde en veelomvattende software voorziet in de specifieke behoeften van het universitair onderwijs. Het biedt universiteiten de mogelijkheid onderwijsondersteunende processen zoals inschrijven, aanmelden, studievoortgang, afstuderen en diplomeren geïntegreerd te ondersteunen. Ook zaken als internationalisering, beurzen en collegegelden kunnen goed worden ingebed. Het systeem biedt docenten en studenten de mogelijkheid om direct gegevens in te voeren, te raadplegen of te muteren.

“Voor de Vrije Universiteit is een modern studentinformatiesysteem cruciaal. Met de keuze voor SAP/SLM beschikken we over een systeem waarin onze onderwijsprocessen op een goede manier kunnen worden geautomatiseerd. Samen met de faculteiten en met steun vanuit SAP zal dit worden gerealiseerd”, aldus Anne Kaldewaij die vanuit de VU als programmamanager in de komende jaren de invoering van SAP/SLM begeleidt. Samen met SAP Nederland wordt het definitieve projectplan opgesteld met daarin aandacht voor scope, planning en de verankering van het project in de faculteiten. Begin 2009 start de VU een aanbestedingsprocedure voor de selectie van een implementatiepartner; een volledige ingebruikname is voorzien in de loop van 2011.

Over SAP Student Lifecycle Management
Na een zorgvuldige inventarisatie van de gewenste functionaliteiten, ontwikkelde SAP de oplossing SAP Student Lifecycle Management voor de verschillende administratieve processen en onderwijsmodellen wereldwijd. De applicatie ondersteunt de volledige loopbaan van de student binnen de instellling. Daarom is gekozen voor de naam Student Life Cyle. Het systeem is ook toegespitst op de Nederlandse wensen. Een voorbeeld hiervan is Studielink. Studielink is een landelijk systeem waarmee studenten zich digitaal kunnen inschrijven voor een opleiding aan een universiteit of hogeschool. SAP Student Lifecycle Management maakt deel uit van SAP’s portfolio voor Hoger Onderwijs en Onderzoek.

Over Vrije Universiteit Amsterdam
De Vrije Universiteit bestaat sinds 1880 en staat bekend om de goede kwaliteit van het onderwijs, waarbij de vakinhoud centraal staat. Aan de VU studeren op dit moment ruim 20.000 studenten en de VU en het VUmc tellen gezamenlijk meer dan 10.000 medewerkers. In de afgelopen 127 jaar heeft de VU zich ontwikkeld van een bescheiden initiatief aan de Keizersgracht tot een gezichtsbepalende instelling in de snelst groeiende economische regio van Nederland, de Zuidas. Meer informatie kunt u vinden op www.vu.nl.