>

IBERIABANK PROFITEERT VAN ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT OPLOSSING VAN SAP

Planning en voorspellingen aanzienlijk verbeterd; productietijd voor rapportages drastisch verlaagd

’s-HertogenboschDe Amerikaanse IBERIABANK zet de Enterprise Performance Management (EPM) oplossingen van SAP succesvol in voor de verbetering van haar financiële voorspellingen, rapportages en bedrijfsprocessen. Daarnaast gebruikt de bank de oplossingen om een snelle expansie in verschillende regio’s te realiseren. Sinds de implementatie in 2004 kunnen medewerkers van IBERIABANK de winstgevendheid van de individuele branches, producten en klanten veel beter analyseren en sneller balansen en liquiditeitseisen in kaart te brengen. In de afgelopen jaren groeide het vermogen van IBERIABANK van 2 miljard USD naar meer dan 10 miljard USD.

IBERIABANK zet SAP BusinessObjects Planning and Consolidation onder meer in om nauwkeurige voorspellingen te doen die nodig zijn voor de verdere groei van de bank. Ook worden de budgettaire en financiële rapportageprocessen met behulp van de oplossing verder gestroomlijnd. Het gebruik van SAP BusinessObjects Planning and Consolidation heeft er onder meer ervoor gezorgd dat IBERIABANK geen gebruik meer hoeft te maken van standalone spreadsheets. Daarnaast is de tijd die nodig is voor voorspellingen en analyses drastisch verkort terwijl de vraag ernaar enorm is toegenomen. Bovendien zijn de voorspellingen en analyses veel nauwkeuriger dan voorheen.

Hoewel de organisatiestructuur van de bank veel complexer is geworden, heeft de inzet van SAP BusinessObject Planning and Consolidation erin geresulteerd dat de benodigde tijd voor de viermaandelijkse voorspellingen – normaal gesproken twaalf weken – met vier weken kon worden teruggebracht. Verder zijn voor de financiële afsluitingsperiodes drie dagen minder nodig en profiteert de bank aanzienlijk van het gebruikersgemak van de oplossing.

IBERIABANK heeft ongeveer 125 medewerkers die gebruikmaken van SAP BusinessObjects Planning and Consolidation. Onder hen zijn onder meer het hele executive team en drie verschillende lagen managers. De organisatie is van plan de gebruikersgroep in de toekomst verder uit te breiden. In de applicatie kunnen gebruikers uitgebreide additionele financiële en productdimensies toevoegen, waarmee ze beter kunnen beslissen of en waar ze (extra) middelen en bijvoorbeeld stafmedewerkers moeten inzetten. Verder helpt de oplossing banken om te bepalen waar zich in de markt kansen voordoen en genereert zij in een mum van tijd specifieke rapportages voor bankmedewerkers.