>

Nederland trendsetter met flexibele arbeidsvoorwaarden

Verregaande flexibilisering roept om nieuwe HR-oplossingen

’s-HertogenboschOm als werkgever aantrekkelijk te zijn hebben vier bedrijven in de publieke sector, te weten Vitens, Brabant Water, Eneco en Delta, de handen ineen geslagen bij het ontwikkelen van een oplossing waarmee de noodzakelijk HR-processen bij flexibele CAO-bepalingen zijn te automatiseren. Ze vonden SAP bereid om te participeren in deze coproductie. Op deze manier is de standaard HR-software van SAP uitgebreid met de module FlexBen4Utilities addon.

Nederland loopt voorop in Europa als het gaat om het flexibiliseren van arbeidsvoorwaarden en budgetten. Volgens Juul van den Esker, HR Director van SAP Nederland, neemt de trend van flexibilisering steeds verder toe. Reden hiervoor is dat de rol van de zorgende overheid steeds verder afneemt. Tegelijkertijd stellen werknemers steeds hogere eisen aan de balans tussen werk en privé, ze willen hier zelf meer zeggenschap over hebben. Deze tendens roept om een werkbaar en betrouwbaar arbeidsvoorwaardenconcept, maar vraagt van HR-afdelingen ook een andere aanpak. Maatwerk staat hierbij voorop.

Flexibele voorwaarden en flexbudgetten
Steeds meer organisaties nemen een flexibele invulling van arbeidsvoorwaarden en budgetten op in hun CAO. Deze wirwar aan persoonlijke arbeidsvoorwaarden kan bij HR-afdelingen tot lastige situaties leiden, aangezien de administratieve afhandeling ervan een ingewikkelde klus is geworden. Bovendien verwachten werknemers hun eigen regelingen 24/7 real-time in te kunnen zien en te kunnen wijzigen.

Voor HR-afdelingen van organisaties ligt er een enorme administratieve en transactionele uitdaging om al die gegevens te beheren, zonder dat personeelsmanagement verwordt tot een afdeling die zich uitsluitend bezighoudt met het aanpassen van individuele wijzigingen. Daarbij komt dat de HR-afdelingen in de laatste jaren met flinke bezuinigingsrondes te kampen hebben gehad. Hierdoor moeten zij vaak capaciteit van buitenaf inhuren om alle administratieve taken te kunnen blijven uitvoeren. De nood voor het inhuren van externe medewerkers wordt bij flexibele arbeidsvoorwaarden alleen maar hoger, hetgeen betekent dat het aanbieden van flexibele arbeidsvoorwaarden een duur proces kan worden.

Personeelsmanagement niet overbelasten
Juul van den Esker,:“Om als werkgever aantrekkelijk te zijn, is het essentieel om flexibele voorwaarden en budgetten integraal op te nemen in je bedrijfsbeleid. Werknemers bepalen het liefst zelf hoe en waaraan ze hun deel van het salaris of hun uren willen besteden. Ook op het gebied van recruitment en talentmanagement neem je met een sterk geïndividualiseerd arbeidsvoorwaardenpakket een voorsprong op je concurrenten. Confirmeren bedrijven zich niet aan deze trend, dan dreigen ze goed personeel te verliezen en talenten mis te lopen. Met alle nadelige (financiële) consequenties van dien.”

“Die verregaande flexibilisering legt echter wel een zwaar beslag op de HR-afdeling van bedrijven. Zowel werkgevers als werknemers moeten die nieuwe, variabele regelingen optimaal kunnen raadplegen, administreren en beheren. Daar moeten organisaties zich op voorbereiden en dat gebeurt nog te weinig of te ad hoc. Willen bedrijven voorkomen dat hun HR-afdeling wordt overbelast of dat ze medewerkers niet van gewenste informatie kunnen voorzien, dan zullen ze daarop moeten inspelen. Een van de manieren waarop organisaties overbelasting van de HR-afdeling kunnen voorkomen, is door het automatiseren van deze maatwerkprocessen.”

Vitens als werkgever aantrekkelijker
Bij Vitens werd de administratieve basis voor de invoering van flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden gelegd door invoering van een HR self service systeem. Vanaf een PC op hun eigen werkplek hebben Vitensmedewerkers toegang tot een de HR-kiosk, waarin ze al hun persoonlijke wijzigingen kunnen opgeven en tevens via menukaarten hun wensen ten aanzien van de flexibele arbeidsvoorwaarden kenbaar kunnen maken. “Druk zo veel mogelijke secundaire arbeidsvoorwaarden uit in geld en je maakt het voor iedereen een stuk simpeler”, aldus Hank Kuit, HR-directeur Vitens. “Je wordt ook als werkgever aantrekkelijker. Want als een werknemer ervoor kiest, kan hij of zij per maand meer op de bankrekening krijgen. De arbeidsvoorwaarden zijn transparant gemaakt en de discriminerende elementen uitgebannen. Leeftijd, gezinssamenstelling of dienstjaren spelen geen rol meer. En toch is de CAO voor de werkgever niet duurder geworden. De totale loonsom is niet omhoog gegaan. Het vereist natuurlijk wel een investering in ICT, maar dat hebben we ervoor over”

Volgens Kuit informeren in sollicitatiegesprekken mensen zelden naar meer dan het salaris. ”Mensen vragen ook zelden naar het aantal vakantiedagen en andere secundaire arbeidsvoorwaarden. Maar er wordt wel vaak vanuit gegaan dat het in de publieke sector allemaal wat minder is. Juist door het in geld uit te drukken, kan je sectoren vergelijken. Wij praten over maximaal 18,7 procent van de loonsom die mensen naar eigen inzicht kunnen besteden.”