>

MET SAP OPLOSSINGEN VOOR PORTFOLIO & PROJECT MANAGEMENT WORDEN IDEEËN GEREALISEERD

’s HertogenboschSAP heeft drie nieuwe applicaties aan de SAP Product Lifecycle Management (SAP PLM) familie toegevoegd om bedrijven te ondersteunen bij het maken van de juiste keuze als het gaat om investeren in producten en diensten. SAP Portfolio & Project Management 5.0, SAP Enterprise Project Connection en “Edison” bieden helder inzicht in de totale projectprestatie, van idee tot uitvoering, waarmee organisaties geholpen worden om hun producten en diensten op tijd en binnen het budget te leveren.

  • SAP PPM: Goed portfolio- en projectmanagement verbetert rentabiliteit

    De nieuwste versie van SAP Portfolio & Project Management (PPM) helpt organisaties al vroeg in het ontwikkelingsproces bij het afstemmen van activiteiten en het nemen van gefundeerde beslissingen op het gebied van innovatiemogelijkheden, liquide middelen en budgetten. De oplossing helpt organisaties om projecten, beter design en productbeslissingen samen te voegen en maakt het mogelijk om nieuwe producten en innovaties sneller op de markt te brengen. Zoals het rapport Forrester Wave: Project Portfolio Management, Q4 2009 al concludeerde zijn Collaboration Projects (cProject) en SAP Resource & Portfolio Management (SAP RPM) versie 4.5 leidend in de markt van projectportfoliomanagement. De nieuwe release van de applicatie bouwt verder op deze toonaangevende capaciteiten en biedt een oplossing die kan worden aangeschaft en geïmplementeerd als een standalone oplossing, geïntegreerd in SAP Business Suite software, of in het reeds bestaande IT-platform van de organisatie.

  • SAP EPC: Real-Time toegang tot informatie verbetert inzicht en neemt risico weg

    SAP Enterprise Project Connection (EPC) helpt bedrijven bij het beter managen van urgente projectinformatie in hun project- en portfoliomanagementapplicaties. De oplossing verbindt applicaties van andere leveranciers en levert templates waarmee bedrijfskritische informatie, data en workflows in de portfolio- en projectmanagementoplossing van de organisatie kunnen worden beheerd. Hiermee helpt SAP EPC organisaties bij het verminderen van de kosten en het verkorten van de tijdslijn van de ontwikkeling van nieuwe producten en services.

  • “Edison”: Verzamelen en beheren van ideeën om behoeften van klanten inzichtelijk te maken

    Begrijpen wat de markt wil op het gebied van producten en services is de sleutel tot succes. “Edison”, een oplossing die op dit moment nog in de ontwikkeling is, geeft inzicht in de ideeën in de verschillende processen van productontwikkeling. Binnen deze open samenwerkingsomgeving worden de ideeën gekoppeld aan het portfolio- en productmanagementsysteem van de organisatie. Dit heeft als gevolg dat meerdere deelnemers aan het proces inzicht hebben in de ideeën, wat de creativiteit en mogelijke innovatie binnen en buiten de organisatie bevordert.

Ed Brouwer, Solution Sales Executive voor R&D Portfolio Management en Product Lifecycle Management bij SAP Nederland: “Voortdurende innovatie, wereldwijde prijsdruk en productverplichtingen zijn een aantal van de uitdagingen waarmee veel organisaties te maken krijgen wanneer zij willen groeien, concurreren en presteren in lijn met de verwachtingen van de aandeelhouders en de klanten. Open innovatie helpt veel bedrijven om deze problemen te tackelen, maar het blijft lastig om steeds op de hoogte te zijn van relevante informatie en processen. SAP portfolio en Project Management, SAP Enterprise Project Connection en “Edison” kunnen los van elkaar worden gebruikt om specifieke problemen aan te pakken, of samen als end-to-end oplossingen zodat zij ideeën en strategieën kunnen koppelen aan de correcte projectdata, workflows en businessprocessen. Hiermee wordt het mogelijk project- en portfoliomanagement van begin tot eind soepel te laten verlopen.”