>
Deze man start zijn nieuwe functie, wat bijdraagt aan deCrowdsourced job rotation

Crowdsourced Job Rotation houdt de workforce scherp

Voor een bepaalde periode of een bepaald aantal uur per week het werk doen van collega, terwijl een ander jouw taken overneemt. Het fenomeen job rotation plaatst professionals tijdelijk in de schoenen van een ander. Wanneer je dit koppelt aan crowdsourcing, ontstaat een waardevolle dynamiek: crowdsourced job rotation.

Job rotation is ook anno 2018 nog van grote waarde op de werkvloer. Natuurlijk kun je als (hr-)manager van bovenaf bepalen welke medewerkers voor roulatie in aanmerking komen en naar welke functie zij vervolgens rouleren. Maar effectiever is het om medewerkers hier zelf inspraak in te geven. Dat past bij deze tijd, waar mensen in toenemende mate zelfstandig hun ‘bezittingen’ verhuren en uitruilen. Ze ruilen hun auto via Snappcar, verhuren hun bedden via Airbnb, en verkopen bezittingen via Marktplaats. Waarom zou je ze ook niet zelf tijdelijk hun baan laten aanbieden? Bovendien geeft crowdsourcing een sociaal karakter aan job rotation.

Voordelen van crowdsourced job rotation

Een aantal voordelen van crowdsourced job rotation voor de organisatie:

Wederzijds begrip

Job rotation dwingt je de organisatie door een andere bril te bekijken. Dat draagt bij aan een beter wederzijds begrip. Medewerkers snappen waar collega’s mee bezig zijn. Hierdoor gaan teams op een andere manier samenwerken, en dat betekent doorgaans winst voor de gehele organisatie.

Serendipiteit

Job rotation zorgt voor een frisse kijk op zaken, en dat kan resulteren in serendipiteit. De organisatie profiteert met een beetje geluk van onverwachte innovaties en efficiencyverbeteringen.

Betere samenwerking en minder silo’s

Job rotation zorgt door het toegenomen wederzijds begrip voor een betere samenwerking en het afbreken van silo’s tussen afdelingen. Dat heeft een positief effect op producten en diensten.

Minder verloop

Job rotation zorgt voor minder verloop. Medewerkers raken minder makkelijk verveeld door de afwisseling. Bovendien worden ze breder inzetbaar. Dat stimuleert de interne mobiliteit.

Ook voor werknemers biedt job rotation voordelen:

1. Verbeteren van skills en carrièremogelijkheden
Functioneren in een andere rol verbreedt de vaardigheden, en verbetert daarmee ook de carrièremogelijkheden.

2. Groter zelfvertrouwen
Job rotation dwingt medewerkers uit hun comfortzone te stappen en zo hun eigen grenzen te verleggen. Uiteindelijk versterkt dat hun zelfvertrouwen.

Lange vs. korte termijn

Job rotation kan plaatsvinden voor zowel de lange als korte termijn. De eerstgenoemde heeft nogal wat voeten in aarde en komt dicht in de buurt van een echte functiewijziging. Daar horen in veel gevallen trainingen en contractaanpassingen bij. Voor de korte termijn is dat vaak niet nodig, terwijl het wel alle voordelen van job rotation biedt. Bovendien is de ‘instapdrempel’ bij de kortetermijnvariant een stuk lager. Bovendien kan er eenmaal gerouleerd altijd nog gekozen worden voor een langere termijn.

Stappenplan voor aanpak

Starten met job rotation binnen je organisatie hoeft niet ingewikkeld te zijn. Onderstaand stappenplan biedt een houvast:

1. Bepaal het doel en de duur van het programma

Het crowdsourcen van job rotation wil niet zeggen dat je geen kaders hoeft te stellen. Niet iedere functie is ervoor geschikt, en bovendien wil je waarschijnlijk ook de duur ervan beperken. Zorg dat deze ‘spelregels’ voor iedereen duidelijk zijn.

2. Richt een online omgeving in

Crowdsourcing van job rotation werkt alleen soepel en overzichtelijk als je voor medewerkers een handige omgeving inricht. Net zoals Airbnb niet werkt zonder website, werkt crowdsourced job rotation niet zonder online omgeving. Richt een online crowdsourcingprogramma in waarin medewerkers zelf aan de slag kunnen met het selecteren, ruilen, delen en wijzigen van jobrotationaanbiedingen. De hr-afdeling heeft in zo’n omgeving de rol van mediator en kan bijvoorbeeld ondersteunende trainingsprogramma’s aanbieden.

3. Stimuleer ingrijpende wisselingen

Job rotation is pas echt nuttig als medewerkers ook daadwerkelijk een compleet andere rol krijgen. Denk aan de kenniswerker die een paar dagen in de huid van de facilitaire medewerker kruipt. Of laat medewerkers die altijd binnen de muren van de organisatie blijven eens meegaan naar klanten. Laat managers eens leidinggeven over compleet andere afdelingen. Dat zorgt voor meer begrip en respect voor elkaars rol in het succes van de onderneming.

4. Deel successen

Positieve verhalen werken aanstekelijk. Geef medewerkers de ruimte en de middelen om hun positieve ervaringen te delen met collega’s.

Meten = weten?

Hr-afdelingen zijn geneigd alles te meten. Wat mij betreft is dat bij job rotation niet per se nodig. Het zorgt namelijk voor meer motivatie bij medewerkers, een aspect dat zich lastig objectief laat vaststellen. Wie toch wil meten, kan een houvast hebben aan de Social Succession Index (SSI). Dat is het aantal medewerkers dat deelneemt aan het rotatieprogramma gedeeld door het totaal aantal medewerkers.

Een ander teken van succes is de lagere kosten voor werving en onboarding. Job rotation heeft een positief effect op de interne mobiliteit. Dat kan de noodzaak voor het aannemen van externe medewerkers verlagen. Ook kan het programma zorgen voor een besparing op trainingskosten. Medewerkers leren immers niet van externe trainers, maar van elkaar en elkaars functies. Ten slotte resulteren beter samenwerkende en gemotiveerde teams in een hogere NPS (Net Promotor Score).

Conclusie

Crowdsourced job rotation is een goede en kosteneffectieve methode en heeft allerlei positieve effecten op zowel de hele organisatie als de individuele medewerker. Het zorgt voor positieve energie, verandering en geeft een boost aan opvolgingsmanagement.

Benieuwd hoe je HR toekomstbestendig maakt?
Ontdek SAP SuccessFactors