>

SAP verrijkt Hadoop-Platform

Wedstrijd moet organisaties stimuleren om met big data te innoveren

’s-HertogenboschSAP integreert een aantal producten met het open source Hadoop-opslagsysteem. Het concern heeft hiervoor overeenkomsten gesloten met Intel en HortonWorks, die beide een Hadoop-distributie naar de markt brengen. Daarnaast heeft SAP wedstrijden uitgeschreven om ontwikkelaars te stimuleren met big data te werken.

De meeste organisaties gebruiken Hadoop voor het geclusterd opslaan van grote hoeveelheden ongestructureerde data op standaard – goedkope – hardware. Als organisaties tot zinvolle inzichten willen komen in de berg gegevens, is een samenspel nodig met relationele databases die beschikken over gestructureerde zoekmechanismen. SAP maakt dit mogelijk door een onderscheid te maken tussen koude, warme en hete data. De koude data is gearchiveerd, zoals in een Hadoop-cluster. De warme data refereert naar gegevens die binnen redelijk korte tijd beschikbaar zijn. De hete data is informatie die meteen oproepbaar en bewerkbaar is. SAP zet Hadoop in voor de opslag van koude data. De kolom gebaseerde database SAP Sybase IQ is sneller dan de gebruikelijke rijen-gebaseerde databases en daardoor geschikt voor warme data. Voor de hete data wordt de in-memory database SAP HANA gebruikt.

SAP heeft ook zijn Data Services-software en BI-software geïntegreerd met de Hadoop-versies van Intel en HortonWorks. Het resultaat hiervan is dat organisaties met deze SAP oplossingen in staat zijn om snel inzicht te krijgen in de eigen bedrijfsdata, eventueel aangevuld met gegevens van derden. Met dit inzicht kunnen zij gefundeerde bedrijfsbeslissingen nemen.

Specifiek voor maakindustrie
Voortbordurend op deze en eerder afgesloten Hadoop-overeenkomsten heeft SAP software ontwikkeld die bedrijven in de maakindustrie helpt de productie af te stemmen op de klantbehoeften. Met de Demand Signal Management Application is het mogelijk vraag gerelateerde data te verzamelen. Denk hierbij aan data uit kassasystemen, gegevens van marktonderzoekers en over klantsentimenten. Dankzij een real-time analyse van die data kan de maakindustrie de leveringsketen, verkoop en marketing beter en sneller afstemmen op de vraag van klanten. Deze applicatie maakt onderdeel uit van het uitgebreide portfolio SAP producten die big data omzetten in zinvolle informatie, zoals SAP Fraud Management, SAP Customer Engagement Intelligence, en SAP HANA Sentiment Intelligence.

Knappe koppen
SAP heeft een afdeling ingericht waarin het bedrijf de knappe koppen verenigt als het gaat om big data. Deze Data Science-organisatie gaat bedrijven helpen de waarde van hun gegevens in te zien. Zij legt zich toe op het voorspelbaar maken van ontwikkelingen op grond van inzicht in big data. Bovendien helpt zij klanten specifieke oplossingen te bouwen om met big data overweg te kunnen. De afdeling houdt ook toezicht op het intellectueel eigendom van SAP in relatie tot big data-toepassingen.

Over SAP
Als marktleider in bedrijfssoftware helpt SAP (NYSE: SAP) kleine, middelgrote en grote bedrijven met de stroomlijning van hun bedrijfsvoering. De oplossingen van SAP stellen organisaties in staat aanzienlijke efficiencyverbeteringen te bereiken binnen hun toeleveringsketens en bedrijfsprocessen, waardoor ze de concurrentie voor kunnen blijven. Op dit moment gebruiken meer dan 248.500 klanten software van SAP om winstgevend te opereren en duurzaam te groeien. Meer informatie is beschikbaar op www.sap.com/netherlands.