>

InnoJam: IT inzetten voor sociale vernieuwing

’s-HertogenboschDe jaarlijkse wedstrijd SIT InnoJam Nederland draaide dit jaar om het thema: ‘het voorkomen van sociaal isolement onder ouderen’. Bij het evenement werken business-mensen, ontwikkelaars en studenten aan een werkende oplossing voor een praktisch maatschappelijk probleem. Juryleden Hanneke van Dam van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Rob van der Marck (VNSG), Thomas de Bresser (Designers DNA) en Johan Bouwmeester van de gemeente Almere beoordeelden de apps die de deelnemers hebben ontwikkeld om het sociale vangnet rond ouderen te verstevigen.

Nederland kent meer dan 2,5 miljoen 65-plussers. Uit onderzoek van TNS/NIPO blijkt dat hiervan bijna 800.000 mensen zich eenzaam voelen. Zij worden beperkt in hun mobiliteit vanwege gebreken en het bestaande netwerk wordt steeds kleiner. Onderzoek heeft ook aangetoond dat sociale isolatie bij ouderen resulteert in een kortere levensverwachting. Reden genoeg dus voor de deelnemers van InnoJam om na te denken over een tool waarmee ouderen meer in contact met anderen komen.

Winnende app
De winnaar van InnoJam heeft een app bedacht die het werken met alternatief geld mogelijk maakt en dit combineert met het bouwen van een community. De app werkt met credits die deelnemers kunnen verdienen of kopen. Een vrouw uit Groningen kan bijvoorbeeld voor haar bejaarde moeder in Maastricht de hulp inroepen van iemand die ook in Maastricht woont en die boodschappen voor haar moeder kan doen. Zij betaalt vervolgens met credits en kan tevens weer credits verdienen door andere mensen te helpen in Groningen. Op deze manier ontstaat een marktplaats, waarop tal van diensten worden aangeboden en waar mensen die hulp nodig hebben om diensten kunnen vragen.

Gebruikers kunnen de app daarnaast inzetten voor het raadplegen van een persoonlijke dagindeling (agenda). Bovendien zien zij welke evenementen in de omgeving plaatsvinden. Ook hebben senioren de mogelijkheid om een paniekknop op de telefoon te gebruiken als zij dringend hulp nodig hebben. De telefoon verstuurt vervolgens een automatisch push-bericht naar het ondersteunende netwerk van familie, vrienden of bekenden die in de directe omgeving wonen, zodat zij poolshoogte kunnen nemen. De app werkt zowel op een tablet als op een mobiele telefoon.

Gesprekken
De deelnemers van InnoJam zijn gestart met het voeren van gesprekken met vertegenwoordigers van onder meer De Zonnebloem, VNG, Leger des Heils, Zorgeloos Huis en Radboud Medisch Centrum en Menzis. Nadat de probleemstelling helder was, zijn zij aan de slag gegaan met de methodiek design thinking. Hierbij is het de bedoeling om ongeremd na te denken over een mogelijke oplossing. Vervolgens kijkt het IT-team pas hoe IT hiervoor kan worden ingezet. Tot slot volgt het echte programmeerwerk.

Johan Bouwmeester, programmamanager Smart Society bij gemeente Almere, en Hanneke van Dam, hoofd Informatiecentrum VNG, geven aan dat het onderwerp om sociaal isolement onder ouderen te voorkomen snel is gekozen. “Er komen steeds meer ouderen en de overheid trekt zich terug. Wat komt daarvoor in de plaats?”, aldus Bouwmeester. De juryvoorzitter zag ook snel dat het idee van de winnaar in de praktijk kan gaan werken. “Wel vraag ik me af hoe je dit systeem zelfreinigend maakt, zodat alleen goedwillende mensen meedoen. De deelnemers hebben aangegeven dat het werken met reviews al veel hobbels weg kan nemen op dit gebied en dat is alvast een voorschot.”

Over InnoJam

InnoJam is een tweedaags evenement op het hoofdkantoor van SAP Nederland in Den Bosch, waarbij de nieuwste producten van het softwarehuis worden ingezet om een bepaalde probleemstelling uit te werken. Aanvankelijk was het evenement alleen gericht op ontwikkelaars, maar sinds twee jaar is InnoJam ook bedoeld voor andere medewerkers binnen een organisatie. Zij moeten immers aangeven waaraan behoefte bestaat en zij zijn per slot van rekening de toekomstige gebruikers van de software. Het is een initiatief van SAP en VNSG (Vereniging van Nederlandstalige SAP Gebruikers).

Over SAP
Als marktleider in bedrijfssoftware helpt SAP (NYSE: SAP) kleine, middelgrote en grote bedrijven met de stroomlijning van hun bedrijfsvoering. De oplossingen van SAP stellen organisaties in staat aanzienlijke efficiencyverbeteringen te bereiken binnen hun toeleveringsketens en bedrijfsprocessen, waardoor ze de concurrentie voor kunnen blijven. Op dit moment gebruiken meer dan 258.000 klanten software van SAP om winstgevend te opereren en duurzaam te groeien. Meer informatie is beschikbaar op www.sap.com/netherlands.