>

DESKUNDIGEN WILLEN MEER BANKIERS IN HET BANKWEZEN

SAP debat “Corporate governance na de kredietcrisis” concludeert dat kortetermijndenken en tijdsgeest schuldig zijn aan de kredietcrisis.

’s HertogenboschIn de Industriële Groote Club in Amsterdam debatteerden op 24 november vier vooraanstaande deskundigen over gevolgen van de huidige kredietcrisis voor Corporate Governance.

Dolf van den Brink, hoogleraar Financiële Instituties aan de Universiteit van Amsterdam en voormalig lid van de Raad van Bestuur ABN Amro, Erik van de Merwe, president-commissaris van o.m. Achmea Bank en voormalig lid van de Raad van Bestuur van Fortis Bank, Paul Frentrop, Head of Corporate Governance van APG Groep en Steven Maijoor, directeur van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), spraken met elkaar over het ontstaan van de crisis, de gevolgen ervan en de mogelijke oplossingen.

Als belangrijkste oorzaak voor de crisis werden onder meer het kortetermijndenken en het maximaliseren van waarde van de aandelen genoemd, het gebrek aan inzicht in risicomanagement van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van financiële instellingen en de tijdsgeest van waaruit de financiële wereld tot voorkort handelde. Het feit dat men de problemen wel zag, maar door de manier van denken en handelen in de afgelopen periode niet in staat was hier iets tegen te doen, heeft volgens de deelnemers in grote mate bijgedragen aan de huidige situatie op de financiële markt. Mogelijke oplossingen zijn te vinden in:

  • een grotere focus op interne beheersing
  • kritische zelfreflectie van managers op verschillende niveaus
  • meer onafhankelijke positie van de CFO
  • meer transparantie in de beloning – en beheersingssystemen van financiële instellingen
  • meer nadruk op ervaring van
  • commissarissen

Het debat was een initiatief van SAP Nederland. Als leverancier van software voor het aansturen van primaire bedrijfsprocessen binnen grote en kleine organisaties voelt SAP zich betrokken bij de maatschappelijke discussie over administratieve regelgeving en transparantie van ondernemingsbestuur. SAP levert governance, risk en compliancy tools om bedrijven te ondersteunen bij het inzichtelijk maken van bedrijfsactiviteiten en het naleven van wet- en regelgeving.

Over SAP
SAP is wereldwijd marktleider in softwareoplossingen voor zowel kleine en middelgrote bedrijven als grote internationale ondernemingen. De oplossingen van SAP helpen deze bedrijven hun bedrijfsvoering te stroomlijnen en aanzienlijke efficiencyverbeteringen te bereiken binnen hun toeleveringsketens en bedrijfsprocessen. Daarnaast kunnen de bedrijven met SAP software hun relaties met klanten en partners overal ter wereld verbeteren. De basis hiervoor is SAP NetWeaver, het open integratie- en applicatieplatform voor op webservices gebaseerde applicaties. SAP heeft meer dan 25 branchespecifieke oplossingen voor markten variërend van high tech industrie en retail tot overheids- en financiële instellingen. Op dit moment gebruiken ongeveer 76.000 bedrijven verspreid over meer dan 120 landen software van SAP. SAP heeft dochterondernemingen in meer dan vijftig landen. Het bedrijf is genoteerd aan een aantal beurzen, waaronder de beurs van Frankfurt en de NYSE onder het symbool ‘SAP’. Meer informatie is beschikbaar op www.sap.nl.

Disclaimer

Copyright