>
Blockchain voordelen

Vier manieren waarop de blockchain treasury verandert

Blockchain gaat de wereld (ook) ten goede veranderen, belooft Serge Segboer. Finance-afdelingen gaan snel de impact van deze digitale, robuuste ’trust machine’ ervaren. Blockchain kan cash management sterk verbeteren, innoveert het beheer van bankrelaties, helpt in het voorkomen van fraude en in het beperken van valutarisico’s. CFO’s en treasury-experts, opgelet!

Veel mensen denken meteen aan Bitcoin bij de term blockchain. Doe mij een plezier, en vergeet Bitcoin voor dit moment. Bitcoin is niet het equivalent van blockchain. Net als andere cryptocurrencies zoals Ripple en Ethereum, is Bitcoin een eerste toepassing van blockchain-technologie.

Ik noem blockchain het liefst een trust machine. Blockchain draait om vertrouwen. De onderliggende technologie zorgt dat de data in het systeem voor honderd procent onweerlegbaar is. Met deze trust machine kun je met vertrouwen transacties doen met anderen in business netwerken. Voordat ik dieper inga op de kansen voor Finance, stip ik kort enkele essentiële pijlers aan van blockchain.

Blockchain waarborgt de data-integriteit, -beschikbaarheid en -vertrouwelijkheid met vier mechanismen. Wil jij je voortaan staande houden in discussies over blockchain? Dan raad ik je aan om die vier mechanismen te onthouden.

  • Replicatie. Er bestaan vele identieke kopieën van de blockchain database (distributie). Er is niet één eigenaar van alle kopieën (decentralisatie). Dat zorgt voor bescherming tegen ongeautoriseerd verwijderen van de database, of delen ervan. Het zorgt ook voor robuuste beschikbaarheid van de data.
  • Chaining. Elke toegevoegd datarecord is gerelateerd aan eerdere datarecords middels cryptografie (‘vingerafdrukken’). Dat zorgt voor bescherming tegen het veranderen van records. Vastgelegd is vastgelegd, je kunt dat niet ongestraft en ongemerkt aanpassen.
  • Protocol. De data mag enkel de database in als deze voldoet aan een vooraf bepaalde regelset (het protocol). Iedereen kan dat protocol lezen. Dat zorgt ervoor dat de data die in de database komt integer is.
  • Cryptografie. Met diverse cryptografie-technieken, sommigen opgenomen in het protocol, kan de vertrouwelijkheid van de data geborgd worden. Je kunt afdwingen wie wat wel en wat niet mag zien.

Blockchain draait om gegarandeerd vertrouwen. Gegevens die zich in de data-kralenketting bevinden, zijn onweerlegbaar. Dat gegarandeerde vertrouwen zorgt voor een paradigma shift. De wereld die we tot nu toe als vanzelfsprekend hebben ervaren, kunnen we gaan herzien. Een mooi voorbeeld waar die paradigma shift plaats gaat vinden, is de finance wereld. Treasurers kunnen veel profijt hebben van de voordelen die de blockchain-vertrouwensmachine met zich meebrengt. Ik noem vier kleine aardverschuivingen.

Valutarisico verlagen

Grote organisaties met een netwerk van vestigingen – productielocaties, warehouses, kantoren, verkoopvestigingen – in meerdere landen, lopen voortdurend valutarisico’s. Koersfluctuaties geven verschillen in de bedragen van orders, facturen en betalingen. Niet alle organisaties beschikken over een centraal systeem om dit te managen. De diverse administraties lopen vaak dagen tot weken achter op de feiten.

Stel je nou eens voor dat zo’n groep bedrijven álle orders, facturen en betalingen in een eigen blockchain-omgeving stopt. Dan ontstaat er één enkele, betrouwbare, onweerlegbare en actuele versie van de waarheid. De organisatie ziet met één druk op de knop wat het totale valutarisico is. Dat risico kun je dan op een adequate manier afdekken, in real-time.

Bankrelaties optimaliseren

Een beetje corporate heeft tientallen tot honderden bankrelaties. Dat leidt al snel tot een complex web van afspraken met meerdere banken in meerdere landen. Vlot via de meest gunstige voorwaarden betalingen doen, is lastig. Internationale betalingen duren vaak meerdere dagen. Dat kun je ondervangen door een bedrijfsbreed blockchain-netwerk in te richten voor het afwikkelen van betalingen. Dit netwerk integreert met real-time payment hubs en de belangrijkste banknetwerken. Met zo’n netwerk komt real-time inzicht binnen handbereik, net als real-time betalingen. En dat ook allemaal tegen significant lagere transactiekosten.

Cash Management organiseren

Een gezonde cashflow is gebaat bij uitgaande én inkomende facturen die op tijd en zonder gedoe betaald worden. Facturen die te lang openstaan, zorgen voor onzekerheid en onvoorspelbaarheid. Als vertrouwensmachine kan de Blockchain daar verandering in brengen. Je kunt afspreken én geautomatiseerd afdwingen dat een factuur direct betaald wordt wanneer aan alle regels voldaan is. Zegt de blockchain dat de zending afgeleverd is? Heeft de leverancier zich aan alle leveringscondities gehouden? Dan kan de betaling automatisch plaatsvinden. Zo voorkom je veel discussie.

Fraude voorkomen

Blockchain-technologie zorgt voor één, enkele, onweerlegbare versie van de waarheid. Dat betekent dat je deze technologie heel goed kan gebruiken om fraude te voorkomen. Criminelen gebruiken e-mails om bedrijven te bewegen om geld over te maken naar valse rekeningnummers. In 2017 waren 24.000 bedrijven hiervan slachtoffer, met een schade van meer dan 2 miljard euro. De fraudeur doet zich voor als een vaste leverancier, een telefoonprovider bijvoorbeeld, en geeft een nieuw rekeningnummer door. Als de financiële afdeling dat rekeningnummer vervolgens keurig invoert, gaat de eerstvolgende betaling direct naar de rekening van de fraudeurs. Weg geld.

Dat probleem kun je ondervangen middels blockchain. Leveranciers zetten de geldige rekeningnummers in de blockchain. Het is eenvoudig te verifiëren dat het inderdaad de leverancier is geweest die dat in de blockchain heeft gezet. Voordat een betaling plaatsvindt, kan het financiële systeem een automatische check doen op de validiteit van een rekeningnummer. Is het rekeningnummer niet valide? Dan ook geen betaling.

Ver van je bed? Welnee!

Klinken deze voorbeelden nog wat ver van je bed? Vergis je niet… we hebben het niet meer over een conceptueel model. De blockchain-technologie is inmiddels realiteit.

Bij SAP hebben we ons SAP Cloud Platform gekoppeld met open source blockchain-technologieën als Hyperledger en Multichain. Deze ‘blockchain as a service’ is inmiddels ‘general available’. Het is mogelijk om in zeer korte tijd een blockchain service in de lucht te brengen. SAP heeft de technologie om deze blockchains ‘native’ te koppelen met de SAP database en de SAP back-end systemen. Dat maakt het mogelijk de Financiële processen te koppelen met blockchains.

 Lees meer over Blockchain