>

SAP INTRODUCEERT NIEUWE OPLOSSINGEN VOOR GOVERNANCE, RISK EN COMPLIANCE MANAGEMENT

Software gebaseerd op één onderliggende architectuur en biedt één uniforme kijk op risico’s

‘s-HertogenboschSAP introduceert nieuwe versies van zijn softwareoplossingen voor governance, risk en compliance (GRC) management. De software is gebaseerd op één onderliggende architectuur. Hierdoor krijgen bedrijven de beschikking over één eenduidige omgeving voor het beheren, analyseren en monitoren van de activiteiten van de organisatie op het gebied van risicobeheer en compliance.

SAP heeft ruim drie jaar gewerkt aan het ontwikkelen van deze oplossingen. Dankzij deze ontwikkelingsinspanningen is het nu mogelijk om GRC-voorzieningen in alle bedrijfsprocessen te integreren. Hierdoor zijn organisaties in staat om risicomanagement en de controle op overheidsreguleringen tot een standaard onderdeel te maken van de dagelijkse werkzaamheden.

De nieuwe versie voorziet standaard in business intelligence (BI) rapportages en dashboards die volledig zijn geïntegreerd in de software. Daarnaast is deze voorzien van een grafisch hulpmiddel voor het definiëren en visualiseren van risico’s. Door dit soort nieuwe faciliteiten zijn de GRC-oplossingen eenvoudig te gebruiken. Daarnaast is het mogelijk om risk management beschikbaar te maken voor managers die vaak beperkte kennis op dit gebied hebben. Door governance, risico en compliance management volledig te integreren in de belangrijkste bedrijfsprocessen en applicaties van de organisatie, kan de leiding van deze organisatie de operatie proactief en op strategische wijze besturen.

De nieuwe versie van de GRC-oplossingen maakt onderdeel uit van de SAP BusinessObjects productportfolio. Het gaat om een belangrijke nieuwe stap in de roadmap die SAP heeft opgesteld voor business analytics. Doel van die roadmap is een reeks van gebruiksvriendelijke softwareoplossingen te creëren die best-in-class analysefaciliteiten integreert met de bedrijfssapplicaties van SAP. De nieuwe versie brengt alle GRC-activiteiten onder in één standaard platform, dat op eenvoudige kan worden gekoppeld met alle andere onderdelen van de business analytics-oplossingen van SAP.

De software kent voorzieningen voor het beheren van policies, voorziet in faciliteiten voor het uitvoeren van audits, kent zeer nauwkeurige mogelijkheden voor het instellen van security, kan op eenvoudige wijze samenwerken met bedrijfsapplicaties en is in staat gegevens te verplaatsen en archiveren. Veel traditionele tools bieden slechts een beperkte en niet-geïntegreerde kijk op risico’s en compliance. Hierdoor kunnen managers uitsluitend reactief en handmatig te werk gaan. De kosten die met governance, risico’s en compliance zijn gemoeid, kunnen hierdoor onnodig hoog oplopen. Bovendien vereisen traditionele GRC-tools veel meer tijd en inzet van mensen dan bij SAP’s nieuwe GRC-oplossing.

“Organisaties die op succesvolle wijze willen groeien, moeten meerdere soorten risico’s en controlemechanismen in het leven roepen en vervolgens beheren”, zegt Mark Raben, CTO bij SAP Nederland. “Zij zullen bovendien een oplossing moeten vinden voor de toenemende eisen door overheidsreguleringen of door eisen die worden gesteld aan audits in vaak zeer gedistribueerde werkomgevingen. Dankzij software voor governance, risicomanagement en compliance management kunnen deze bedrijven handmatig uitgevoerde GRC-processen voor het identificeren en beheren van risico’s nu automatiseren. Hierdoor wordt het management van de organisatie ontlast en kunnen zij hun tijd en aandacht richten op andere taken en activiteiten.”

SAP BusinessObjects Access Control, SAP BusinessObjects Risk Management en SAP BusinessObjects Process Control maken gebruik van dezelfde processen en gegevens. De drie applicaties kennen bovendien een gemeenschappelijke en zeer gebruiksvriendelijke interface. De applicaties zijn geschikt voor gebruik in tal van branches en industrieën. Door deze uniforme aanpak kunnen bedrijven vanuit één omgeving volledig grip krijgen op alle risico’s en controlemechanismen.

Gebruikers kunnen ook profiteren van de volgende voordelen:

  • Optimalisatie van de strategische prestaties doordat realtime analyses kunnen worden gemaakt van de risico’s is op alle gebieden die invloed hebben op de bedrijfsstrategie. Bedrijven beschikken nu over hulpmiddelen voor het op effectieve wijze beheren van risico’s en compliance. Zij hebben hierdoor een beter inzicht in de risico’s die zij lopen en kunnen de zakelijke prestaties aanzienlijk verbeteren.
  • Maximale zichtbaarheid van alle bedrijfsinitiatieven op het gebied van risico’s, governance, beleid en audits. Managers kunnen de effectiviteit van maatregelen op het gebied van risico’s en compliance op geautomatiseerde wijze volgen, zodat zij proactief potentiële risico’s kunnen identificeren, op deze risico’s kunnen reageren en deze risico’s kunnen voorkomen. Het automatisch identificeren van risico’s en het automatisch aanbrengen van prioriteiten binnen de geïdentificeerde risico’s wordt nu gecombineerd met een proactieve alarmering en escalatie.
  • Verbeterde operationele efficiëncy op het gebied van governance, risico’s en compliance. Hierdoor wordt de waarde van GRC-projecten sterk vergroot, maar nemen de kosten juist af. Door het automatiseren van taken en activiteiten op het gebied van risicomanagement, compliance en monitoring, kunnen ondernemingen de kosten en inspanningen hiervoor fors terugdringen. Bovendien leidt het gebruik van één gestandaardiseerd technologieplatform voor alle GRC-applicaties tot lagere kosten als het gaat om het configureren en beheren van de GRC-software.
  • Zelf definiëren en instellen van risico’s en de manier waarop deze risico’s worden gemeten. Businessmanagers kunnen dit zelf doen. Medewerkers kunnen door gebruiksvriendelijke interfaces samenwerken op basis van een gemakkelijk te begrijpen gemeenschappelijk taal (begripsdefinities en dergelijke) om methodieken te ontwikkelen voor het beheren en terugdringen van risico’s. Hierdoor ontstaat een beter begrip van de context waarbinnen risico’s beoordeeld moeten worden. Daarnaast leidt deze manier van werken tot een meer strategische aanpak van compliance en risicomanagement.
  • Lifecycle management voor policies maakt het mogelijk om beter grip te krijgen op policies. SAP’s nieuwe GRC-oplossing automatiseert diverse aspecten, zoals het ontwikkelen van policies en het vaststellen van de gewenste reikwijdte ervan. Policies kunnen ook automatisch worden beoordeeld en ingevoerd. Hierdoor kunnen ondernemingen een transparante aanpak voor policy lifecycle management ontwikkelen waaraan meerdere interne partijen kunnen deelnemen.
  • Een sterk verbeterde toegankelijkheid voor content van partners is van groot belang in bedrijfstakken waar niet alleen veelvuldig met partners wordt gewerkt, maar die eveneens sterk zijn gereguleerd. Denk aan de financiële sector, de farmaceutische industrie, olie & gas en bijvoorbeeld Defensie. Met de nieuwe GRC-oplossingen van SAP kunnen bedrijven en instellingen optimaal gebruikmaken van de domein- en contentexpertise van het SAP partner-ecosysteem.