>

GEMEENTE UTRECHT KIEST VOOR SAP FLEXIBEL REAL ESTATE MANAGEMENT

Utrecht eerste gemeente in Nederland die vastgoedmodule van SAP inzet

‘s HertogenboschUtrecht is de eerste gemeente in Nederland die gebruik gaat maken van de module SAP Flexibel Real Estate Management. SAP partner AEPEX Business Consultants verzorgt de implementatie. De afdeling Vastgoed, die onderdeel uitmaakt van de dienst StadsOntwikkeling van de gemeente Utrecht, zal de vastgoedoplossing onder meer inzetten om haar vastgoedinformatie te professionaliseren en beter inzichtelijk te maken. SAP Flexibel Real Estate Management wordt onder meer geïntegreerd met de bestaande SAP oplossingen FI/CO (Financial Accounting en Controlling) voor onder andere debiteurenbeheer, AM (Assets Management), voor vaste activa beheer en PS (Project Systems), voor meerjarige onderhoudsplanning. De oplossing wordt ingezet op strategisch, tactisch en operationeel niveau en gaat een belangrijk instrument vormen voor de meerjarige vastgoedexploitatie van de gemeente.

Zowel het volledige vastgoedportefeuillebeheer als het erfpachtbeheer zullen in de oplossing worden ondergebracht. Door de integratie van de vastgoedonderdelen met de financiële administratie krijgt de afdeling een eenduidig en real-time inzicht in de financiële consequenties van het vastgoed- en erfpachtbeheer. Een direct gevolg daarvan is dat er veel betere stuurinformatie voor het management beschikbaar komt en dat eventuele strategische vraagstukken direct op relevante wijze kunnen worden beantwoord. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld direct inzien welke functies het vastgoed van de gemeente op klant-, wijk- en buurtniveau heeft of zien wat de leegstand van gebouwen in een bepaalde wijk is en welke huurderving dat voor de gemeente tot gevolg heeft.

Erwin Terlingen, teammanager van het SAP Real Estate Management project bij de gemeente Utrecht: “Met deze oplossing is het mogelijk om de gemeenteraad tijdig en juist te informeren over de effecten van beslissingen omtrent onderhoud, budgettair kader, aan- en verkoop van onroerend goed, enzovoort. Om vastgoedbeheer adequaat te kunnen uitoefenen is het belangrijk om snel over volledige en gedetailleerde informatie te kunnen beschikken. SAP Flexibel Real Estate Management is daar de ideale oplossing voor, zeker ook vanwege de integratie met de SAP oplossingen die al bij de gemeente Utrecht operationeel zijn.”

Marco Boon, Managing Partner bij AEPEX Business Consultants: “We hebben de oplossing al eerder geïmplementeerd bij verschillende woningcorporaties en vertrouwen er dan ook volledig op dat de implementatie bij de gemeente Utrecht een succes wordt. De vroegere informatievoorziening bij StadsOntwikkeling van de gemeente Utrecht was gefragmenteerd en daarmee inefficiënt georganiseerd. Daarom is ervoor gekozen om het vastgoedbeheer onder te brengen in het gemeentebrede ERP-systeem van SAP: een perfect geïntegreerd systeem voor alle relevante vastgoedregistraties. We zijn in april met de implementatie gestart en verwachten in januari 2011 live te gaan.”

Angélique de Vries, Managing Director van SAP Nederland: “We zijn erg blij dat de gemeente Utrecht als eerste in Nederland voor deze oplossing heeft gekozen. Omdat de oplossing al succesvol bij een aantal woningcorporaties draait, hebben we hoge verwachtingen. Juist daarom is het belangrijk om met betrouwbare en ervaren partners als AEPEX Business Consultants samen te werken. Zij hebben kennis van branchespecifieke processen en weten die perfect te vertalen naar de behoeften van de klant.”

Over StadsOntwikkeling gemeente Utrecht
StadsOntwikkeling ontwikkelt de ruimtelijk-functionele kwaliteit van de stad Utrecht en houdt deze in stand. Dit leidt tot meer kwaliteit, om te wonen, te werken, te recreëren en de stad te bezoeken. De afdeling Vastgoed draagt hierin bij door het middel Vastgoed in te zetten voor het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen.

Over AEPEX Business Consultants
AEPEX is een toonaangevend consultancybedrijf dat sinds 1997 gespecialiseerd is in het implementeren van SAP toepassingen. Als implementatie- en Special Expertise Partner van SAP voert AEPEX innovatieve software-implementaties uit op met name de gebieden Real Estate, Business Intelligence, ERP, Logistics, Supply Chain Management (o.a. APO, EWM, TM) en Process Integration. Bij AEPEX werken ongeveer 80 medewerkers. AEPEX heeft kantoren in Gorinchem en Walldorf (DE). Voor meer informatie: www.aepex.nl