>

SAP EN SUGEN BUNDELEN KRACHTEN OM DE WAARDE VAN HET NIEUWE SAP SUPPORT-AANBOD AAN TE TONEN

SUGEN, het overkoepelende wereldwijde netwerk van SAP, gebruikersverenigingen, richt task force op voor Enterprise Support om wereldwijd feedback van klanten te verzamelen, en samen met SAP de kennis en het gebruik van het support-aanbod te vergroten

Palo Alto, CaliforniaOm SAP Enterprise Support nauwer aan te laten sluiten op de klantverwachtingen gaan SAP en SUGEN, een internationaal verband van 12 SAP gebruikersverenigingen, samenwerken aan een collectief inzicht in de strategische vraagstukken van haar leden. SUGEN maakt vandaag de voortgang bekend van de task force voor SAP Enterprise Support die is opgericht om ledenfeedback te verzamelen rond het nieuwe support-aanbod dat SAP in juni 2008 aankondigde.

De task force van SUGEN heeft als doelstelling om de feedback van haar leden te bundelen en de uitrol van de services van Enterprise Support te verzekeren. Tijdens de halfjaarlijkse SUGEN meeting bij SAP Labs in Palo Alto, presenteerde de task force de feedback aan SAP van het onderzoeksrapport waarin de waardeperceptie van SAP Enterprise Support bij klanten gemeten werd. De onderzoeksresultaten gaven aan dat 90% van de respondenten het volledige aanbod van Enterprise Support nog niet doorziet, de waarde inzichtelijk heeft en de kosten hieraan kan relateren. Matthias Herzog, vice-voorziter van het SUGEN en executive sponsor van de task force: “Het vraagt om een gezamenlijke inspanning om de verschillen te overbruggen tussen SAP en haar klanten om te zorgen dat de waarde daadwerkelijk wordt geleverd in relatie tot de verhoogde onderhoudstarieven.”

Als duidelijke vorm van commitment naar Enterprise Support heeft SAP een gezamenlijk team met SUGEN opgericht om KPI’s te ontwikkelen rond de waarde van Enterprise support. SUGEN en SAP zullen op regelmatige basis de voortgang van deze KPI’s evalueren. Daarmee kan de roll-out van Enterprise Support worden aanpast totdat aan de klantverwachtingen en de kwaliteitsstandaarden wordt voldaan.

“In aanvulling op het commitment van SAP om de waarde van Enterprise Support te realiseren, zijn de leden van SUGEN ook zeer positief over het feit dat SAP heeft besloten tot verlenging van de support-periode voor SAP ERP 6.0,” zegt Per Högberg, vice-voorzittter van SUGEN (zie persbericht van 6 november: “SAP Enhances Value of SAP Customer Relationships”).

SUGEN heeft in haar meetings met SAP direct contact met Leo Apotheker, co-CEO en board member van SAP, om een sterke samenwerking te creëren en ‘next steps’ te evalueren.

“SUGEN en haar leden van de gebruikersverenigingen vormen een essentieel klankbord voor het valideren van nieuwe initiatieven van SAP,” aldus Apotheker. “Op basis van de open feedback bieden wij ons commitment aan SUGEN en onze klanten om hen te helpen de waarde van Enterprise Support te realiseren. We houden vast aan ons support-aanbod en kijken uit naar de constante dialoog met SUGEN en haar leden.”

SAP blijft samenwerken met SUGEN en de gebruikersverenigingen om de materialen te ontwikkelen en acties te definiëren die noodzakelijk zijn om de waarde van Enterprise Support aan te tonen en te leveren. Een voorbeeld hiervan zijn de recent georganiseerde workshops en road shows met diverse gebruikersverenigingen voor het vergroten van de kennis over de levering en waarde van Enterprise Support voor klanten. Daarnaast zal SAP met SUGEN regelmatig de kennis van, en tevredenheid over het support-aanbod evalueren naar aanleiding van onderzoeken binnen de gebruikers-community.

SUGEN voorzitter Mike Stoko van de ASUG, vice-voorzitter Matthias Herzog van de DSAG en Per Högberg van de SAPSA, geven aan dat deze activiteiten volledig in lijn zijn met de uitgangspunten van de task force. Mike Stoko benadrukte: “We zijn er van overtuigd dat het resultaat van de continue dialoog met SAP resulteert in een positieve bijdrage voor klanten op wereldwijde schaal als zij bewegen naar SAP Enterprise Support. SAP neemt een overtuigende stellingname in naar SUGEN, de gebruikersverenigingen en haar grote klantenkring over de waarde van het support-programma dat zij levert.”

Over SUGEN

Established in 2007, SUGEN is a federation of twelve user groups designed to facilitate open, honest dialogue between members and SAP and drive the market towards excellence, innovation, and success. By working together, SUGEN members will be able to provide consolidated strategic influence priorities and work with SAP to resolve them, provide an effective and efficient method for communication among user groups and SAP, and share best practices between users groups and SAP for the mutual benefit of all.
Current members include ASUG (North America), ASUG Brazil, ASUG Mexico, AUSAPE (Spain), DSAG (Germany, Austria, Switzerland), JSUG (Japan), SAPSA (Sweden), SAUG (Australia), SAP UK & Ireland User Group, SUG-MENA (Middle-East, North Africa), USF (France), and VNSG (Netherlands).