>

“ERP IN 2015” WINT SAPIENS ERP-SCRIPTIEPRIJS

Publieksjury VNSG bepaalt winnaar met aantal decibellen

’s-HertogenboschRens Gielleit en Ronald Sinke zijn winnaar geworden van de SAPIENS ERP-scriptieprijs. Hun scriptie “ERP in 2015” werd door een publieksjury op het VNSG-congres in Maastricht verkozen als winnaar. Gielleit en Sinke ontvangen een bedrag van 2.000 euro. Met behulp van een applausmeter bepaalde de publieksjury welke van de drie genomineerde scripties zij het beste vond. Bart Hemmer eindigde met zijn scriptie “Beslisboom SAP BEx naar SAP BO rapportages” op de tweede plaats en ontving een bedrag van 1.000 euro. De scriptie “Business & ERP Alignment with BPM” van Ken Tsio Yip werd derde en was goed voor 500 euro. Alle genomineerden mogen kosteloos deelnemen aan een SAP masterclass of cursus. De scriptiewedstrijd SAPIENS is een initiatief van HEO Kennisnetwerk, SAP-University Competence Center (SAP-UCC), 2B Interactive – onderdeel van de itelligence Group – en SAP Nederland en is bedoeld om het onderwerp ERP nadrukkelijker op de agenda te krijgen bij studenten en docenten.

Rens Gielleit en Ronald Sinke (Universiteit van Tilburg) schreven hun scriptie “ERP in 2015” in opdracht van Atos Origin. Op basis van scenarioplanning schetsen Gielleit en Sinke plausibele toekomstscenario’s voor het gebruik van ERP door dienstverlenende en producerende organisaties. Naar aanleiding van deze scenario’s kunnen zinvolle aanbevelingen gedaan worden voor zowel ERP gebruikende organisaties, ERP-leveranciers, als implementatiepartners.

Bart Hemmer (Hogeschool van Amsterdam) schreef zijn afstudeerscriptie “Beslisboom SAP BEx naar SAP BO rapportages” in opdracht van Logica. Om te zorgen dat Business Intelligence consultants van Logica een efficiënt en consistent advies kunnen geven aan hun klanten, ontwikkelde Hemmer een beslisboom voor de overgang van SAP BEx naar SAP BusinessObjects. Deze beslisboom moet het mogelijk maken om aan de hand van rapportagewensen van de eindgebruiker een geschikt BusinessObjects product aan hen te koppelen. De beslisboom kan ook doorlopen worden om een strategie voor de inzet van BusinessObjects uit te stippelen.

Ken Tsio Yip (Hogeschool Utrecht) studeerde af met zijn scriptie “Business & ERP Alignment with BPM”. Hij deed in opdracht van IDS Scheer onderzoek naar het effect van Business Process Management op een verbeterde aansluiting tussen bedrijfsvoering en ERP-implementatie. Yip baseerde zijn conclusies onder meer op gesprekken met interne consultants en uitgebreid literatuuronderzoek.

Juryvoorzitter Prof. Dr. Marcel Creemers (Vrije Universiteit en Nyenrode Business Universiteit): “Met deze prijs willen we het procesdenken op hogescholen en universiteiten stimuleren en een nog betere samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs bewerkstelligen. In de voorselectie hebben we een aantal strenge criteria gesteld, waardoor het niveau van de genomineerde scripties bijzonder hoog was. De onderzoeken moesten niet alleen relevant zijn voor organisaties en voldoende nieuwswaarde bezitten, de bevindingen moesten ook publiceerbaar zijn. Dat geldt absoluut voor alle drie de genomineerde scripties. Het is dan ook goed om uiteindelijk een publieksjury de winnaar te laten bepalen.”

Ronald Sinke over de eerste prijs: “We waren al trots dat we door de vakjury waren genomineerd als finalist, maar het feit dat het VNSG-publiek ons verkiest tot de winnaar is wel een mooie erkenning voor ons werk.” Rens Gielleit voegt hier aan toe: “We hebben voor ons onderzoek een heleboel mensen van hele verschillende organisaties gesproken. Deze prijs is geeft aan dat de onderzoeksvraag die we met de scriptie ook voor het publiek een interessant onderwerp is. Het is erg leuk om te zien dat het stuk er echt toe doet.”

Over SAPIENS ERP-scriptieprijs
De SAPIENS ERP-scriptieprijs is een initiatief van HEO Kennisnetwerk, SAP-University Competence Center (SAP-UCC), 2B Interactive – onderdeel van de itelligence Group – en SAP Nederland en is bedoeld om het onderwerp ERP nadrukkelijker op de agenda te krijgen bij studenten en docenten en een nauwere samenwerking tussen hoger onderwijs en bedrijfsleven te bewerkstelligen op het gebied van ERP, Business Intelligence en bedrijfsprocessen. De jury van de SAPIENS ERP-scriptieprijs bestond dit jaar uit juryvoorzitter Marcel Creemers (Vrije Universiteit), Kjille van Duin (Achmea/Interpolis), Jan-Willem van der Meere (Perfetti van Melle), Arjen Koudijs (2B Interactive/itelligence), Maarten Noom (Stichting SAP UCC) en Pedro van der Werf (SAP Nederland). Meer informatie is beschikbaar op www.sap.nl/sapiens.

HEO Kennisnetwerk
Het HEO Kennisnetwerk waarin 1750 docenten en 400 experts uit het bedrijfsleven participeren, is gericht op het delen van kennis tussen HBO economie en bedrijfsleven. Centraal staat de vraag: wat zijn de actuele ontwikkelingen in het vakgebied en hoe vertalen we die naar het onderwijs? ICT speelt daarin een grote rol.

Over de stichting SAP-UCC
De Stichting SAP UCC Nederland heeft als doel om, in samenwerking met het bedrijfsleven het onderwijs in ERP-systemen in het algemeen en van SAP-systemen in het bijzonder in het hoger en universitair onderwijs te bevorderen. SAP-UCC helpt het hoger onderwijs om studenten via gebruik van SAP-software inzicht te verschaffen in processen en inter-organisatorische samenwerking.

Over 2B Interactive/itelligence
Als SAP Business All-in-One Gold Partner is 2B Interactive dé kenner op het gebied van branchespecifieke ERP- en e-Business oplossingen voor de (maak)industrie, de retail en het onderwijs. Van selectie tot implementatie, van beheer tot outsourcing. Eind 2009 is 2B Interactive B.V overgenomen door itelligence AG. De twee bestaande bedrijven van itelligence in Nederland en België zijn samengevoegd met 2B Interactive in itelligence Benelux Holding B.V. De Benelux organisatie beschikt over ruim honderd consultants. Door de overname is itelligence Benelux één van de leidende SAP full-service providers gericht op midmarket bedrijven in de Benelux. itelligence biedt niet uitsluitend een complete range van SAP consulting, implementatie en SAP services – ook kan men profiteren van SAP hosting en SAP support services. U beschikt daarmee over een partner voor alles wat u doet – vandaag, morgen en ook daarna. Meer informatie is te vinden op www.itelligence.nl of www.2binteractive.nl