>

SAP IN LEIDERSKWADRANT VOOR CONTINUOUS CONTROLS MONITORING

Evaluatie gebaseerd op complete visie en uitvoeringsvermogen

’s-HertogenboschSAP is door Gartner gepositioneerd in het leiderskwadrant van het “Magic Quadrant for Continuous Controls Monitoring (CCM)”* rapport.

SAP BusinessObjects Governance, Risk & Compliance (GRC) oplossingen ondersteunen de principes van Continuous Controls Monitoring (CCM). Met deze oplossingen kunnen bedrijven de kosten van compliance verlagen, financiële governance verbeteren en de operationele prestaties verbeteren. SAP toepassingen voor risk management, acces control en process control, helpen organisaties om te voldoen aan wetgeving en voorschriften op de betreffende gebieden. Samen vormen deze toepassingen een Continuous Control Monitoring framework. Dit helpt de organisatorische prestaties te verbeteren door continue monitoring en kosten te verlagen van audits door doorlopende inspecties van de geautomatiseerde controles in ERP-systemen.

Het Gartner rapport: “In de markt van governance, risk en compliance (GRC), is continuous controls monitoring (CCM) een set van technologieën dat bedrijven ondersteunt bij het terugdringen van bedrijfsverliezen als gevolg van fraude of het niet volgen van regels voor financiële transacties. Daarnaast helpt deze set van technologieën bij het verbeteren van de prestaties door continue monitoring (CM) en een verlaging van de kosten van controles door middel van de continuous audit (CA) van de geautomatiseerde controles in ERP-systemen of andere financiële toepassingen.”

Volgens het rapport “is de CCM-markt verre van volwassen, maar zijn de leiders in de markt al jaren duidelijk gepositioneerd. Zij hebben allemaal een bewezen CCM voor “segregation of duties” (CCM-SOD) en bieden CCM voor transacties (CCM-T). Hun CCM voor applicatieconfiguratie (CCM-AC) en CCM voor de master data (CCM-MD) zijn mogelijkheden om adequate de primaire CCM-SOD en CCM-T-functies te ondersteunen.”

*Gartner “Magic Quadrant for Continuous Controls Monitoring” door French Caldwell, Paul E. Proctor, 23 maart 2010.

Over het Magic Quadrant
Het Magic Quadrant is auteursrechtelijk beschermd door Gartner Inc en wordt met toestemming hergebruikt. Het Magic Quadrant is een grafische weergave van een markt in een specifieke periode. Het toont Gartner’s analyse van hoe bepaalde leveranciers maatregelen nemen ten opzichte van criteria voor die markt, zoals gedefinieerd door Gartner. Gartner beveelt geen leveranciers, producten of diensten aan in het Magic Quadrant en adviseert technologiegebruikers niet om voor leveranciers te kiezen die geplaatst zijn in het leiderskwadrant. Het Magic Quadrant is uitsluitend bedoeld als een research tool, en is niet bedoeld als een specifieke leidraad voor actie. Gartner doet afstand van alle garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot dit onderzoek, inclusief alle garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.