>
De 2 typen gebruikers van Analytics en Business Intelligence

De 3 typen gebruikers van BI & analytics en hun behoeften

Business Intelligence (BI) en analytics wordt binnen organisaties steeds crucialer om aan de behoefte te voldoen van toegankelijkheid en flexibiliteit. Analytische inzichten geven een bedrijf realtime inzicht en brengen de behoeften in kaart. Het is dan ook geen verrassing dat veel ondernemingen in BI en analytics investeren. In deze blog stel ik je voor aan de drie typen gebruikers en hun behoeften, zodat je gericht op zoek kunt gaan naar het juiste systeem of de perfecte tooling voor jouw organisatie.

Informatievoorziening is belangrijker dan ooit. Bijna ieder bedrijf heeft al geïnvesteerd in flexibele analytics. Toch heeft ieder bedrijf een andere informatiebehoefte. Wat willen ze doen met de data? Wat zien ze als relevant? De data-gebruikers zijn te onderscheiden in drie duidelijke groepen.

Type 1: Informatiegebruikers (70 tot 90%)

Dit type gebruikers is het sterkst vertegenwoordigd en voorzien hun informatiebehoeften met standaard rapporten. Ze nemen de informatie tot zich en vervolgens handelen zij op basis van de gegeven data. Afwijkende cijfers laten ze hun collega’s – de informatiewerkers – bekijken. De belangrijkste behoeften van informatiegebruikers zijn:

  • Relevante informatie (volledig, actueel, correct)
  • Toegankelijke informatie (intuïtief, overzichtelijk, aansprekend en beschikbaar)

Voor hen is ontwikkeling en beheer van een centrale database van belang. Daarnaast willen zij graag rapportages kunnen genereren.

Type 2: Informatiewerkers of –analisten (10 tot 30%)

De middelste groep gebruikt data uit het systeem voor analyse. Deze gebruikers zijn niet tevreden met standaard rapportages, maar willen zelf data kunnen combineren. Ze zoeken naar verklaringen voor trends en cijfers. De afgelopen jaren wordt deze groep steeds groter en ik verwacht dat deze trend zich doorzet.

De behoeftes van deze groep zijn ook uitgebreider. Naast relevante informatie, net als bij de informatiegebruikers, hebben zij aanvullende wensen:

  • Breed toegankelijke informatie
  • Software om data te kunnen analyseren en zelf rapportages te kunnen maken zonder dat ICT of statistische kennis vereist is (intuïtief, flexibel en met standaardfuncties)

Zij hebben behoefte aan ontwikkeling en beheer van geïntegreerde datamarts en ondersteuning van software voor data-analyse.

Type 3: Data scientists of data analisten (1 tot 5%)

Ook de kleinste groep groeit voortdurend. Deze gebruikers verwerken met statistische functies grote hoeveelheden data, zonder dat ze echt weten wat ze tegen gaan komen. Ze laten data met antwoorden komen. Op deze manier ontdekken ze verrassende patronen.
Relevante en breed toegankelijke informatie is voor hen van belang. Daarnaast hebben zij het volgende nodig:

  • Niet gestructureerde informatie (bijvoorbeeld teksten of web data)
  • Zelf kunnen koppelen en verrijken van data
  • Geavanceerde statistische data science software

Zij hebben ontwikkeling en beheer van een centrale informatievoorziening voor zowel gestructureerde als ongestructureerde informatie nodig. Daarnaast hebben ze behoefte aan ondersteuning van een decentrale flexibele analyseomgeving voor het lokaal koppelen en verrijken van data.

De informatievoorziening inrichten

Voordat je een IT-systeem kiest, is het belangrijk eerst het type gebruikers binnen jouw organisatie in kaart te brengen. Door de juiste ondersteuning aan te bieden, kunnen alle gebruikers de voor hen nodige details achterhalen. Maak alle informatiebehoeften binnen de organisatie inzichtelijk, dan weet je precies welk informatiesysteem voldoet aan alle smaken binnen jouw team.