SAP MAAKT BUSINESS ANALYTICS EENVOUDIG EN TOEGANKELIJK VOOR MKB EN BEDRIJFSONDERDELEN

Nieuwe releases van SAP Crystal Server en SAP BusinessObjects Edge BI maken kansen in de markt beter inzichtelijk

’s-HertogenboschSAP kondigt twee nieuwe releases aan: SAP Crystal Server 2011 en SAP BusinessObjects Edge Business Intelligence 4.0. De oplossingen zijn snel in gebruik te nemen en zijn gericht op kleinere en middelgrote bedrijven en business units. Met de nieuwe releases hebben zij goed inzicht in de prestaties van de organisatie, zodat zij real-time betrouwbare en op feiten gebaseerde beslissingen kunnen nemen.

SAP Crystal Server 2011 richt zich speciaal op kleine bedrijven en afdelingen van grotere organisaties. Eindgebruikers kunnen met deze BI-oplossing – zonder hulp van IT-afdelingen – analytische opdrachten uitvoeren en de resultaten vervolgens nader onderzoeken. Deze functionaliteit is een aanvulling op de standaard in Crystal Server aanwezige rapportages en dashboards. SAP BusinessObjects Edge BI stelt gebruikers in staat om vrijwel iedere denkbare BI-taak uit te voeren: van het maken van rapportages en het grafisch visualiseren van analyses en het maken van ad-hoc analyses tot het integreren van data en verbeteren van de kwaliteit van gegevens.

Eenvoudig in gebruik

De oplossing beschikt over een intuïtieve gebruikersinterface en kan worden aangepast aan de specifieke behoeften van bedrijven. Daarnaast is de nieuwe release leverbaar voor ieder mobiel apparaat. Ook kan iedereen gebruik maken van de analytische software: van beginners tot professionals. Of het nu gaat om gestructureerde of ongestructureerde gegevens of informatie afkomstig van Facebook, Twitter of andere sociale netwerken, gebruikers kunnen de relevante en juiste gegevens op tijd vinden. Het maakt niet uit waar de meest relevante gegevens zijn opgeslagen, iedereen binnen de organisatie kan de data analyseren en gezamenlijk gefundeerde beslissingen nemen. Deze besluiten worden gemaakt op basis van feiten en dus niet op gevoel.

Teksten analyseren op sociale media

SAP BusinessObjects Edge BI kent een 64-bit architectuur en beschikt over de mogelijkheid om analyses te maken als nieuwe situaties zich voordoen. Organisaties kunnen verschillende actuele bedrijfsscenario’s monitoren zoals deze daadwerkelijk plaatsvinden, daarop toegespitste actieplannen opstellen en zelfs historische trends vergelijken om toekomstige uitkomsten te voorspellen. Organisaties kunnen met behulp van tekstanalyses hun klantenservice voorzien van alle informatie die klanten over het bedrijf of producten plaatsen op blogs, Facebook en Twitter. Dankzij waarschuwingen voor defecten aan producten en het terugroepen van producten, kunnen zij de kans op potentiële imagoschade minimaliseren.

Sales- en marketingmogelijkheden

SAP BusinessObjects Explorer maakt onderdeel uit van SAP Crystal Server 2011. Sales- en marketingafdelingen kunnen hiermee het succes van hun campagnes realtime en tot op detailniveau monitoren. Dankzij deze functionaliteit kunnen zij campagnes aanpassen indien deze niet succesvol zijn, campagnes anders inzetten en onderzoeken wat voor waarde deze campagnes opleveren.

Enterprise Information Management

Door BI te integreren met oplossingen voor Enterprise Information Management (EIM), ondersteunt SAP de gehele informatielevenscyclus: van kale gegevens tot dashboards. Gebruikers zijn hierdoor in staat om hun organisatie beter te begrijpen. Ze kunnen hiertoe bijvoorbeeld ook dashboards opnemen in andere bedrijfsapplicaties. Dankzij EIM kunnen zij zich er ook van verzekeren dat de gegevens die in de dashboards worden weergegeven nauwkeurig, actueel en betrouwbaar zijn.

SAP Crystal Server 2011 en release 4.0 van SAP BusinessObjects Edge BI zijn naar verwachting beschikbaar in het derde kwartaal van 2011.