>

Alliander bestrijdt Exceldorado met SAP BPC

’s-Hertogenbosch, 12 november 2018Alliander implementeert samen met SAP-partner Plainwater een nieuwe planningstool. Met Business Planning and Consolidation (BPC) van SAP kan het netwerkbedrijf doeltreffender plannen en verder vooruitkijken.

 

De energievoorziening is aan grote veranderingen onderhevig. Zo wordt energie steeds vaker lokaal en duurzaam opgewekt. Om snel te kunnen reageren op bijvoorbeeld een veranderende klantvraag, is het belangrijk dat Alliander slim en doeltreffend kan plannen.

 

De installatie van slimme meters bij 3 miljoen klanten voor 2020 is een goed voorbeeld van een proces dat een minutieuze planning vereist. De data die nodig zijn voor een doeltreffende planning komen uit verschillende bronnen. Een efficiënte uitvoering is onder andere afhankelijk van de beschikbaarheid van resources, de planning van andere activiteiten bij een klant en het moment van de aanbieding om een slimme meter te installeren.

 

Einde aan Exceldorado

Het bij elkaar brengen van die data was voor Alliander een grote uitdaging. Planningen werden voorheen gedaan in Excel-sheets. Dat zorgde voor een versnippering van informatie. “We moesten een einde maken aan die ‘Exceldorado’. Daar kun je geen grote hoeveelheden data mee aan”, zegt Rob Wissink, programmamanager bij Alliander. “Het was belangrijk dat we als één bedrijf gingen acteren.”

 

Alle afdelingen die betrokken zijn bij het beheersen van de operationele, tactische en strategische plannen, moesten de overstap maken naar één planningstool. Omdat Alliander reeds gebruikmaakte van uiteenlopende SAP-applicaties, lag de selectie van SAP Business Planning and Consolidation (BPC) voor de hand. Die keuze maakt het bijvoorbeeld mogelijk om data uit SAP Business Warehouse (BW) beschikbaar te maken in SAP BPC. Met BPC is de output van de ene planning bovendien automatisch de input voor de vervolgplanning.”

 

BPC-trein

In een half jaar tijd werd SAP BPC geïmplementeerd voor de afdeling die is belast met planning en uitvoering. “Die snelheid is belangrijk geweest voor het succes van de verdere uitrol”, zegt Tiemen van der Tuijn, BI strategy consultant en partner bij SAP-partner Plainwater. “Door in korte tijd een gedegen project neer te zetten, is het balletje gaan rollen. Er staat nu een volwaardig programma waar strategisch veel aandacht voor is.”

 

“Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle afdelingen die planningen maken op de ‘BPC-trein’ springen. Ik denk dat we over anderhalf jaar de laatste Excel-sheet hebben uitgefaseerd”, voorspelt Wissink. Finance en Smart Metering maken inmiddels gebruik van SAP BPC. “Het aanbieden van 3 miljoen slimme meters voor 2020 was met een Exceldorado onbegonnen werk geweest.”

 

Predictive analytics

De kracht van SAP BPC blijkt inmiddels in de praktijk. Zo is Alliander nu beter in staat om resources zoals mensen, materialen en diensten van derden doeltreffend en zonder verspilling in te zetten. “Werkwijzes die voorheen naast elkaar bestonden, zitten nu in één stroom”, aldus Van der Tuijn.

 

Het kunnen koppelen van data uit diverse bronnen biedt ook mogelijkheden voor voorspellende analyses op het SAP HANA-platform. Wissink: “Die voorspellingen kunnen we deel laten uitmaken van de planning, maar zover zijn we nog niet.”