>

SAP BESPAART 170 MILJOEN MET DUURZAAM BELEID

“Duurzame maatregelen en aanzienlijke kostenbesparingen gaan heel goed samen”

’s-HertogenboschSAP heeft sinds 2008 meer dan 170 miljoen Euro bespaard met zijn duurzaamheidsbeleid. Dat blijkt uit de driemaandelijkse duurzaamheidsupdate van SAP. De besparingen zijn het gevolg van een strikt beleid waarin de focus ligt op tal van duurzaamheidsinitiatieven en -innovaties. Het rapport geeft ook gedetailleerde cijfers over de emissie van CO2.

In de afgelopen vier jaar heeft SAP significante stappen gemaakt in het reduceren van de emissie van broeikasgassen. Het terugbrengen van de emissie en de besparingen die daaruit voortvloeien, zijn het gevolg van een aantal focuspunten. Denk hierbij aan investeringen in efficiënte en energiezuinige projecten, veranderingen in het beleid op het gebied van woon-werkverkeer en het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen.

Het rapport toont aan dat SAP in vergelijking met het eerste kwartaal van 2011 zes procent meer CO2 uitstootte dan in het eerste kwartaal van 2010. Deze geringe toename is het gevolg van een groei van het werknemersbestand met vijf procent in combinatie met een toename van het aantal vliegreizen van SAP werknemers. SAP realiseerde daarentegen significante verbeteringen in het eerste kwartaal van 2011, zoals een afname in de emissie door verwarming van gebouwen van 24 procent. SAP ligt goed op koers om dit jaar de geprognosticeerde CO2-uitstoot van maximaal 465 kiloton te halen. In de cijfers is de overname van Sybase niet meegenomen.

Angélique de Vries, Managing Director van SAP Nederland: “SAP toont wereldwijd aan dat duurzaam beleid en kostenbesparingen heel goed samengaan. In Nederland heerst de tendens dat investeringen in duurzaamheid nauwelijks lonen. Met deze business case tonen we aan dat de kostenbesparingen die voortvloeien uit het inpassen van duurzaamheid in het organisatiebeleid aanzienlijk hoog kunnen zijn. Zeker met het oog op de almaar stijgende energieprijzen adviseer ik bedrijven om duurzaamheid structureel in hun beleid op te nemen. Bedrijven moeten daarbij hun aandacht niet alleen richten op zuiniger produceren, maar ook oog hebben voor de verandering die duurzaamheid teweegbrengt in hun markt en daarop inspelen met nieuwe producten en samenwerkingsverbanden.”