>

Agrifirm standaardiseert op SAP S/4HANA

 

Nieuw platform verbetert interne processen en dienstverlening richting klant

 

’s-Hertogenbosch, 16 oktober 2018 – Landbouworganisatie Royal Agrifirm Group heeft haar belangrijkste bedrijfsprocessen rondom supply chain- en assetmanagement gestandaardiseerd en geharmoniseerd met SAP S/4HANA. De business-suite vervangt een keur aan ERP-systemen en vergroot de efficiency en klantvriendelijkheid van de organisatie. Daarnaast biedt het platform een stevige basis voor toekomstige innovaties.

 

Agrifirm is een toeleverancier en kennispartner voor agrarische ondernemingen wereldwijd, van China tot en met Brazilië. Het voorziet deze sector van onder andere veevoer, additieven, zaden en meststoffen en ondersteunt hen met kennis over de inzet hiervan. Ontstaan uit een fusie van Agrifirm en Cehave Landbouwbelang telt de agrarische coöperatie zo’n tienduizend leden in Nederland en heeft het met productielocaties in Europa, Azië, VS en Zuid-Amerika een wereldwijd distributienetwerk. De organisatie was voorheen opgedeeld in meerdere businessunits die ieder gericht waren op een bepaalde productgroep. Deze businessunits opereerden grotendeels als zelfstandige bedrijven.

 

Better Together

Door deze ontwikkelingen en een sterke groei in het buitenland door diverse overnames was in de loop der jaren een sterk versnipperd ERP-landschap ontstaan. Dat landschap was door het nodige maatwerk complex, weinig flexibel en niet klantgericht. Het paste niet meer bij de ‘Better Together’-strategie van Agrifirm. Het bedrijf wil met deze strategie de verschillende bedrijfsonderdelen integreren en de kennis binnen het bedrijf beter benutten voor meer efficiëntie en snellere innovatie. Dat vertaalt zich rechtstreeks naar voordelen voor de klant.

 

In 2016 is in samenwerking met SAP-partner Capgemini gestart met de ontwikkeling van een template waarbij de bestaande ERP-systemen worden vervangen door een ‘greenfield’ S/4HANA-installatie. Het uitgangspunt was het neerzetten van een bedrijfsbreed platform waarin alle belangrijke waardestromen zijn opgenomen. Naast ERP gaat het ook om klantrelatiemanagement via SAP Cloud for Customer en Business Intelligence via SAP BW. In juni 2018 ging het nieuwe platform ‘live’ in Hongarije en in 2019 staan België, Nederland en Polen op het programma.

 

Beter inzicht, betere beslissingen

Dankzij de harmonisatie op S/4HANA heeft Agrifirm een veel beter en vollediger inzicht gekregen in de processen. “We zien nu bijvoorbeeld het effect van nieuwe productintroducties. Vroeger was dat vaak een gok”, zegt Lex Breed, director Information Management bij Agrifirm. “We zijn ons nu veel bewuster van wat verschillende producten doen voor ons bedrijfsresultaat. Daardoor kunnen we veel scherpere keuzes maken en op een eenduidige manier sturen. SAP S/4HANA heeft ons geconfronteerd met rariteiten die in onze business zijn geslopen, maar voorheen niet zichtbaar waren. Al deze informatie van zowel S/4HANA als BW is bovendien direct toegankelijk voor de buitendienst, via SAP Cloud for Customer.”

 

Soepele interne processen
S/4HANA heeft eveneens de interne processen van medewerkers versoepeld. Het systeem heeft relevante informatie veel toegankelijker gemaakt voor de business via Fiori-apps. “De gebruikservaring is zeer positief. Medewerkers hoeven niet meer na te denken hoe ze de relevante informatie bij elkaar kunnen rapen via SAP-transacties. Alles is geïntegreerd in een gebruiksvriendelijke tegelinterface die aansluit bij hun werkzaamheden”, vertelt Breed. “Bovendien maakt het nieuwe systeem hen veel bewuster van de achterliggende bedrijfsprocessen. We vergroten op die manier het interne kennisniveau als het gaat om onze bedrijfsvoering.”

 

Positief voor de klant

Ook voor de klanten van Agrifirm is de komst van SAP S/4HANA waardevol. Bij het bestellen wordt gebruikgemaakt van variantconfiguratie, waarmee klanten tot op zekere hoogte zelf hun producten kunnen samenstellen. “Wij leveren onze klanten advies waarmee ze hun bedrijfsvoering kunnen optimaliseren. Dat vraagt steeds meer om maatwerk in onze producten in combinatie met producten die de boer zelf produceert.”

 

Daarmee speelt Agrifirm in op trends zoals circulaire landbouw en precisielandbouw. Ook kunnen klanten nu via één kanaal bestellen en ontvangen klanten voortaan één factuur voor alle producten, in plaats van allerlei deelfacturen van de verschillende businessunits.

 

Breed: “Ook in de informatievoorziening is het nodige verbeterd. Boeren hebben in Nederland te maken met een mineralenquotum, waarbij ze precies moeten bijhouden hoeveel mineralen ze aanvoeren via onder meer het diervoer. Ook zaken als CO2-footprint komen daar nu bij. Die informatie bieden we hen nu in één overzicht, in plaats van dat ze alles zelf moeten berekenen”, aldus Breed.

 

Klaar voor de toekomst

Met de komst van SAP S/4HANA heeft Agrifirm een fundament gelegd onder haar digitale roadmap. “We mogen niet onderschatten hoe innovatief de agrarische sector is, zegt Sander Zijlstra, Solution Architect bij Capgemini. Denk aan ontwikkelingen als precisielandbouw, gebruik van sensoren middels IoT, en ook de data- en informatieuitwisseling door de keten worden in de sector steeds belangrijker. “Waar komt een biefstuk vandaan? Welk voer heeft de koe gekregen? Met SAP S/4HANA kunnen die gegevens straks simpel inzichtelijk worden gemaakt.” Bovendien hebben we de basis gelegd voor eventuele IoT-innovaties.”

 

De implementatie van het SAP S/4HANA-platform staat volgens Zijlstra dan ook niet op zichzelf. “Agrifirm kon in de verdere digitalisering niet achterblijven. We zijn verheugd dat we samen met SAP een bijdrage hebben weten te leveren aan de digitale toekomst van Agrifirm.”

 

# #

 

Over SAP

Als marktleider in bedrijfssoftware helpt SAP (NYSE: SAP) kleine, middelgrote en grote bedrijven met de stroomlijning van hun bedrijfsvoering. De oplossingen van SAP stellen organisaties in staat aanzienlijke efficiencyverbeteringen te bereiken binnen hun toeleveringsketens en bedrijfsprocessen, waardoor ze de concurrentie voor kunnen blijven. Op dit moment gebruiken meer dan 378.000 klanten software van SAP om winstgevend te opereren en duurzaam te groeien. Kijk voor meer informatie op www.sap.com/netherlands