>

TILBURG UNIVERSITY EN SAP UNIVERSITY ALLIANCES TEKENEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Tilburg University neemt als eerste Nederlandse universiteit deel aan innovatief SAP University Alliances programma

’s-HertogenboschTilburg University gaat als eerste universiteit in Nederland gebruikmaken van het SAP University Alliances programma. SAP en Tilburg University hebben daarvoor deze week een samenwerkingsovereenkomst getekend. SAP zal onder meer in het onderwijsprogramma van de bacheloropleiding “Economie en Informatica” en de masteropleiding “Informatiemanagement” van de Tilburg School of Economics and Management worden opgenomen. Het doel is om via geavanceerd lesmateriaal en academisch onderzoek de volgende generatie leidinggevenden op zakelijk en IT-gebied aan de vereiste vaardigheden te helpen om technologie en innovatie te koppelen aan bedrijfsvoering. Meer dan duizend universiteiten en hogescholen in meer dan dertig landen zetten SAP University Alliances inmiddels in.

De oplossingen van SAP worden onder meer gebruikt om de concepten die al worden onderwezen verder te verdiepen. Aan de hand van traditionele en nieuwe digitale werkwijzen, zoals demonstraties, simulaties, oefeningen en problemen, casestudies en onderzoeksprojecten kunnen studenten de theorie in praktijk brengen en hun professionele vaardigheden verder ontwikkelen. Hiervoor krijgt de universiteit onder meer toegang tot de software van SAP die in het University Competence Center (UCC) van de Otto-von-Guericke University Magdeburg wordt gehost.

Hans Weigand, Academic Director van de opleiding Economie en Informatica van Tilburg University: “Door studenten al tijdens de opleiding kennis te laten maken met SAP gaan zij beter voorbereid de arbeidsmarkt op. Wij laten de studenten straks in het onderwijsprogramma al bedrijfsprocessen ontwerpen en implementeren in het SAP systeem. Het systeem past goed in het onderwijsprogramma van Informatiemanagement omdat juist hier een brug wordt geslagen tussen techniek en management. SAP wordt zowel in het bachelorprogramma als in het masterprogramma opgenomen.”

Pedro van der Werf, Chief Operating Officer bij SAP Nederland: “We zijn erg blij dat we de eerste samenwerkingsovereenkomst in Nederland met Tilburg University hebben kunnen tekenen. Met SAP University Alliances proberen we wereldwijd omgevingen te creëren waar jonge mensen hun kennis van de principes van goede corporate governance kunnen ontwikkelingen en zich kunnen voorbereiden op de snelle veranderingen in de wereld van software. Ons programma helpt instellingen voor het hoger onderwijs bij het ontwerpen van innovatieve onderwijsprogramma’s waarmee jonge academici duidelijk een streepje voor krijgen op de arbeidsmarkt.”

Over Tilburg University
De Tilburg School of Economics and Management is met 5.500 studenten de grootste School van Tilburg University. De missie van de School is om bij te dragen aan de ontwikkeling en overdracht van kennis op het gebied van economie en bedrijfseconomie. De school streeft naar een positie in de Europese top vijf als het gaat om onderzoek, en wil tot de beste publieke universiteiten behoren als het gaat om academisch onderwijs, op alle niveaus.

Over SAP University Alliances
SAP University Alliances is in 1988 opgericht in Duitsland. Meer dan 1.000 universiteiten en hogescholen maken wereldwijd gebruik van het programma. Ieder jaar nemen meer dan 200.000 studenten deel aan SAP opleidingen. Het doel van het programma is om studenten zodanig op te leiden dat ze direct waarde toe kunnen voegen aan organisaties in alle disciplines – en niet alleen op IT-gebied – zodra ze de arbeidsmarkt opgaan. Om dit te bereiken, brengt SAP universiteiten, hogescholen, bedrijven en non-profit organisaties samen om te identificeren aan welke vaardigheden het meeste behoefte is. Op basis daarvan worden relevante curricula opgesteld. Kijk voor meer informatie over het programma op SAP University Alliances of op de SAP University Alliances Community.