>

Lancering Scriptiewedstrijd ‘Beste ERP scriptie van het jaar’, zet ERP in 2009 op de agenda van studenten

‘s-HertogenboschHEO Kennisnetwerk, SAP-University Competence Center (SAP-UCC), 2B Interactive en SAP Nederland lanceren de scriptiewedstrijd ‘Beste ERP scriptie van het jaar’ voor studenten. Met dit initiatief wil dit kwartet het onderwerp ERP nadrukkelijker op de agenda van studenten zetten.

Onder de naam SAPIENS staat deze scriptiewedstrijd open voor iedere HBO- of WO-student die in het kalenderjaar 2009 afstudeert op een onderwerp dat gerelateerd is aan bedrijfsprocessen en geïntegreerde IT.

SAPIENS looft 2.000 euro uit voor de winnende scriptie, 1.000 euro voor de tweede plaats en 500 euro voor de derde plaats. De auteurs van de drie allerbeste scripties mogen bovendien kosteloos deelnemen aan een SAP masterclass of cursus.

Na aanmelding van de scripties via www.sap.nl/sapiens voor 31 december 2009, worden deze door een jurycommissie bestaande uit vertegenwoordigers uit het hoger onderwijs en het bedrijfsleven getoetst op de deelnamecriteria en beoordeeld .

De juryleden zijn:

  • Vrije Universiteit – Marcel Creemers, hoogleraar VU Amsterdam
  • HEO ICT-Kenniscentrum – Piet Alblas, voorzitter HEO Kennisnetwerk
  • Stichting SAP UCC Nederland – Maarten Noom, directeur SAP-UCC
  • 2B Interactive – Arjen Koudijs, directeur 2B Interactive
  • SAP Nederland – Pedro van der Werf, COO SAP Nederland

Een vertegenwoordiging van SAP gebruikers kiest vervolgens de drie winnende scripties. Deze drie finalisten en hun docenten worden uitgenodigd voor het jaarlijkse congres van de Vereniging Nederlandstalige SAP Gebruikers (VNSG). Tijdens dit congres in april volgend jaar presenteren de finalisten hun scriptie aan honderden aanwezige bedrijven. Een publieksjury kiest tenslotte de definitieve winnaar van de ‘Beste ERP scriptie van het jaar’.

HEO Kennisnetwerk
Het HEO Kennisnetwerk waarin 1750 docenten en 400 experts uit het bedrijfsleven participeren, is gericht op het delen van kennis tussen HBO economie en bedrijfsleven. Centraal staat de vraag: wat zijn de actuele ontwikkelingen in het vakgebied en hoe vertalen we die naar het onderwijs? ICT speelt daarin een grote rol.

Over de stichting SAP-UCC
De Stichting SAP UCC Nederland heeft als doel om, in samenwerking met het bedrijfsleven het onderwijs in ERP-systemen in het algemeen en van SAP-systemen in het bijzonder in het hoger en universitair onderwijs te bevorderen. SAP-UCC helpt het hoger onderwijs om studenten via gebruik van SAP-software inzicht te verschaffen in processen en inter-organisatorische samenwerking.

Over 2B Interactive
Als SAP Business All-in-One Gold Partner is 2B Interactive dé kenner op het gebied van branchespecifieke ERP- en e-Business oplossingen voor de (maak)industrie, de retail en het onderwijs. Van selectie tot implementatie, van beheer tot outsourcing.