>

Innoveren met SAP Business Suite zonder onderbreking van de bedrijfsvoering

Onderhoud van SAP Business Suite 7 tot en met 2020 gegarandeerd

’s-HertogenboschSAP gaat voortaan ieder kwartaal verbeteringen voor de SAP Business Suite uitleveren. Door uitleveren van meer en versnelde innovaties in de SAP Business Suite, kunnen upgrades plaatsvinden zonder dat de bedrijfsvoering wordt verstoord. Verder heeft SAP een nieuwe onderhoudsstrategie van de SAP Business Suite bekendgemaakt. Gebruikers kunnen hiermee de snelheid waarmee ze willen innoveren aanpassen aan hun behoeften, zonder hinder te ondervinden van technische upgrades.

Verbeteren gebruikerservaring
Traditionele grootschalige software-upgrades hebben vaak grote impact op de gehele organisatie en kunnen de productiviteit flink verstoren. SAP gaat daarom ieder kwartaal innovaties beschikbaar stellen voor de belangrijkste oplossingen, waardoor de bedrijfsvoering van gebruikers niet hoeft te worden verstoord. De geplande innovaties betreffen onder meer state-of-the-art verbeteringen van de gebruikerservaringen om eenvoudiger en efficiënter te werken met behulp van bijvoorbeeld het inzetten van side panels en procesuitbreidingen op mobiele apparaten. Ook heeft SAP een koppeling tussen business analytics en zakelijke transacties gelegd, direct zichtbaar voor de eindgebruiker. Gebruikers zijn hiermee in staat beter beslissingen te nemen en deze sneller uit te voeren. Verder zullen technologische innovaties, denk hierbij aan in-memory computing, de gebruikerservaring in bedrijfsprocessen met grote datavolumes drastisch gaan veranderen.

Applicatieonderhoud
Als een logisch gevolg van deze nieuwe benadering gaat SAP het onderhoud voor de SAP Business Suite 7, waaronder SAP ERP 6.0, met vijf jaar verlengen: van december 2015 tot en met december 2020. Dit geeft SAP gebruikers niet alleen voorspelbaarheid op de lange termijn, het zorgt er ook voor dat ze gedurende die jaren geen last hebben van upgrades.

“Onze innovatiestrategie en de daaruit voortvloeiende onderhoudstijdlijnen geven gebruikers voorspelbaarheid voor hun SAP projecten en versnellen de adoptie van nieuwe SAP innovaties”, aldus Hagemann Snabe, co-CEO van SAP. “Hierdoor kunnen organisaties productiever worden, resources vrijmaken en hun bedrijf beter leiden. De snelheid van innovatie gecombineerd met voorspelbaarheid op lange termijn kent zijn gelijke niet in de softwarewereld, en bewijst onze toewijding aan langdurige klantrelaties, die wederzijds voordeel bieden.”

Ga voor meer informatie naar SAP Business Suite Innovation Road Map en Industries and Solutions newsroom.