>

Code4Good Hackathon: technologische oplossingen voor maatschappelijke problemen

‘s-Hertogenbosch, 4 april 2017 – Het hoofdkantoor van SAP Nederland was afgelopen weekend het toneel van de Code4Good Hackathon. Tijdens deze door SAP georganiseerde hackathon werkten creatieve geesten 24 uur lang aan toepassingen gericht op de aanpak van maatschappelijke problemen.

De Code4Good Hackathon is een jaarlijks terugkerend event, dat vaak de basis legt voor concrete innovaties. Zo gaf Code4Good vorig jaar het startschot voor de ontwikkeling van de slimme fietsbel ‘Safe2Bike’. Deelnemende teams konden inschrijven op een maatschappelijke case, waaraan tijdens de hackathon gewerkt werd. Een jury koos uiteindelijk per case de beste applicatie.

Case 1: Stress en burn-outverschijnselen voorkomen

De deelnemers moesten een app ontwikkelen die stress en burn-outverschijnselen helpt voorkomen. Dat moet uitval op de werkvloer bij stressvolle beroepen en de zorgdruk verminderen. De case was ingediend door De Geneeskundestudent, belangenbehartiger voor geneeskundestudenten en onderdeel van de KNMG. Relatief veel co-assistenten en AIOS’en (artsen in opleiding tot specialisme) hebben last van burn-outverschijnselen. Zij ervaren een gebrek aan aandacht voor mentale fitheid tijdens co-schappen.

Het winnende team van SAP Nederland presenteerde een concept waarbij mentale weerbaarheid als verplicht onderdeel in het curriculum voor studenten geneeskunde wordt opgenomen. Een applicatie begeleidt de coassistent door dat programma heen, door middel van checklists. Ook meet de app het stressniveau bij de deelnemers met behulp van de Muse, een hoofdband met EEG-scanner. De case kwam tot stand in samenwerking met Bridgeman, een methode voor het trainen van mentale weerbaarheid.

Mirjam Kemmeren van De Geneeskundestudent: “Universitaire en medische omgevingen zijn vaak erg terughoudend als het gaat om het opzetten van dergelijke proeftuinen. De Code4Good Hackathon gaf ons een unieke kans dit thema buiten onze eigen omgeving versneld op te pakken. De oplossing van SAP Nederland blonk onder andere uit doordat co-assistenten de resultaten en voortgang onderling kunnen vergelijken, wat de bewustwording rondom deze problematiek verder vergroot.”

Case 2: Kinderen beschermen tegen schadelijke invloeden van zon

De groepen gingen aan de slag met een app waardoor kinderen beter beschermd worden tegen de zon en er in de toekomst huidkanker voorkomen kan worden. Huidkanker is de meest voorkomende kankersoort in Nederland. Overmatige blootstelling aan de zon is de grootste boosdoener, zeker als het gaat om de kwetsbare kinderhuid. Deze case was ingediend door KWF Kankerbestrijding, dat met de ‘Smeren, Kleren, Weren’-campagne werkt aan bewustwording bij ouders en kinderen rondom dit onderwerp.

De winnende deelnemers van ProXcellence bouwden een applicatie die kinderen spelenderwijs wijst op de gevaren van de zon en hen stimuleert maatregelen te nemen. De conceptapp bevatte een sterk gamification-element: in een soort moderne variant op het oeroude spelletje Pacman moeten ze bijvoorbeeld petjes en zonnebrandtubes verzamelen en schuilen in huisjes om levels uit te spelen. Ook de ouders hebben een rol: zij kunnen kinderen met extra levels en levens belonen voor het nemen van zonwerende maatregelen.

Jurylid Kim Kruijt van KWF Kankerbestrijding: “Deze app betrekt zowel ouders als kinderen bij dit belangrijke onderwerp. De manier waarop is uniek: niet met een belerend vingertje, maar met een aantrekkelijke game die kinderen en ouders actief aanmoedigt de juiste maatregelen te nemen.”

Case 3: Schade voor burgers en verzekeraars door extreem weer verminderen

In de derde case, ingediend door Interpolis, stond schade door weersomstandigheden centraal. Door de wereldwijde klimaatverandering krijgen we vaker te maken met extreem weer. Weertypen als storm en hagel kunnen zorgen voor aanzienlijke materiële schade bij burgers en hoge claims bij verzekeringsmaatschappijen.

Het winnende team van Goldfish ICT presenteerde een app die schade zoveel mogelijk moet voorkomen. De app analyseert de weer- en claimgeschiedenis per postcodegebied en geeft de buurtbewoners op basis daarvan praktische tips om schade te beperken. Verzekerden krijgen in dit concept ook korting op hun premie wanneer zij aantoonbaar schadebeperkende maatregelen hebben genomen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het snoeien van bomen of het aanschaffen van speciale kappen die auto’s beschermen tegen hagelinslag.

Goldfish ICT behaalde niet alleen de categorieoverwinning, maar werd daarnaast uitgeroepen tot overall winnaar. Volgens Sjak van Nieuwkuijk van Interpolis toont de oplossing de kracht van technologie in combinatie met burgerparticipatie. “De app biedt een persoonlijke én een financiële stimulans. Uiteindelijk profiteren de hele buurt en de verzekeraar van dit concept. Het levert alleen maar winnaars op.”

De Code4Good Hackathon werd mede mogelijk gemaakt door SAP-partners VNSG, Acorel, McCoy, The Next View, Quinso en Superb