>

SAMENWERKINGSPLATFORM VOOR EFFICIENCY TUSSEN OVERHEIDSCOMMUNITY EN ICT-PARTIJEN GELANCEERD

NIEUW SAMENWERKINGSPLATFORM BEVORDERT INFORMATIE-UITWISSELING EN DISCUSSIE OVER PROJECTEN, GERICHT OP EEN TRANSPARANTE, EFFICIENT OPERERENDE OVERHEID

’s-HertogenboschEen transparante, efficiënt werkende overheid is in het belang van ons allemaal. ICT kan daartoe een grote bijdrage leveren. Om die reden is er een samenwerkingsplatform gestart voor de community van de Nederlandse centrale en decentrale overheid en haar ICT-dienstverleners op de website www.overheidscongres.nl. Doel van die uitwisseling is het delen van ervaringen over hoe een effectieve dienstverlening van de overheid te organiseren is.

Ondanks de verschillen in taal, geschiedenis en cultuur kan eigenlijk geen enkele overheidsinstelling in de westerse wereld zich uniek noemen in de manier waarop zij diensten moet verlenen en informatie openbaar moet maken. Toch zijn sommige landen en intercomunitaire instellingen verder dan de anderen. Zo zijn de Verenigde Staten met www.USA.Gov toonaangevend wanneer het gaat om het via internet verklaren van het beleid en de (financiële) verantwoording van de centrale overheid. In Europa werkt de EU-organisatie aan een soortgelijke digitale rapportage naar de Europese burgers, terwijl ook een land als Oostenrijk vooroploopt in het toegankelijk maken van overheidsinformatie.

Meer inzicht in het reilen en zeilen van overheidsinstanties komt niet alleen ten goede aan de democratische besluitvorming, maar kan tevens bijdragen aan het beoordelen en bijsturen van diverse ICT-projecten bij de overheid. Het is in ons aller belang om de informatie van die projecten uit te wisselen, want de concepten achter slimme ideeën en de kritische leermomenten zijn generiek bruikbaar. Instanties hoeven zo niet opnieuw het wiel uit te vinden en in sommige gevallen zou er zelfs sprake kunnen zijn van het delen van kosten.

Het initiatief van het samenwerkingsplatform www.overheidscongres.nl werd op 13 oktober jl. gelanceerd tijdens het Overheidscongres in het Kurhaus in Scheveningen. Daar kwam een keur aan binnen- en buitenlandse sprekers aan bod met een voordracht over de status van een concreet verbeteringsproject of een pleidooi voor een beleidsrichting die bijdraagt aan een verantwoorde overheidshuishouding en een duurzame samenleving.

Deelname aan het samenwerkingsplatform kan eenvoudig door via www.overheidscongres.nl in te loggen met LinkedIn. Het platform is een initiatief van elf ondernemingen actief op het terrein van de informatievoorziening en ICT, waaronder Accenture, Capgemini, SAP,Ordina, Atos Origin, Logica, Open Text, IBM, Associate Network Partners, en Deloitte.

Een concept programma voor de komende twee jaar zal worden opgesteld door ANP B.V., in samenspraak met de andere oprichters van www.overheidscongres.nl en met de bestuurders van de publieke sector. De discussie tussen genoemde partijen zal via het samenwerkingsplatform plaatsvinden, Het secretariaat van het samenwerkingsplatform zal de eerste twee jaar worden ingevuld door Drs. Marcel Rijn van Associate Network Partners B.V.