>

NIVRA ERKENT SAP NEDERLAND EDUCATION

Opleidingen van SAP ondersteunen accountants bij het op niveau houden van kennis en deskundigheid

’s HertogenboschSAP Nederland Education is sinds november 2008 een door het NIVRA (Koninklijk Nederlands Instituut Voor Registeraccountants) erkende onderwijsinstelling. SAP draagt hiermee bij aan een optimale beroepsuitoefening van financiële professionals.

Sinds 2007 kunnen zowel commerciële cursusorganisaties als accountantskantoren met een intern cursusprogramma een aanvraag tot erkenning van de opleiding indienen. Voor SAP heeft de erkenning van NIVRA als gevolg dat een aantal SAP trainingen Permanente Educatie (PE) punten opleveren, waarmee accountants aan de verplichting kunnen voldoen om hun deskundigheid zowel in de diepte als in de breedte op peil te houden.

SAP is het traject met NIVRA ingegaan naar aanleiding van duidelijke marktsignalen: bij hun activiteiten worden registeraccountants namelijk steeds vaker geconfronteerd met SAP software, waardoor basiskennis van deze software voor hen duidelijk van toegevoegde waarde is. Met de erkenning van het NIVRA wordt het voor registeraccountants mogelijk om ervaring op te doen en tegelijkertijd te werken aan het behalen van het vereiste aantal PE-punten.

Over SAP
SAP is wereldwijd marktleider in softwareoplossingen voor zowel kleine en middelgrote bedrijven als grote internationale ondernemingen. De oplossingen van SAP helpen deze bedrijven hun bedrijfsvoering te stroomlijnen en aanzienlijke efficiencyverbeteringen te bereiken binnen hun toeleveringsketens en bedrijfsprocessen. Daarnaast kunnen de bedrijven met SAP software hun relaties met klanten en partners overal ter wereld verbeteren. De basis hiervoor is SAP NetWeaver, het open integratie- en applicatieplatform voor op webservices gebaseerde applicaties. SAP heeft meer dan 25 branchespecifieke oplossingen voor markten variërend van high tech industrie en retail tot overheids- en financiële instellingen. Op dit moment gebruiken ongeveer 76.000 bedrijven verspreid over meer dan 120 landen software van SAP. SAP heeft dochterondernemingen in meer dan vijftig landen. Het bedrijf is genoteerd aan een aantal beurzen, waaronder de beurs van Frankfurt en de NYSE onder het symbool ‘SAP’. Meer informatie is beschikbaar op www.sap.nl.

Disclaimer

Copyrigt