>

Onderzoek toont aan: IT-systemen vaak beperkende factor voor groei

Innovatief vermogen bepaalt groeikansen MKB

’s-HertogenboschHoewel middelgrote bedrijven in ons land verrassend positief zijn over hun groeikansen, is zeker niet iedere ondernemer even optimistisch. De reden voor trage groei of zelfs afname van de omzet wordt vaak gezocht in de economische crisis. Toch blijken ook veel interne factoren de groei van tal van bedrijven in de weg te staan. Met name risicomijdend gedrag, inflexibele IT-systemen en een hiërarchische bedrijfscultuur belemmeren de groei bij MKB-bedrijven.

Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van SAP Nederland onder ruim tweehonderd middelgrote bedrijven is uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er duidelijke verschillen zijn tussen middelgrote bedrijven die groeien en soortgelijke bedrijven die krimpen. Voor vele van deze verschillen geldt dat de bedrijven deze problemen zelf kunnen oplossen. “Het MKB heeft de basisvoorwaarden voor groei grotendeels in eigen hand”, concludeert Marcel Groenenboom, Director General Business & Channels bij SAP Nederland.

Veranderingen zijn kansen

Groeiers blijken heel anders met veranderingen in de markt om te gaan dan krimpers. Risicomijdend gedrag, inflexibele IT-systemen en een hiërarchische bedrijfscultuur zorgen ervoor dat middelgrote ondernemingen met een krimpende omzet zich niet tijdig (kunnen) aanpassen aan veranderende marktomstandigheden. Dit leidt ertoe dat ze marktkansen missen en te laat inspelen op de vraag naar nieuwe producten of diensten. Dit staat in schril contrast tot de manier waarop groeiers naar de markt kijken. Voor deze MKB-bedrijven kan de markt niet snel genoeg veranderen. Zij zetten hun innovatief vermogen in om zelf de marktomstandigheden te veranderen, door een vraag naar nieuwe producten en diensten te creëren.

Rol van IT

“Met name IT blijkt een cruciale rol te spelen bij het onderscheid tussen groeiers en krimpers”, zegt Marcel Groenenboom. “Bedrijven die risicomijdend gedrag vertonen en een hiërarchische cultuur hebben waarin weinig ruimte is voor zelfstandige besluitvorming op de werkvloer, blijken vaak ook over inflexibele IT-systemen te beschikken. Bij veel krimpende bedrijven ontbreekt het geloof in innovatie en verandering. Ze wachten liever af tot de economie weer gaat groeien, dan dat ze zelf actief op zoek gaan naar nieuwe kansen. We zien binnen dit soort organisaties dikwijls een starre en naar binnen gekeerde houding. Ze hebben nauwelijks aandacht voor de nieuwe ideeën van medewerkers. Het ontbreekt bovendien soms aan visie om te investeren in innovatieve IT-oplossingen op het gebied van bijvoorbeeld mobility, cloud of business analytics. Daarmee ontstaat een soort ‘self-fulfilling prophecy’ die maar moeilijk te doorbreken is.”

Verschil in sectoren

Het onderscheid tussen groeiers en krimpers speelt in alle sectoren een rol, al toont het onderzoek ook opvallende verschillen tussen sectoren aan. Zo speelt de genoemde hiërarchische bedrijfscultuur als groeibelemmering een grotere rol in de maakindustrie dan in de Food/Consumer Products industrie, terwijl die laatste sector aangeeft vooral gehinderd te worden door het gebruik van inflexibele processen en systemen. Risicomijdend gedrag is vooral zichtbaar in de Retail, waarbinnen bedrijven bovendien hinder ondervinden van hun afhankelijkheid van de distributieketen. “Dat betekent echter niet dat er geen bedrijven zijn in deze sectoren die in staat zijn om innovatief met hun markt om te gaan”, stelt Marcel Groenenboom. “Uit eerder onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat de Nederlandse online retailmarkt in de komende 15 jaar enorm gaat groeien. Door nieuwe IT in te zetten en een focus op online te hanteren, weet deze sector ondanks de genoemde belemmeringen eigen marktkansen te ontwikkelen”.

Over SAP

Als marktleider in bedrijfssoftware helpt SAP (NYSE: SAP) kleine, middelgrote en grote bedrijven met de stroomlijning van hun bedrijfsvoering. De oplossingen van SAP stellen organisaties in staat aanzienlijke efficiencyverbeteringen te bereiken binnen hun toeleveringsketens en bedrijfsprocessen, waardoor ze de concurrentie voor kunnen blijven. Op dit moment gebruiken meer dan 251.000 klanten software van SAP om winstgevend te opereren en duurzaam te groeien. Meer informatie is beschikbaar op www.sap.com/netherlands.