>

SAP GEEFT INVULLING AAN MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID IN DEN BOSCH

Vele handen maken licht werk bij Dierentehuis ’s Hertogenbosch

’s HertogenboschSAP Nederland richt haar duurzaamheidbeleid op de pijlers maatschappelijke betrokkenheid, CO2-reductie en gezond bestuur. Op vrijdag 12 maart is invulling gegeven aan de eerste pijler toen een groep werknemers van SAP Nederland deelnam aan de landelijke vrijwilligersactie ‘NL Doet’. Tijdens deze dag zette het SAP team zich in voor het Dierentehuis ’s-Hertogenbosch. Het Dierentehuis zorgt voor opvang van gevonden en zwervende honden en katten. Daarnaast bekommert zij zich om dieren die door overlijden van een eigenaar, langdurige ziekte of andere bijzondere omstandigheden zorg nodig hebben.

“SAP heeft wereldwijd doelen gesteld om als onderneming zelf duurzaamheid na te streven en helpt andere organisaties om die doelstellingen ook meetbaar te maken met diverse softwareoplossingen. Dit initiatief is een goede manier om in Nederland concreet invulling te geven aan maatschappelijke betrokkenheid”, zegt Angélique de Vries, Managing Director van SAP Nederland. “Door intern onze krachten te bundelen kunnen we een zinvolle bijdrage leveren aan de lokale omgeving.”

Tijdens ‘NL Doet’ hielp een groep werknemers van SAP met groot enthousiasme bij schoonmaak- en andere klussen in het Dierentehuis in Den Bosch. “Het geeft een ontzettend goed gevoel om je een dag voor een ander in te zetten”, aldus Cindy de Grouw, één van de deelnemers van SAP. Om deel te kunnen nemen, schonken de deelnemers ieder een halve vakantiedag voor dit initiatief, de andere helft werd door SAP Nederland ingevuld.

SAP werkt op dit moment aan een CO2-compensatie voor leaseauto’s, een duurzaam inkoopbeleid, groene stroomcertificaten en diverse sociaal maatschappelijke projecten. Daarnaast zijn er al diverse duurzame doelstellingen behaald. Deze worden vastgelegd in een Carbon Footprint Dashboard: het hoofdkantoor voldoet onder meer aan de laatste isolatie-eisen, de verlichting en klimaatbeheerssysteem werken op basis van bewegingssensoren en de centrale reproruimten met multifunctionele apparaten zorgen voor een minimaal energie- en papierverbruik.

SAP’s wereldwijde doelstellingen
SAP werd in 2009 voor het derde jaar op rij benoemd tot het hoogst genoteerde softwarebedrijf in de Dow Jones Sustainability index. Na een analyse van haar mondiale ecologische voetafdruk heeft SAP zichzelf verplicht om de totale uitstoot van haar broeikasgassen met 51% te verminderen tussen 2007 en 2020. Daarnaast ondersteunt SAP diverse globale initiatieven zowel vanuit het sociale aspect als initiatieven die klimaatswijzigingen ondersteunen. SAP beheert haar eigen duurzaamheidinitiatieven met SAP software voor duurzaamheid. In het bijzonder helpen management dashboards SAP om zowel ‘wat-als’-scenario’s uit te werken om te zien welke impact verschillende acties zullen hebben op duurzaamheid. Daarnaast worden resultaten op regelmatige basis gemeten. Bovendien publiceerde SAP voor het tweede jaar op rij haar duurzaamheidrapport, met een beschrijving van de inspanningen op het gebied van ecologische, maatschappelijke en bestuurskundige prestaties. Ook het leveren van producten en diensten ter ondersteuning van duurzame bedrijfsactiviteiten van klanten komen hier aan bod.