>

ZIS VAN SAP BEHAALT ALS EERSTE HET BSN ZORG KEURMERK RB+

Zorginformatiesysteem ondersteunt vaststellen burgerservicenummer en identiteit van patiënt

‘s HertogenboschOnlangs heeft SAP Nederland voor haar zorginformatiesysteem SAP for Healthcare het ‘BSN Zorg Keurmerk Reguliere Bevraging Plus’ verkregen van de SBV-Z (Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg). SAP is hiermee de eerste ZIS-leverancier die een RB+ keurmerk ontvangt.

“Dit keurmerk is een bevestiging dat de SAP gebruikende ziekenhuizen aan hun verplichting kunnen voldoen om het burgerservicenummer goed te gebruiken,“ aldus Leo Mommersteeg, Product Manager bij SAP Nederland. “De BSN-oplossing is in nauwe samenwerking met onze ziekenhuizen en de gebruikersvereniging VSAPGZ tot stand gekomen. Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwste technieken op het gebied van procesintegratie en communicatie, volledig gebaseerd op een service oriented architecture. Het keurmerk onderschrijft deze aanpak.”

Per 1 juni 2009 is het gebruik van het BSN in de zorg verplicht. Om de kwaliteit van zorginformatiesystemen te waarborgen, heeft de SBV-Z in opdracht van het ministerie van VWS hiervoor het BSN Zorg Keurmerk ontwikkeld. Dit keurmerk is generiek voor alle ICT-leveranciers in de zorg, ongeacht hun doelgroep. Bij de schouwing wordt getoetst of de applicatie op een juiste en gebruikersvriendelijke wijze het BSN kan vastleggen en de identiteit van een patiënt kan vaststellen door een identificatie document, ondersteunt met behulp van de BSN-diensten van de SBV-Z.

Over SAP for Healthcare
De oplossing SAP for Healthcare biedt complete functionaliteit voor zowel het primaire, secundaire als tertiaire proces. SAP for Healthcare maakt samenbrengen en uitwisselen van (medische) patiëntinformatie mogelijk en is gebaseerd op het SAP ERP platform. Naast patiëntenadministratie en -facturatie biedt SAP for Healthcare onder meer complete oplossingen voor OK, radiologie, patiëntenzorg, perinatale ondersteuning, patiëntentransport en poliklinische behandelingen. Centraal hierbij staan de ontwikkelingen rondom de Diagnose Behandel Combinaties (DBC) en Elektronische PatiëntenDossiers (EPD) in ziekenhuizen.

SAP heeft binnen de gezondheidszorg in het algemeen en binnen ziekenhuizen in het bijzonder, een partnership met diverse implementatie- en ICT-dienstverleners. De samenwerking richt zich met name op de ontwikkeling en implementatie van SAP for Healthcare. Inmiddels gebruiken ruim 700 ziekenhuizen in meer dan dertig landen software van SAP.

Over SAP
SAP is wereldwijd marktleider in softwareoplossingen voor zowel kleine en middelgrote bedrijven als internationale ondernemingen. De oplossingen van SAP helpen organisaties hun bedrijfsvoering te stroomlijnen en aanzienlijke efficiencyverbeteringen te bereiken binnen hun toeleveringsketens en bedrijfsprocessen. SAP heeft meer dan 25 branchespecifieke oplossingen voor markten variërend van high tech industrie en retail tot financiële en overheidsinstellingen. Op dit moment gebruiken ongeveer 89.000 bedrijven verspreid over meer dan 120 landen software van SAP. Het bedrijf is genoteerd aan een aantal beurzen, waaronder de beurs van Frankfurt en de NYSE onder het symbool ‘SAP’. Meer informatie is beschikbaar op www.sap.nl.


Disclaimer

Copyright