>

Onderzoek: CIO’s zien hybride cloud als oplossing voor vereenvoudigen IT

SAP ontwikkelt strategieën voor hogere acceptatie hybride cloud-oplossingen

‘s-HertogenboschCIO’s zien hybride cloud-oplossingen in toenemende mate als de beste oplossing om hun IT te vernieuwen, zonder dat de business daardoor wordt verstoord. Dat blijkt uit recent onderzoek in opdracht van SAP. Onderzoeksbureau Wakefield Research heeft ruim 50 CIO’s van de top 1000 bedrijven hiervoor ondervraagd.

Volgens 70 procent van de ondervraagde CIO’s resulteert een hybride cloud-omgeving, waarbij on-premise IT wordt geïntegreerd met applicaties die op cloud zijn gebaseerd, tot verminderde complexiteit. Tegelijkertijd vinden zij dat IT veel flexibeler wordt. Ondanks die overtuiging bij het IT-management moeten tal van CIO’s nog veel weerstand overwinnen om hybride cloud-oplossingen te introduceren. SAP ontwikkelt daarom in nauwe samenwerking met CIO’s, strategieën om de acceptatie van hybride cloud-oplossingen te vergroten. Kern van de aanpak is om on-premise IT te integreren met op cloud gebaseerde applicaties. Uitgangspunt bij deze strategieën is om de bestaande IT-investeringen veilig te stellen en tegelijk snelheid en flexibiliteit te realiseren.

Nigel Rayner, analist bij Gartner: “Organisaties kiezen in de praktijk in toenemende mate voor applicaties uit de cloud. Die applicaties maken gebruik van data uit on-premise ERP-systemen. Daardoor verplaatst het zwaartepunt van ERP zich steeds meer naar de cloud. Zowel CIO’s als ERP-aanbieders moeten daarom een integratiestrategie hebben ontwikkeld die is gericht op de wereld van hybride cloud-oplossingen.”

Conclusies onderzoek

Een aantal belangrijke conclusies uit het onderzoek:

  • Van de respondenten geeft 87 procent aan dat cloud-oplossingen steeds belangrijker worden voor hun organisatie. Tegelijkertijd denkt 83 procent van hen dat de ‘IT in huis’ net zo belangrijk is voor de business als cloud-oplossingen. De onderzoekers zien daarin grote kansen voor het integreren van on-premise met cloud-oplossingen.
  • Ruim twee derde van de CIO’s die cloud-applicaties gebruikt, heeft ook al hybride oplossingen geïmplementeerd.
  • Driekwart van de CIO’s die met hybride oplossingen werkt, vindt dat de IT-processen binnen de onderneming minder complex zijn en dat IT daarmee efficiënter is.
  • Binnen organisaties ontstaat steeds meer draagvlak voor het integreren van on premise met cloud-applicaties. Medewerkers kunnen hierdoor immers makkelijker vanaf werkplekken buiten het bedrijf actief zijn.
  • Ruim de helft van de CIO’s is er van overtuigd dat de on-premise oplossingen veiliger zijn dan cloud-oplossingen. Security is sowieso een van de grootste zorgen voor CIO’s.
  • Gevestigde en vaak geen goede onderbouwde meningen zijn nog steeds de belangrijkste obstakels voor het introduceren van cloud-oplossingen binnen organisaties.

Positieve ervaringen met hybride cloud

Het onderzoek toont aan dat ondernemingen die zijn overgegaan tot hybride cloud-oplossingen de meest positieve ervaringen hebben. “Snelle groei en behoefte aan flexibiliteit, brengen veel bedrijven ertoe om cloud-oplossingen te implementeren. Het voordeel is immers dat zij tegelijkertijd hun bestaande applicaties operationeel kunnen houden. Dat trekt echter een zware wissel op hun datamanagement,” aldus Mark Raben, Director Innovation & Product Strategy bij SAP Nederland. “Het is daarom belangrijk dat toeleveranciers een naadloze integratie realiseren tussen hun cloud-oplossingen en de on-premise applicaties. Hierdoor kunnen organisaties hun business processen aanzienlijk versnellen, terwijl er aan de bedrijfskritische data niets verandert.”

Bekijk het complete onderzoek.

Over SAP

Als marktleider in bedrijfssoftware helpt SAP (NYSE: SAP) kleine, middelgrote en grote bedrijven met de stroomlijning van hun bedrijfsvoering. De oplossingen van SAP stellen organisaties in staat aanzienlijke efficiencyverbeteringen te bereiken binnen hun toeleveringsketens en bedrijfsprocessen, waardoor ze de concurrentie voor kunnen blijven. Op dit moment gebruiken meer dan 238.000 klanten software van SAP om winstgevend te opereren en duurzaam te groeien. Meer informatie is beschikbaar op www.sap.com/netherlands.