>

Succes van organisaties bepaalt investeringbereidheid in innovatieve technologie

SAP onderzoek toont verschil tussen sterk groeiende organisaties en krimpende MKB-bedrijven

’s-HertogenboschAmbitieuze MKB-bedrijven zijn bereid aanzienlijk te investeren in innovatieve technologie zoals cloud computing, het ontsluiten van big data, en het inzetten van social media en mobiele oplossingen. Ondanks dat zij mobility en social media als het meest innovatief noemen, gaan de investeringen vooral uit naar cloud computing. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van SAP Nederland is uitgevoerd onder ruim tweehonderd middelgrote Nederlandse bedrijven.

Technologische innovaties hebben ervoor gezorgd dat steeds meer markten van aard en structuur veranderen. Een toenemend aantal organisaties realiseert dan ook competitieve voordelen met behulp van technologie. Ze ervaren dat dit voor flexibiliteit en snellere productontwikkeling zorgt, waardoor ze nieuwe klantgroepen bereiken. Zodra big data-systemen, cloud computing, zakelijke sociale media en slimme mobiele toepassingen worden vertaald in standaardoplossingen, tonen snelgroeiende MKB-bedrijven (met een groeiverwachting van meer dan 2 procent) zich veel meer bereid erin te investeren dan bedrijven die minder groei – of zelfs krimp – verwachten.

Uit het onderzoek blijkt dat ruim 39 procent van de ‘sterke groeiers’ de eerste commerciële versies van innovatieve IT-pakketten inzet. Terwijl slechts 18 procent van de krimpers (bedrijven met een krimpverwachting van meer dan 2 procent) nieuwe technologie gebruikt. De krimpers zijn ook pas bereid om te investeren in innovatieve IT als zij een hele duidelijke business case voor ogen hebben. Deze bedrijven wachten tot concreet zichtbaar is hoe nieuwe technologie bijdraagt aan het optimaliseren van de bedrijfsprocessen. “Hierdoor missen ze marktkansen die wel door de groeiers worden opgepakt”, aldus Marcel Groenenboom, Director General Business bij SAP Nederland.

Sectoren
Van de genoemde ICT-innovaties hebben slimme mobiele oplossingen en zakelijke social media de grootste aantrekkingskracht. 40 procent van de ondervraagde organisaties geeft aan “volop kansen te zien” in mobiele oplossingen, 36 procent ziet die kansen in social media, 34 procent in het gebruik van een private cloud en 32 procent in het ontsluiten van big data.

“Hieruit blijkt dat tussen marktsectoren duidelijke verschillen bestaan in de voorkeur die bedrijven hebben voor bepaalde IT-innovaties”, zegt Groenenboom. “Zo ziet een groot deel van de bedrijven in de food/CPG-sector (45 procent) en de gezondheidszorg (47 procent) vooral kansen in social media. Retailbedrijven richten zich juist relatief vaak op mobiele toepassingen en big data. Dat laatste is niet heel verrassend; in deze sector wordt veel energie gestoken in onderzoek naar nieuwe ofwel online verkoopkanalen.”

Over SAP
Als marktleider in bedrijfssoftware helpt SAP (NYSE: SAP) kleine, middelgrote en grote bedrijven met de stroomlijning van hun bedrijfsvoering. De oplossingen van SAP stellen organisaties in staat aanzienlijke efficiencyverbeteringen te bereiken binnen hun toeleveringsketens en bedrijfsprocessen, waardoor ze de concurrentie voor kunnen blijven. Op dit moment gebruiken meer dan 251.000 klanten software van SAP om winstgevend te opereren en duurzaam te groeien. Meer informatie is beschikbaar op www.sap.com/netherlands.