>

Smart farming in de praktijk Telers krijgen persoonlijk advies van Suiker Unie

De landbouwsector staat voor grote uitdagingen. Door de groeiende wereldbevolking moet de sector meer produceren, maar wel met een minimale impact op het milieu. Dat vraagt om een slim gebruik van de landbouwgrond, zo is ook de overtuiging van Suiker Unie. “Met smart farming worden we de groenste suikerfabrikant ter wereld”, aldus Jurriaan Visser, projectmanager Agricultural Affairs bij Suiker Unie.

Suiker Unie is een coöperatie van zo’n negenduizend telers van suikerbieten. Het bedrijf ontwikkelt, produceert en vermarkt suikerproducten voor consumenten en bedrijven. “Dat doen we al ruim honderd jaar”, vertelt Visser. “Ons doel is om de opbrengst van de bieten te optimaliseren, tegen een lage kostprijs en zo duurzaam mogelijk.”

Verder verbeteren
De coöperatie vult zijn ondersteunende rol onder andere in door telers te adviseren over suikerbietrassen en het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Volgens Visser met succes. “We werken al honderd jaar circulair en er zijn eigenlijk geen slechte telers. Alleen maar goede en zeer goede telers.”

“Maar als we over honderd jaar nog steeds willen bestaan, moeten we onze rol nog beter in gaan vullen”, vervolgt Visser. “We moeten de opbrengst samen met de telers verder verhogen, en tegelijkertijd de milieu-impact drastisch beperken.” Volgens Visser is er een dwingende noodzaak om CO2-neutraal te produceren. “Dat is in de toekomst onze ‘license to produce’ en dus een must om te blijven bestaan.”

Gerichter adviseren
Het lijkt geen eenvoudige opgave: verbeteringen doorvoeren in een sector die de afgelopen eeuw al grote stappen heeft gezet. Zo heeft de landbouwsector sinds 1990 de CO2-uitstoot met 21 procent gereduceerd, het hoogste percentage van alle branches. Onder andere het huidige kabinet dwingt de branche echter tot verdere maatregelen. De broeikasgasemissies moeten in 2030 met 3,5 megaton zijn teruggebracht.

“De goede telers moeten nog beter worden. Dat betekent dat we gaan sturen op de laatste paar procent”, zegt Visser. “Dat doen we onder andere door telers nog gerichter te adviseren. We willen op het juiste moment en op de juiste plek het juiste advies geven.”

Boeren die meer willen weten over bietenteelt moeten nu nog een teelthandleiding doorspitten. In deze ‘suikerbietenbijbel’ staan onder andere adviezen over gewasbescherming, onkruidbeheersing en bemesting. “Maar zoek dan maar eens als teler uit wat in jouw specifieke situatie de beste bemesting is”, aldus Visser. “We moesten ervoor zorgen dat het relevante advies sneller en vooral ook gebruiksvriendelijk beschikbaar is voor de teler, bijvoorbeeld via een app.”

Smart farming
Samen met SAP en SAP-innovatiepartner Nextview startte Suiker Unie een smart-farmingprogramma met daaronder verschillende projecten. Dit programma is niet onopgemerkt gebleven en werd beloond met een Global SAP Innovation Award 2018.

Doel van het programma is om telers beter te helpen met specifieke en zelfs ‘ongevraagde’ adviezen. “Het gaat erom dat je de jarenlange kennis die Suiker Unie heeft opgedaan zo gebruikersvriendelijk mogelijk bij de telers krijgt”, aldus Pieter Hendrikx, Innovation Lead bij Nextview. Aan de hand van beslisregels moet de teler snel bij het juiste advies uitkomen. “Maar om goede beslissingen te kunnen nemen, heb je wel data nodig”, vult Visser aan.

In de eerste fase van het project lag de focus dan ook op het verzamelen van zoveel mogelijk gegevens. Als eerste werd de telers gevraagd om de locaties van hun percelen door te geven. Visser: “Anders lukt het nooit om het juiste advies voor het juiste stukje van Nederland af te leveren.” Aan de percelen koppelde Suiker Unie vervolgens verschillende datalagen die bijvoorbeeld betrekking hebben op de grondsoort, het weer of wat de boer de afgelopen jaren op een stuk land heeft verbouwd.

De betrokken partijen bouwden bovendien met SAPUI5-technologie een mobiele applicatie voor de agronomen van Suiker Unie. Die kunnen hiermee hun veldwaarnemingen vastleggen en doorsturen naar het in-memoryplatform SAP HANA. Suiker Unie leest die gegevens uit en heeft zo per perceel een overzicht van alle relevante landbouwparameters, geprojecteerd op een geografische kaart. Ook rolde de suikerproducent een landelijk netwerk van ongeveer 130 Internet of Things-sensoren uit op bladhoogte die de temperatuur en luchtvochtigheid in de gewassen meten. “Die data in combinatie met een big-data-algoritme gebruiken we om de kans op infecties zoals bladschimmel te berekenen”, licht Visser toe.

Adviesapplicaties
“Sinds telers hun percelen intekenen, weten we ook precies waar de bieten groeien”, constateert Visser. “Op één kaartje zien we welk bietenras er op een veld groeit en wat er vorig jaar werd verbouwd. Dat is heel krachtig.”

“Nu staan we op het punt dat we de verzamelde data vertalen naar gerichte adviezen”, stelt Visser. “‘Als u in dat deel van Nederland grondsoort x heeft en vorig jaar gewas y verbouwde, dan is het advies om nu dit bietenras te verbouwen.’” Suiker Unie werkt hiervoor onder andere aan een ‘rassenadviesapplicatie’. Hiermee kan de teler snel achterhalen welk bietenras zorgt voor de hoogste opbrengst per hectare.

Een ander voorbeeld van een concrete toepassing is wat Visser de ‘bladschimmelapplicatie’ noemt. “Voor telers is het belangrijk dat ze op het juiste moment hun gewasbescherming inzetten. Niet te vroeg, maar zeker ook niet te laat.” Deze applicatie laat op dagbasis zien hoe groot de kans op een bladschimmelinfectie is. Een soort van buienradar voor bladschimmel. Daarvoor worden onder andere de sensordata gebruikt. “Bij een bepaalde temperatuur en luchtvochtigheid is de kans op een infectie groter. Als we een eerste infectie signaleren, krijgen telers in een bepaalde regio bovendien per sms het dringende advies om zelf te gaan waarnemen.”

Fact-based farming
“Door de digitale transformatie waar we nu in zitten, gaan we van gezond boerenverstand naar fact-based farming”, concludeert Visser. “De volgende stap is dat we het aantal adviezen uitbreiden. Uiteindelijk willen we die hele teelthandleiding vertalen naar smart-farmingoplossingen , zodat we voor elk perceel gericht advies kunnen bieden.”

[kader]
Wat is smart farming?
De landbouw wordt in hoog tempo grootgebruiker van hightechsystemen en datatechnologie. Smart farming draait om het slim inzetten van data om op die manier zoveel mogelijk profijt uit iedere hectare grond te halen. Dat kan door data te analyseren die bijvoorbeeld afkomstig zijn van sensoren, drones of externe bronnen. De analyses worden ingezet om boeren van het juiste advies te voorzien.
[/kader]